Pretraga

Velika ulaganja u željezničku infrastrukturu: Kako napreduju radovi na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica?

A- A+

Nedavno je potpisan ugovor za naš najveći infrastrukturni projekt – rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac. Projekt je vrijedan skoro tri milijarde kuna, ali trenutno je u tijeku još jedan veliki projekt – rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica.

Foto: Unsplash

Zahvaljujući članstvu u Europskoj uniji, Hrvatska može krenuti u rekonstrukciju željeznice kroz europske fondove. Posljednjih nekoliko godina je upravo obilježio veliki investicijski ciklus obnove i modernizacije željezničke infrastrukture, a najveći tek slijedi. Hrvatska se nalazi na dva koridora osnovne prometne mreže, i to na Mediteranskome koridoru i na koridoru
Rajna – Dunav, piše Građevinar.

Trenutna ulaganja u prometnu infrastrukturu u Hrvatskoj iznose više od 20 milijardi kuna, a polovina investicija je namijenjena željezničkoj infrastrukturi. Cilj je do kraja desetljeća još povećati ta ulaganja, i doseći brojku od tri i pol milijarde eura. Spomenuti željeznički projekt je vrijedan 350 milijuna eura, a njegovi prihvatljivi troškovi se sufinanciraju iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

Izdvojeni članak

Naš najveći infrastrukturni projekt: Donosimo detalje o rekonstrukciji željezničke pruge

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je 6. listopada 2016. između Izvršne agencije za inovacije i mreže (CINEA), na temelju ovlasti dobivene od Europske komisije, i HŽ Infrastrukture. Dionica Križevci – Koprivnica – državna granica nalazi se na hrvatskome dijelu Mediteranskoga koridora koji se proteže od državne granice s Mađarskom preko Zagreba do Rijeke, a ovaj projekt će je povezati s jedinstvenom transeuropskom prometnom mrežom (Trans-European Transport Network – TEN-T).

Strateški projekt Republike Hrvatske

Ovo je samo jedan dio projekta uspostave željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti prijevoz od mađarske granice do luke Rijeke. Njegovim dovršetkom, dobit će se 42 kilometra moderne dvokolosiječne pruge. Projekt obuhvaća i radove na rekonstrukciji postojećega kolosijeka te izgradnji drugoga kolosijeka od Križevaca do mađarske granice.

Obnovit će se i modernizirati kontaktna mreža i ostala elektroenergetska postrojenja te signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji. Time će se omogućiti postizanje brzine vlakova do 160 km/h, s ograničenjem do 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici jer na tim je područjima riječ o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima. U sklopu projekta predviđeni su:

 • rekonstrukcija dvaju kolodvora: Lepavina i Koprivnica
 • izgradnja novoga kolodvora Novo Drnje
 • rekonstrukcija četiriju stajališta: Majurec, Carevdar, Vojakovački Kloštar i Sokolovac
 • izgradnja novoga stajališta Peteranec i prenamjena postojećega kolodvora Mučna Reka u stajalište
 • izgradnja sedam mostova, jedne galerije i triju vijadukta, od čega je jedan prijelaz za divlje životinje
 • izgradnja osam cestovnih nadvožnjaka, triju cestovnih podvožnjaka i devet pothodnika
 • izgradnja svodnih i paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge
 • radovi na izgradnji i rekonstrukciji kontaktne mreže te ostalim elektroenergetskim postrojenjima kao što su elektrovučna postrojenja, postrojenja napajanja te vanjska rasvjeta u stajalištima i kolodvorima
 • radovi na ugradnji novih elemenata i uređaja na signalno-sigurnosnome, prometno-upravljačkome i telekomunikacijskome sustavu.
  Izdvojeni članak

  Napokon kreće gradnja: Odbačena žalba turske tvrtke, Strabag gradi dionicu Hrv. Leskovac – Karlovac

U stajalištima i kolodvorima izgradit će se novi peroni, nadstrešnice, pothodnici i parkirališta za automobile i bicikle i omogućit će se lakši pristup osobama smanjene pokretljivosti. Radove izvodi turska tvrtka Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S., s kojom je HŽ Infrastruktura 12. ožujka 2020. potpisala Ugovor o građenju.

Vrijednost Ugovora je približno 322,4 milijuna eura (bez PDV-a). Nadzor nad radovima provodi zajednica ponuditelja koju čine tvrtke Centar za organizaciju građenja d.o.o. i DB Engineering & Consulting GmbH. Ugovor o pružanju usluga nadzora potpisan je 23. ožujka 2020., a vrijednost Ugovora približno je pet milijuna eura (bez PDV-a).

Trenutno stanje

Na gradilištu je trenutačno angažirano oko 350 radnika koji paralelno rade na otvorenoj pruzi te na nadvožnjacima Križevci, Lepavina 2, Vuk, Danica, Šoderica, Sokolovac i Novo Drnje, na vijaduktima Carevdar, Komari i Vojakovački Kloštar, na kolodvorskoj zgradi u Novome Drnju, na stajalištima Majurec i Peteranec te na izgradnji željezničkoga mosta preko rijeke Drave u Botovu, piše Građevinar.

Radovi na donjemu ustroju vijadukta Carevdar, koji će biti dug 632 m, završeni su, a tehnologijom s viseće skele radi se
na gornjemu ustroju vijadukta. Takvim načinom gradnje izbjegnut je dovoz betonskih montažnih nosača na gradilište, što bi u protivnome izazvalo velike poteškoće u prometu prilikom transporta. Po završetku radova skela će biti preseljena na vijadukt Komari.

Na otvorenoj pruzi trenutačno se izvode radovi na donjemu ustroju, i to na dionici od kolodvora Križevci do kolodvora Lepavina te na dionici od kolodvora Koprivnica do kolodvora Novo Drnje. Što se tiče objekata, završeni su radovi na velikome broju propusta.

Izdvojeni članak

Končar će proizvesti 70 novih vlakova na struju za HŽ: Vlakovi će ići do 160 km/h

Na nadvožnjaku Križevci izvode se završni radovi, na nadvožnjaku Lepavina 2 izvodi se armiranobetonska galerija u duljini od 880 metara, na nadvožnjacima Vuk, Danica, Šoderica i Novo Drnje izvode se radovi na donjemu ustroju, dok su radovi na nadvožnjaku Sokolovac u početnoj fazi. Na vijaduktu Komari izvode se radovi na donjemu ustroju, dok su na vijaduktu Kloštar Vojakovački u tijeku završeni radovi na izvedbi donjega ustroja te su započeli radovi na izvedbi gornjega ustroja.

U kolodvoru Novo Drnje u većoj mjeri izvedeni su nasipi. Također, u kolodvoru Novo Drnje izvode se radovi na peronima i kolodvorskoj zgradi. U stajalištima Majurec i Peteranec izvode se radovi na pješačkim pothodnicima. Napreduju i radovi na mostu Drava, a čelična mosna konstrukcija za gornji ustroj mosta počela je stizati na gradilište.

Počeli su radovi i na galeriji Velika Mučna, gdje se trenutačno izvode armiranobetonski piloti. Također su počeli pripremni radovi na podvožnjaku Ivanečki te izvedba temelja i upornjaka na mostu Gliboki. Plan je nastaviti sa svim aktivnostima na navedenim lokacijama te u narednomu periodu započeti s radovima na pothodniku Danica te na pothodnicima u stajalištu Vojakovački Kloštar i u kolodvoru Koprivnica.

Copy link
Powered by Social Snap