Pretraga

Stambeno zbrinjavanje gastarbajtera, zaštićenih najmoprimaca i onih koji su zbog liječenja morali prodati nekretninu

A- A+

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u javno savjetovanje uputilo je Nacrt izmjena i dopuna Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Sve s ciljem proširenja obuhvata mjera potpomognutog stambenog zbrinjavanja i poboljšanja demografske slike Hrvatske.

stambena zgrada

stambena zgrada | Unisplash, F.C. Henriquez

Iz Ministarstva ističu kako je cilj je ovoga zakonodavnog okvira ubrzati već postojeće postupke stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima poticanjem povratka, ostanka i naseljavanja mjerama stambenog zbrinjavanja. To bi trebalo doprinijet pozitivnim gospodarskim i demografskim s posljedicom revitalizacije potpomognutih područja Republike Hrvatske.

Stambeno zbrinjavanje ‘povratnika’ i kažnjavanje prevaranta

Kako izvještavaju iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prijedlogom izmjena Zakona regulira se način ostvarivanja prava  na stambeno zbrinjavanje  osoba koje su zbog potreba pronalaska zaposlenja prijavile odlazak u inozemstvo s ciljem njihova povratka u RH. I to na način da zbrinjavanje podrazumijeva dostavljanje izjave dane pod  materijalnom i kaznenom odgovornošću da će se nakon izvršnosti rješenja o stambenom zbrinjavanju osoba vratiti u RH i prebivati u dodijeljenoj stambenoj jedinici.

Također, izmjenom bi se trebalo osigurati stjecanje prava na stambeno zbrinjavanje i u slučaju prodaje useljive stambene jedinice ako je takvo raspolaganje učinjeno zbog potreba plaćanja nužnih troškova liječenja koje nije pokriveno sredstvima zdravstvenog osiguranja. Kao i pravo na stambeno zabrinjavanje za osobe je imaju nekretninu izvan granica primjene Zakona do površine od 25 kvadrata.

Izdvojeni članak

Nova odluka Vlade: Prošireno pravo na financiranje najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje

Isto tako, ovim Zakonom jamči se minimalna površina u novom stambenom zbrinjavanju od 35 kvadrata u slučaju povrata sredstava utrošenih i obnovu/stambeno zbrinjavanje ili umanjenja količine građevnog materijala predviđenog za darovanje prema drugim propisima na teret državnog proračuna.

Dopunjuju se i razlozi gubitka prava na stambeno zbrinjavanje. Tako će korisnik izgubiti pravo na stambeno zbrinjavanje ako on i članovi njegove obitelji ne koriste stambenu jedinicu za stambeno zbrinjavanje već u druge svrhe. Kao i ako u roku od 30 dana od uvođenja u posjed na temelju sklopljenog ugovora o najmu ne useli i ne prijavi prebivalište za sebe i članove svoje obitelji te ako korisnik i nakon opomene onemogućava kontrolu korištenja stambene jedinice.

stambena zgrada_kupnja stana_najam stana

Stanovi ilustracija | Foto: Unsplash

Proširenje prava na darovni građevinski materijal i nekretnine

Izmjenom se propisuje se mogućnost darovanja građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje za postojeće obiteljske kuće u vlasništvu korisnika izgrađene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje gradnja ili izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika.

U ovome kontekstu pravo na darovanje građevnog materijala za dogradnju/nadogradnju obiteljske kuće može ostvariti i novonastala obitelj koju je osnovao član kućanstva korisnika prava ako to dopuštaju uvjeti gradnje, ako u postojećoj obiteljskoj kući nema dovoljno stambene površine za članove kućanstva i ako vlasnik i novonastala obitelj daju pisanu suglasnost u postupku ostvarivanja prava na darovanje građevnog materijala, u kojem slučaju se novonastala obitelj smatra stambeno zbrinutom.

Uvodi se mogućnost  obnove i izgradnje višestambenih zgrada u državnom vlasništvu u skladu s raspoloživim sredstvima u državnom proračunu. Tako se pod određenim uvjetima omogućuje darovanje stambene jedinice u državnom vlasništvu: hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Kao i korisnici koji su ostvarili pravo na najam oštećene kuće i darovanje građevnog materijala po Zakonu o područjima posebne državne skrbi, te korisnici koji su ostvarili pravo na najam obiteljskih kuća u državnom vlasništvu, na kojima je prema procjeni Povjerenstva potrebno izvesti građevinske zahvate obnove konstrukcije omogućuje se darovanje kuće i odgovarajuće količine građevnog materijala.

Reguliran otkup za zaštićene najmoprimce

Osobama s utvrđenim statusom zaštićenog najmoprimca koje su evidentirane kao korisnici u stanovima u državnom vlasništvu kojima je upravljao Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje omogućuje se pravo na otkup. Također, omogućava se ostvarivanje prava na darovanje stambene jedinice u državnom vlasništvu pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane bez obzira na državljanstvo te osobama koje su smještene u stambene jedinice u državnom vlasništvu zbog zatvaranja prognaničkih naselja.

Uvodi se i mogućnost prijenosa nekretnina u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u svrhu provedbe programa i mjera zadržavanja i naseljavanja te poboljšanja usluge i kvalitete života stanovništva na potpomognutim područjima.

Izdvojeni članak

Državne nekretnine uređuju stanove za stradale u potresu: Na raspolaganju je ukupno 134 stanova

Ujedno se uvodi i mogućnost osiguravanja privremenog smještaja u stambene jedinice u državnom vlasništvu stradalnicima potresa koji su kroz mjeru ublažavanja posljedica potresa smješteni u kontejnerskim naseljima, do stvaranja uvjeta povratka u njihove obnovljene stambene jedinice.

Zanimljivo, prijedlogom Zakona preciziraju se osobe koje se smatraju članovima kućanstva. Na ovaj način konačno bi trebali biti jasno definirani pojmovi: krvni srodnici i tazbinski srodnici, bračni i izvanbračni partneri, životni partneri, posvojene osobe i osobe pod skrbništvom  i druge osobe koje je korisnik po zakonu dužan uzdržavati, odnosno osobe koje uzdržavaju korisnika, a koji imaju prijavljeno prebivalište i prebivaju u istoj stambenoj jedinici.

Mogu se očekivati i novosti vezane uz porez na nekretnine, pogledjate ovdje o čemu s radi.

Copy link
Powered by Social Snap