Pretraga

Strategija zelene urbane obnove Svete Nedelje: Postavljeni ciljevi za sljedećih 10 godina, definiran i pilot projekt

A- A+

Strategija zelene urbane obnove Svete Nedelje nije samo dokument koji će doprinijeti razvoju zelenih rješenja i unapređenju kružnog gospodarstva. On je u sinergiji sa Strategijom razvoja urbane aglomeracije Zagreb, a služit će i kao podloga za dugoročan razvoj temeljem već planiranih investicija, ali i za neposrednu provedbu te izmjenu prostorno-planskih dokumenata.

Sveta Nedelja iz zraka

Sveta Nedelja iz zraka | Foto: Sjedi Pet screenshot

Grad Sveta Nedelja usvojio je Strategiju zelene urbane obnove, koja ima cilj razviti zelenu infrastrukturu, integrirati rješenja temeljena na prirodi, unaprijediti kružno gospodarenje prostorom i objektima, jačati energetsku učinkovitost, otpornost na rizike te prilagoditi se klimatskim promjenama. Ta strategija će ići ruku pod ruku sa Strategijom razvoja urbane aglomeracije Zagreb.

Izdvojeni članak

Izglasana Strategija zelene urbane obnove Svete Nedelje

Svetonedeljska strategija usklađena je s nacionalnim, europskim i svjetskim strateškim dokumentima koji definiraju održivi razvoj. Rađena je u suradnji s Urbanističkim institutom Hrvatske za razdoblje od 10 godina, prvenstveno prema smjernicama klimatske i energetske politike Europske unije za 2030. godinu. Tim smjernicama planira se smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40 posto u odnosu na 1990. godinu, odnosno za 80 posto do 2050. godine.

Ispunjavanje ciljeva u 66 projekata

Gradska vlast planira temeljem u rujnu izglasane Strategije provesti ukupno 66 projekata, od istraživanja geotermalnih potencijala, preko uređenja javnih i prirodnih površina do izgradnje nove javne infrastrukture, poput dječjih vrtića. Time će biti ispunjeni i dodatni ciljevi zacrtani gradskim politikama.

Izdvojeni članak

Četiri grada koji imaju veliki geotermalni potencijal povukli milijune bespovratnih sredstava iz Programa kojeg financiraju Island, Kneževina Lihtenštajn i Norveška

Ti ciljevi, između ostalog obuhvaćaju povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnji energije; smanjenje energetskih potrošnji i pripadajućih emisija ugljičnog dioksida za najmanje 55 posto do 2030. godine; uspostavljanje umreženog sustava otvorenih površina; jačanje uloge povezivanja pojedinih dijelova grada, središta s periferijom te otvorenih prostora različitih tipova i funkcija međusobno te integracija vodenih površina u sustav zelene infrastrukture grada; unapređenje zelenog karaktera i identiteta grada te stvaranje prostora ugodnog za život; smanjenje efekta toplinskog otoka i temperature u gradovima uspostavom zelenih mikro površina; poboljšanje rješenja prometa u mirovanju; uspostavu zelenih koridora, poboljšanjem i povećanjem biciklističke infrastrukture; sprječavanje negativnih posljedica klimatskih promjena (ekstremne temperature, suša, bujične poplave) te implementaciju kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

Definiran i pilot projekt

Već je definiran i pilot projekt kojim će započeti primjena Strategije zelene urbane obnove. Riječ je o uređenju zelenih javnih površina uz Ulicu dr. Franje Tuđmana. Taj projekt će u skorije vrijeme biti prijavljen na već objavljeni javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti.

https://www.facebook.com/dariozurovec/posts/pfbid08TGkysqUAG5tqK99ZmBXrRx9HyficchaMS2fpJWfv6xTTXM6VmCcvBannU53Npysl?__cft__[0]=AZVsw6uo7SmyuFCo4Uo_63taysJKy0taZ8QokFuAya15EoxoBi5oIBuWls0-FS1eQHa5yxJsbn28ZSAtSnf_xJRy92fShRd4R1gFfHHB_nt7sEf1WPLsj8zL2_-Ow2lXJG3sEf3so4Ef9nNSKkwoJZr3jN49KRYFjdXfDHZOUZcG7gGv2Jl6N2iNwL0Es_FAycg&__tn__=%2CO%2CP-R

Ovom je Strategijom Sveta Nedelja ujedno stvorila podlogu za dugoročan razvoj i neposrednu provedbu te izmjenu prostorno-planskih dokumenata sukladno potrebama razvoja. Ističu da će ovaj dokument služiti i kao osnova za planiranje korištenja zemljišta u procesu obnove nakon potresa te za sve daljnje planirane investicije u javnu infrastrukturu.

Izrada Strategije ne bi bila moguća bez europskih sredstava. Naime, Grad Sveta Nedelja sklopio je ugovor o dodjeli ukupno 33.180,70 eura bespovratnih sredstava s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Rok za izradu ovog strateškog dokumenta postavljen je do 31. listopada ove godine, a novac je osiguran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti kroz europski program NextGenerationEU.

Strategiju zelene urbane obnove grada Svete Nedelje možete detaljno pročitati ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap