Pretraga

Novi natječaj za izradu idejnog rješenja ‘Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu’

A- A+

Objavljen je novi natječaj za izradu urbanističkog-arhitektonskog rješenja ‘Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu’. Natječaj organizira i provodi Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Bernfest. Prva nagrada je 133,4 tisuće kuna.

HKA

Investitor i raspisivač natječaja je Sveučilište u Splitu. Natječaj je urbanističko – arhitektonski, javni, opći. Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača iznosi 5.569,00 m2.

Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja. Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije u daljnjem postupku.

Izdvojeni članak

Raspisan natječaj za građevinske radove na obnovi dvorca Erdödy: Investicija obnove vrijedna 73.639.686  kuna

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi i zamjenici članova Ocjenjivačkog suda, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici kao i suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu svih nabrojanih. Sve ostale osobe koje bi narušile ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda također ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

Početak natječaja je bio 14. travnja ove godine, a pitanja se mogu postavljati do 4. svibnja i bit će odgovorena do 14. u istom mjesecu.

Izdvojeni članak

Natječaj za graditeljsku nagradu: Iznimna građevinska i arhitektonska postignuća u Hrvatskoj

Rok za predaju natječaja je 14. lipanj 2022. godine do 13 sati bez obzira na način dostave. Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se u EOJN i bit će dostavljena svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluka Ocjenjivačkog suda putem telefona ili elektroničke pošte a potom i svim ostalim natjecateljima putem elektroničke pošte u roku od 8 (osam) dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.

Određuje se nagradni fond od 466.848,86 kuna bruto. Prvo mjesto dobiva 40 posto, točnije, 133.400 kuna neto. Druga nagrada je 25 posto (83.375 kuna neto), treća nagrada je 15 posto (50.025 kuna neto), četvrta nagrada je 12 posto (40.020 kuna neto) i peta nagrada je 8 posto (26.680 kuna neto).

Kriterije možete pogledati ovdje.

Planirana vrijednost cijelog projekta iznosi 53.6 milijuna kuna (bez PDV-a). Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno – tehničke dokumentacije iznosi 1.988.277,26 kn (bez PDV-a) a obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja će biti potrebna za ishođenje građevinske dozvole (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt s pripadajućim elaboratima, izvedbeni projekt s troškovnikom, projekt opreme (nacrti opreme i tehničke specifikacije), geodetski projekt te ostali potrebni projekti).

Copy link
Powered by Social Snap