Pretraga

Prodaje se Spaladium Arena u Splitu, tržišna cijena 56,6 milijuna eura

A- A+

Jedna od najprepoznatljivijih sportskih arena u Hrvatskoj, Spaladium Arena u Splitu, nakon mnogo godina sportskih i glazbenih spektakala, ide na prodaju. Gospodarska uporabivost zgrade je umanjena jer nisu ispunjeni uvjeti građevinskog oblikovanja prostornog kompleksa Lora čime je srozan komercijalni potencijal prostora. Stručno vještačenje pokazalo je da tržišna cijena arene iznosi 56,6 milijuna eura.

Spaladium Arena, Split | Wikipedia

Prilikom procjene tržišne vrijednost Spaladium Arene u Splitu koja ide u prodaju, vještakinja je u obzir uzela stanje nekretnine, prostorno-planska regulativu, lokaciju, veličinu i infrastrukturu nekretnina sličnih karakteristika, vrijednost nekretnine i prevladavajuće trendove, opće stanje i relativnu potražnju za nekretninama na tržištu. Iz toga je proizašlo da cijena arene iznosi 56,6 milijuna eura.

U nalazu se navodi da je izabrana troškovna metoda primjerena za utvrđivanje tržišne vrijednosti izgrađenih građevnih čestica sa zgradama javne namjene i drugim građevinama, a pogodna je i za utvrđivanje vrijednosti građevina ako su drugi podaci nedostupni, prenosi Index.hr.

U elaboratu o procjeni vrijednosti Spaladium Arene stoji da je trenutačna gospodarska uporabivost zgrade umanjena radi neispunjenja uvjeta građevinskog oblikovanja prostornog kompleksa Lora. Trgovačko-poslovni centar nije izgrađen, a planirana izgradnja i komercijalizacija sportske dvorane nije primjerena potrebama lokalne zajednice.

Izdvojeni članak

Prije 14 godina u Hrvatskoj se otvorilo šest velikih dvorana: Povod je bilo Svjetsko prvenstvo

Organiziranje mnogobrojnih kulturnih, sportskih, kongresnih i drugih manifestacija nije u potpunosti ostvarivo zbog male sredine, kupovne moći stanovništva i financijske nemogućnosti da malobrojni sportski klubovi zakupe sportsku dvoranu, stoji u reviziji Državnog ureda za reviziju iz 2015. godine.

U reviziji je istaknuto i kako se prestankom prava građenja, koje istječe za 14 godina, uspostavlja pravno jedinstvo zemljišta i zgrade čime nastaje obaveza naknade za izgrađenu zgradu koja dopušta ugovornim stranama da urede međusobna prava i obaveze.

Prema ugovoru o pravu građenja, isključena je obveza plaćanja naknade za zgradu premda je trajanje prava građenja kraće od predviđenog održivog vijeka korištenja zgrade. Udio vrijednosti zgrade u pravu građenja nakon isteka ugovora o pravu građenja jednak je nuli i korisnik prava građenja, Sportski grad TPN u stečaju, dužan je predati objekt u trajno vlasništvo Gradu Splitu, i to u stanju potpune i kvalitetne raspoloživosti i funkcionalnosti.

Najveći spomenik antičkog graditeljstva u Hrvatskoj je Arena u Puli, a o njoj više pročitajte ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap