Pretraga

Državne nekretnine dobile novi posao, 90 posto prihoda od prodaje stanova ići će u proračun

A- A+

Nakon prestanka rada Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje i obnovu (SDUOSZ) održana je sjednica Vlade na kojoj su prihvaćene odluka i dvije uredbe koje se odnose na prodaju stanova u vlasništvu RH. Na sjednici se govorilo i o pojednostavljivanju procedure stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima. Rečeno je kako će ministarstvo nastaviti rješavati zahtjeve za prodaju stanova u vlasništvu države, a prema donesenim izmjenama pristup će se olakšati žrtvama obiteljskog nasilja i obiteljima stradalih u ratu. U cilju naseljavanja i poticanja ostanka na potpomognutim područjima, sistem bodovanja pogodovat će mlađima, a više će se bodovati i prijave bivših nositelja stambenog prava koji ranije nisu ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje.

Stanovi, ilustracija | foto: Pexels

Stanovi, ilustracija | foto: Pexels

Nakon što je Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje i obnovu (SDUOSZ) prestao s radom te je integriran u Ministarstvo prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine, nadležnost za rješavanje i prodaju stanova u državnom vlasništvu također je prešla u resor ministarstva. Sukladno toj promjeni u nadležnosti, Vlada je donijela izmjenu Odluke o prodaji stanova u vlasništvu RH iz srpnja 2021. godine.

90 posto prodaje u državni proračun

Pritom, uslijed stupanja na snagu novog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u prosincu 2023. godine, poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni su trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o. Temeljem novog zakona, Ministarstvo Državnim nekretninama u rješavanje prenosi 1.528 zahtjeva koji su bili podneseni u okviru ranijih odluka o prodaji stanova. Nakon prodaje nekretnina, 90 posto sredstava postat će prihod državnog proračuna, a 10 posto prihod Državnih nekretnina.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nastavit će rješavati zahtjeve za prodaju stanova u vlasništvu RH na potpomognutom području, a novac od prodaje tih stanova bit će u cijelosti prihod državnog proračuna Republike Hrvatske. Na osnovi Zakona o stambenom zbrinjavanju, Vlada je donijela i Uredbu o kriterijima za bodovanje prijava stambenog zbrinjavanja.

Za pojedine grupe olakšan pristup

Prema izmjenama, olakšan pristup stambenom zbrinjavanju omogućit će se prvenstveno članovima obitelji smrtno stradalog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, a po novome se uvodi i bodovanje prijava podnositelja i članova kućanstva koji imaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida te žrtvama nasilja u obitelji. Dosadašnje iskustvo, navode iz Ministarstva, pokazalo je kako je kroz izmjenu kriterija za bodovanje prijava za redovno stambeno zbrinjavanje žrtvama obiteljskog nasilja kao posebnoj kategoriji potrebno omogućiti olakšan pristup ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje.

Izdvojeni članak

Stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima – najviše prijava za najam stanova u državnom vlasništvu

Uredbom se povećava broj bodova za prijave podnositelja mlađe životne dobi te se uvodi bodovanje po kriteriju namjere nastanjenja na potpomognuto područje, u cilju poticanja ostanka i naseljavanja tih područja. Isto tako, povećat će se broj bodova za status prognanika, povratnika ili izbjeglice, a uvodi se i bodovanje prijava koje su podnijeli bivši nositelji stanarskog prava koji do sada nisu ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje.

Regulirana i prodajna cijena

Na sjednici Vlade donesena je i Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu. Prema Uredbi, na potpomognutim područjima utvrđuje se prodajna cijena obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, sukladno propisu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Nakon prestanka djelovanja Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, poslove je preuzela Uprava za stambeno zbrinjavanje.

Prijedlogom Uredbe o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima, usklađuje se nadležnost tijela državne uprave kao i iznos osnovice za izračun prodajne cijene u kunama s iznosom u euru pa osnovica sada iznosi 796,34 eura umjesto dosadašnjih 6.000,00 kuna (etalonska cijena građenja) po četvornome metru površine. Uredba omogućava ponovno podnošenje zahtjeva za otkup u slučajevima u kojima je sa kupcem bio raskinut kupoprodajni ugovor. Prema dosadašnjoj Uredbi takva mogućnost nije postojala pa su kupci s kojima je raskinut kupoprodajni ugovor stambenu jedinicu mogli koristiti kao najmoprimci bez mogućnosti ponovnog podnošenja zahtjeva za otkup.

Ovdje pročitajte o gradnji šest zgrada sa državnim stanovima u Sisku.

Copy link
Powered by Social Snap