Pretraga

Pazin dobiva nove stanove POS-a, već se traže druga zemljišta

A- A+

U rujnu prošle godine najavljena je gradnja novih stanova POS-a u srcu Istre. U pitanju je podizanje višestambene zgrade sa deset ili više stanova, po projektu koji će prilagoditi konačnoj listi prvenstva kad bude oformljena. Početak gradnje očekuje se u idućoj godini, a gradonačelnica Pazina i direktor APN-a potpisali su predugovor i ugovor za gradnju. Ponudom priuštivih stanova, teži se zadržati mlađe građane te privući nove stanovnike.

Grad Pazin | foto: Grad Pazin

U Pazinu, kao i u brojnim drugim hrvatskim gradovima, jedan od načina za zadržati mlađe ljude i omogućiti im kupnju nekretnine stanovi su POS-a. Grad u srcu Istre tako je u rujnu 2023. godine najavio gradnju desetak stanova potaknutog stanovanja u Zagrebačkoj ulici na parceli koja zahtijeva uvjet komunalne opremljenosti. Gradonačelnica Suzana Jašić i direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Dragan Hristov potpisali su predugovor i ugovor za gradnju višestambene zgrade.

Gradnja u narednoj godini

Potpisani dokumenti obuhvaćaju osnovna prava i obveze za gradnju prema Programu društveno poticane stanogradnje, a i prijenos vlasništva za izgradnju. Na taj način potaknut je proces realizacije stanova POS-a u Pazinu. Nakon potpisanih ugovora, uslijedit će izrada projektnog zadatka i idejnog rješenja za buduću građevinu, piše Glas Istre.

Izdvojeni članak

Ovaj hrvatski grad osluškuje potrebe mladih: Moći će kupiti zemljišta za 20 posto cijene

Planira se izgradnja zgrade s desetak stanova, ali ovisno o konačnoj listi reda prvenstva, moguće je da će projekt predvidjeti i veći broj stanova. Početak gradnje očekuje se u narednoj godini, kao i potpisivanje ugovora o kupnji prema utvrđenoj konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stana po programu Grada Pazina.

U budućnosti nova zemljišta

Prije početka gradnje, valjat će pripremiti potrebnu dokumentaciju, odnosno geodetsku podlogu i elaborat, geotehnička istraživanja geomehaničkog elaborata. Bit će potrebno izraditi i projektnu dokumentaciju s katalogom stanova. Pripremu sve potrebne dokumentacije preuzela je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Prenoseći prava vlasništva u korist APN-a, grad će biti zadužen i za osiguravanje priključka na komunalnu infrastrukture na pristupnu cestu i na javnu rasvjetu.

– Godinama se u Pazinu nije gradilo te ćemo ovime zadovoljiti manji broj potreba za stanovima u odnosu na veliki interes. Stoga nam je namjera nakon realizacije ovog projekta ići dalje i osigurati još gradskog zemljišta za poticanu stanogradnju. U današnje vrijeme nedostatka radne snage, stanogradnja i dostupan stan je jedan od najboljih načina da zadržimo ljude u našem gradu, a i potaknemo neke na povratak pa i privučemo nove, rekla je pazinska gradonačelnica Suzana Jašić.

Razmotrivši kako koncipirati Nacionalni plan stambene politike, država je usvojila pojedine modele. Kakva stambena strategija je oformljena, pročitajte ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap