Pretraga

Propisi su propisi: Mobilne kućice (ipak) trebaju građevinske dozvole

A- A+

Mobilne kućice (koje ne treba poistovjetiti s kamp-kućicama) jeftin su, mobilan i praktičan način za privremeni ili trajni smještaj, a postaju sve popularnije, osobito na obali. Mnogi kampovi već ih koriste kao smještajne jedinice, a popularnosti je doprinijela i ne sasvim istinita tvrdnja da za mobilne kućice ne trebaju građevinske ni lokacijske dozvole.

Ilustracija, foto: Unsplash; Laura Cleffmann

Naime, prema Zakonu o gradnji ‘Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda s ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem’, a kako mobilne kućice nisu sklop povezan s tlom ili sklop nastao građenjem, pretpostavka je bila da za njih ne treba građevinska dozvola. Potvrdu smo zatražili od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ali njihov odgovor je bio malo drugačiji.

Kada se postavlja, mora se izdati građevinska dozvola

– U slučaju u kojem se mobilna kućica trajno postavlja na određeno mjesto, ista predstavlja građevinu pa je za njezino postavljanje, tj. građenje potrebno izdati građevinsku dozvolu (neovisno o njezinoj kvadraturi i neovisno o tome je li se ista gradi, odnosno postavlja na građevinsko ili poljoprivredno zemljište), bili su jasni u Ministarstvu. Naravno postoje izuzetci od pravila, jedan takav je ako postavljate mobilnu kućicu uz već postojeći zidani objekt ili u dvorište vlastite kuće koja već posjeduje sve dozvole.

Sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može graditi pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50 četvornih metara tlocrtne površine na građevnoj čestici zakonite glavne zgrade. S tim u vezi treba voditi računa da se tako može graditi zgrada pomoćne namjene (primjerice spremište i/ili garaža koja služi kući kao zgradi osnovne namjene) kao i da taj glavni projekt sukladno Zakonu o gradnji i spomenutom Pravilniku mora biti u skladu sa svim propisima i pravilima struke koji se odnose na projektiranje i ne smije biti protivan prostornom planu, kažu u Ministarstvu.

Postavljanje mobilnih kućica na određeno vrijeme nije prekršaj

No, dobra vijest iz Ministarstva je da samo postavljanje mobilne kućice na određeno vrijeme, nije prekršaj. Iako napominju da je u pitanje ‘parkiranje kućice na kotačim’ ne predstavlja u takvom slučaju građevinu  – iako su tu bili malo nejasni jer mobilna kućica nema kotače i riječ je o objektu koji je izgrađen na šasiji ali se transportira kamionom i dizalicom.

– Napominjemo kako samo parkiranje kućice na kotačima, tj. postavljanje iste na nekom mjestu privremeno ne predstavlja građenje niti ista u takvom slučaju predstavlja građevinu odnosno zahvat u prostoru u smislu definicija iz Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju. S tim u vezi napominjemo kako navedeno ne isključuje mogućnost da je parkiranje mobilnih kućica u određeni prostor protivno odredbama drugih važećih propisa, kažu iz Ministarstva.

Pojednostavljeno, ako mobilnu kućicu privremeno smjestite na neku lokaciju, ona se ne smatra građevinom te za nju nije potrebna građevinska dozvola. No, ako ju trajno smjestite na neku lokaciju i priključite ju na vodovodnu i električnu mrežu i sl. te ju počnete koristiti za stanovanje, tada se ona smatra građevinom i potrebne su vam sve dozvole kao da se radi o građevini.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap