Pretraga

Tehnika ugovorila novi posao vrijedan 24,6 milijuna kuna, pobjedili na javnom natječaju

A- A+

Građevinska firma Tehnika ugovorila je novi posao za 24,6 milijuna kuna, a radi se o rekonsturkciji i nadogradnji Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek u Zagrebu. Tehnika je pobjedila na javnom natječaju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike jer je ekonomski bila najpovoljnija ponuda. Rok završetka radova je dvadeset mjeseci od uvođenja u posao.

Gradilište | izvor: Unsplash

– Sukladno Glavnom projektu izvest će se radovi rekonstrukcije i dogradnje postojeće građevine centra na način da se uz dvorišno krilo postojeće građevine izgradi novi aneks koji se s postojećom zgradom na nivou 1. kata povezuje „mostom“. Etažnost dogradnje jest podrum, prizemlje, 3 kata ukupno projektiranog obima 3.676,26 m2. Zgrada je razvedenog tlocrtnog oblika s uvučenim dvorištem, tlocrtne površine cca 774 m2. Dimenzije građevine su 29,01 x 35,11 m, a dimenzije uvučenog dvorišta su 3,9×13,25 m. Visina zgrade u do atike iznosi 14,08 m, naveli su na stranicama Tehnike.

Namjena nove građevine je proširenje i osuvremenjavanja usluga smještaja, boravka, psihosocijalne podrške, rane intervencije, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, poludnevnog boravka, provođenje programa odgoja i obrazovanja djece i odraslih osoba s oštećenjem vida.

Izdvojeni članak

Dolazi do pada cijena drva, željeza i aluminija: Hrvatski makroekonomist analizirao zaustavljanje rasta

– Procijenjena vrijednost za nabavu radova na izgradnji građevine CZOiO „Vinko Bek“ Zagreb iznosila je 30.380.861,32 kn bez PDV-a, odnosno 37.976.076,6 kn s PDV-om. Analizom i rangiranjem valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude utvrđeno je kako je ponuda ponuditelja Tehnika dd s ukupnim brojem bodova 100 ekonomski najpovoljnija. Vrijednost ugovora s građevinskom tvrtkom Tehnika za izgradnju građevine CZOiO „Vinko Bek“ Zagreb iznosi od 24.649.897,73 kuna bez PDV-a, odnosno 30.812.372,16 kuna s PDV-om, objavio je Poslovni Dnevnik odgovor Ministarstva.

Izdvojeni članak

Projektant Pelješkog mosta komentirao ideju Bosanske akademske zajednice o rezanju mosta i pravljenju pokretnog

Ugovornom vrijednosti radova je obuhvaćeno izvođenje svih radova do pune funkcije po stavkama ugovornog troškovnika, a jedinične cijene stavaka ugovornog troškovnika su fiksne i nepromjenjive.

Copy link
Powered by Social Snap