Pretraga

Ministarstvo graditeljstva ima novi projekt koji je skuplji od Pelješkog mosta, čak tri milijarde kuna

A- A+

Mjerenje bi trebalo početi 1. studenog ove godine i očekuje se da će trajati do 2030. godine. Radi se o poslu desetljeća jer ukupni iznos za izmjeru je skuplji nego projekt izgradnje Pelješkog mosta. U Hrvatskoj ima dvadesetak tvrtki koje su ovlaštene za odrađivanje ovog unosnog projekta. Provedbu projekta će u ime Vlade predvoditi ministar graditeljstva Darko Horvat.

Hrvatska | Screenshot/GoogleKarte

Katastarske čestice su nerijetko netočno definirane pa je ponovna izmjera prijeko potrebna. Ako ne znate što su katastarske čestice i sve informacije vezane za njih pogledajte ovdje. Prvog dana u listopadu ove godine u Narodnim novinama br. 109/21. izašao je Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje od 2021. – 2030. godine.

– Kako bi se dodatno unaprijedile usluge sustava zemljišne administracije sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška, a s obzirom na potrebe kontinuirane modernizacije katastra i zemljišne knjige, Državna geodetska uprava provodi katastarske izmjere koje su temelj za obnovu odnosno osnivanje zemljišnih knjiga koje poslove obavlja Ministarstvo pravosuđa i uprave i nadležni općinski sudovi. Suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije pridonosi povećanju pravne sigurnosti u postupanju s nekretninama, potiče i ubrzava procese ulaganja te poboljšava funkcioniranje tržišta nekretnina., piše u uvodu programa.

U programu piše kako je potrebno ponovno mjerenje jer stanje registara usporava cijeli proces. Hrvatska je imala veliki izazov ažurirati i uskladiti sve podatke iz bivše države, gdje su se ti podaci evidentirali površno ili nisu uopće evidentirali. Zbog toga u analizi objašnjavaju koje su negativne strane neuređenih registara.

Izdvojeni članak

Katastar, katastarske čestice, katastarski planovi, sve što trebate znati

– Takvo stanje registara sprječava ili usporava pravni promet nekretninama, kao i druge transakcije, i time uzrokuje dodatne troškove svim sudionicima u tržištu nekretnina, prepreka je pravnoj sigurnosti u prometu nekretninama i gospodarskom razvoju u cjelini. Nedostatak ažurnih evidencija o nekretninama također predstavlja veliki problem za planiranje i prostorni razvoj, planiranje i izvedbu infrastrukturnih projekata te za poljoprivredu i zaštitu okoliša, provedbu strateških investicija, projekta financiranih iz fondova Europske unije, dodjelu koncesija i drugih projekata ili provedbu postupaka lokalnog, regionalnog i državnog značaja, piše u analizi stanja.

Ciljevi programa su ažuriranje podataka o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi. Time se jača konkurentnost gospodarstva i unapređuje se poslovno okruženje i planiranje prostorom. Tako će početi jačati investicije u nekretnine i građevinski sektor. Cilj je i poboljšati upravljanje i raspolaganje državnom imovinom i unapređenje javne uprave i učinkovitosti pravosudnog sustava.

Iz državnog proračuna financirat će se projekt s preko 150 milijuna, a ostalih 2,75 milijardi će se osigurati iz drugih izvora financiranja.

Narodne novine br. 109/21.

– Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja koji su važni za razvoj gradova i općina, županija i države te u kojima se obavlja više od 80 % gospodarskih aktivnosti, a koji su nužni za nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša, održiv razvoj. Distribucija podataka o nekretninama kroz mrežne servise omogućit će građanima, javnom i privatnom sektoru dostupnost podataka u realnom vremenu, ali i pridonijeti razvoju poduzetništva i javne uprave koji će koristiti podatke o nekretninama dostupne digitalnim putem, zaključili su u programu.

Copy link
Powered by Social Snap