Pretraga

Sve što trebate znati ako polažete stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva

A- A+

Zašto je stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva važan? Zahtjev za polaganje podnosi se Ministarstvu, a donosimo i detaljne upute o tome što je sve potrebno priložiti u zahtjevu.

Foto: Unsplash

Stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja. Ispitni program također ovisi o obveznikovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Iz Ministarstva su nam rekli kako je u pitanju usmeni ispit, čija prolaznost iznosi čak 95%. Više o tome kako izgleda ispit možete saznati ovdje.

Poslovi prostornog uređenja i graditeljstva obuhvaćaju:

 • poslove sudionika u gradnji
 • poslove sudionika u gradnji krajobrazne arhitekture
 • stručne poslove prostornog uređenja
 • poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu
 • upravne poslove prostornog uređenja i gradnje

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:

 • shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva
 • zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba
 • nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj  za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređen Zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja i drugim propisima koji su značajni za primjenu tih zakona.

Gdje podnijeti zahtjev i što mu priložiti?

Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 ili osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom u vremenu od 8:30 do 13:30 na SIG-1 obrascu a potrebno  mu je priložiti:

 • ovjerenu presliku diplome o završenom studiju ili svjedodžbe o završenoj školi odgovarajuće struke ovjerenu po javnom bilježniku (i kopija vjenčanog lista ukoliko se prezime na diplomi ili svjedodžbi razlikuje od prezimena na zahtjevu)
 • potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-građani – potvrda o radnopravnom statusu)
 • originalnu potvrdu poslodavca (o stečenom radnom stažu na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima) odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) iz koje se može vidjeti da je kandidat stekao radno iskustvo na određenoj vrsti poslova za koje polaže stručni ispit
 • potvrdu o uplati troškova polaganja stručnog ispita (primjer uplatnice)  Sukladno Odluci od 10.09.2013. troškovi polaganja stručnog ispita iznose 900,00 kn a troškovi popravnog ispita 300,00 kuna.
 • potvrdu tijela koje je, sukladno posebnim Europskim programima, pristupnika uputilo na stručnu praksu, o razdoblju provedenom na stručnoj praksi te o profesionalnim kompetencijama stečenim za vrijeme trajanja iste, ukoliko je ista stečena u državi ugovornici Europskog gospodarskog područja (vrijedi samo za stipendiste EU)

Mole se svi pristupnici da u zahtjevu navedu svoju elektroničku poštu (e-mail) uz telefon ili mobitel. U slučaju bolesti javiti najkasnije na dan ispita tajnici/ku ispitnog područja iz kojeg se polaže stručni ispit spriječenost dolaska polaganja stručnog ispita zbog bolesti putem elektroničke pošte.

Dodatne informacije:

 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (“Narodne novine” broj 129/15)
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (“Narodne novine” broj 55/20)
Copy link
Powered by Social Snap