Pretraga

Financijska potpora Ministarstva za projekte održivog razvoja lokalnih samouprava s 1,39 milijuna eura

A- A+

Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Poziv se provodi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2023. godini koji ima za cilj doprinjeti ostvarenju smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti. Za financiranje projekata osigurano je 1,39 milijuna eura. 

Petrinja nakon potresa

Petrinja nakon potresa | foto: bauštela.hr

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi su jedinice lokalne samouprave koje na sebe preuzimaju poticaj daljnjeg razvoja aktivnosti prepoznatih kao životnih potreba lokalnog stanovništva i na korist njihove lokalne zajednice. Prihvatljivi projekti su i oni koji se odnose na održivi povratak, ostanak i naseljavanje u svrhu pristupačnosti i unapređivanja lokalne infrastrukture, osobito izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne i komunalne infrastrukture, vodeći računa o zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i neovisnosti.

Prihvatljiva ulaganja i s njima povezani prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata komunalne infrastrukture, troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata socijalne infrastrukture te srodni projekti koji doprinose povratku, naseljavanju i održivom razvitku na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi.

Izdvojeni članak

Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća odgođen za 2024. godinu

Najveći iznos koji se jedinici lokalne samouprave po projektu može dodijeliti iznosi 80.000,00 eura, dok za ostatak vrijednosti projekta jedinica lokalne samouprave, u slučaju sufinanciranja, mora osigurati sufinanciranje provedbe cjelokupnog projekta.

Po okončanju Javnog poziva provodi se verifikacija svih zaprimljenih prijava, a financijsku potporu dobit će jedinice lokalne samouprave koje ostvare najveći broj bodova i to redoslijedom utvrđenim na listi prvenstva do iskorištenja iznosa raspoloživih sredstava. Na osnovu prijedloga Povjerenstva, donosi se Odluka o odabiru i raspodjeli sredstava za prihvaćene projekte, koja će biti objavljena na službenoj web stranici Ministarstva.

Rok za podnošenje prijava na ovaj poziv je 10 dana od objave Javnog poziva, odnosno najkasnije do 27. studenog 2023. godine.

Cijeli tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje, a Program usmjeravanja i rasporeda sredstava ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap