Pretraga

Rijeka izrađuje Listu stanova za mlade, baza priuštivo stanovanje kroz najam

A- A+

Grad Rijeka provodi istraživanje na temelju kojeg će se izraditi studija o stambenoj situaciji i stambenim potrebama mladih na području Rijeke. U sklopu istraživanja pozivaju se građani do 35 godina da ispune anketu na temu stambenog zbrinjavanja. Cilj istraživanja je formiranje Liste stanova za mlade kao poluge za osiguranje priuštivog stanovanja kroz najam.

Fiumara- Grad Rijeka

Fiumara- Grad Rijeka | foto: Državne nekretnine

Istraživanje se provodi u sklopu Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023.- 2030., strateškog dokumenta koji objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere kojima Grad Rijeka želi odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati kvalitetu života mladih. U izradu Programa za mlade bili su uključeni upravo mladi ljudi koji su jedan od dva glavna prioriteta važna za poboljšanje kvalitete njihova života naveli upravo stambeno zbrinjavanje.

Za osamostaljenje mladih nužni su posao i stambeno zbrinjavanje. Ti faktori svakako izravno utječu i na odluku mladih da ostanu u Rijeci. Stoga je osamostaljivanje mladih u kontekstu stambenog zbrinjavanja izdvojeno, kako bi se počelo na lokalnoj razini razvijati modele zbrinjavanja mladih uz naglasak na priuštivo stanovanje.

Izdvojeni članak

Nacionalni plan stambene politike: Omogućiti priuštivo i kvalitetno stanovanje za sve

Kroz Program za mlade razrađuje se jedan od modela stambenog zbrinjavanja mladih, a to je dodjela stanova putem Liste stanova za mlade. Kao prvi korak u formiranju liste, Grad Rijeka provodi istraživanje, na temelju kojeg će se izraditi studija o stambenoj situaciji i stambenim potrebama mladih na području Rijeke.

Studija bi trebala dati odgovore na pitanje koji bi se kriteriji trebali uzeti u obzir kod izrade Liste za mlade te koji bi model najma gradskih stanova bio najoptimalniji za mlade Riječane. Pritom je bitno utvrditi interes mladih za stanovanje putem najma, prihvatljive rokove najma stana i visine najamnine te razinu opremljenosti stanova. Očekuje se da će studija biti izrađena početkom 2024. godine.

Pogledajte ovdje koji su planovi za priuštivo stanovanje u 4 najveća hrvatska grada.

Copy link
Powered by Social Snap