Pretraga

[FOTO] Grade se novi POS stanovi, pogledajte kako će izgledati

A- A+

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) ishodila je lokacijsku dozvolu za gradnju, proveden je postupak javnog nadmetanja za izradu projektne dokumentacije te je ugovorena izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu.

POS Osijek, foto: Ministarstvo prostornog uređenja, građevine i državne imovine

Pripreme za gradnju 206 stanova iz Programa POS-a u Osijeku, na lokaciji Vinkovačka ulica kod križanja s Dunavskom, odvijaju se očekivanom dinamikom. Višestambena zgrada sastojat će se od tri (3) građevinske cjeline označene oznakama A, B i C i sadržavat će ukupno 206 stanova – 98 stanova u dijelu zgrade oznake A i 108 stanova u dvorišnom dijelu oznake B i C.

Ukupna planirana neto korisna površina građevina iznosi oko NKP= 13.195,46 m2. Namjena građevina je isključivo stambena. Radi utvrđivanja interesa za stanovima, APN je već provela dva javna poziva za kupnju stanova a dodatno je iskazan i interes za stanovima za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata kao i stanovima za najam.

Ishođenje građevinske dozvole, kojim će biti stvoreni zakonski preduvjeti za gradnju, očekuje se do kraja godine kada će APN provesti još jedan javni poziv za kupnju stanova.

Izdvojeni članak

Završena obrada zahtjeva za APN kredite: Najviše korisnika u jednom krugu do sada

Program društveno poticane stanogradnje POS pokrenut je s ciljem da se građanima omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih. Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan. Veličina stana koju kupac može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog kućanstva te kreditnoj sposobnosti.

Od početka provedbe ovog programa izgrađeno je ukupno 8.482 stanova u 273 objekta. Trenutno je u fazi izgradnje 440 stanova na 9 lokacija i to: Baška (13), Šibenik (127), Umag (84), Zadar (100), Sveti Filip i Jakov (24), Rovinj (28), Kutina (27), Prelog (20) i Solin (17).

Share via
Copy link
Powered by Social Snap