Pretraga

Izglasana Strategija zelene urbane obnove Svete Nedelje

A- A+

Strategija zelene urbane obnove Grada Svete Nedelje prihvaćena je na 18. redovnoj sjednici Gradskog vijeća. Ona se odnosi na na razdoblje od 10 godina i predstavlja akt strateškog planiranja od značaja za Grad, a koji se odnosi na ostvarivanje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unapređenje kružnog gospodarenja prostorom i zagradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Strategiju je obrazložio zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak.

Sveta Nedelja iz zraka

Sveta Nedelja iz zraka | Foto: Sjedi Pet screenshot

Strategija će omogućiti uspostavu održivog, sigurnog i za život ugodnog i uređenog područja grada, a kako bi se stvorili preduvjeti za bolju kvalitetu života i zdravlja ljudi.

Na koncu je jednoglasno prihvaćen i Konačni nacrt Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb te Konačni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine. Pogledajte kako je Sveta Nedelja dobila bespovratna sredstva za iskorištavanje potencijala geotermalne energije.

Izdvojeni članak

Četiri grada koji imaju veliki geotermalni potencijal povukli milijune bespovratnih sredstava iz Programa kojeg financiraju Island, Kneževina Lihtenštajn i Norveška

Strategija razvoja urbanog područja planski je dokument politike regionalnog razvoja kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja i koji služi kao multi sektorski strateški okvir za planiranje razvoja urbanog područja kao cjeline unutar definiranog vremenskog razdoblja te predstavlja preduvjet za korištenje mehanizama integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) za sedmogodišnje razdoblje, a u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Cilj izrade Strategije je definiranje zajedničkih smjerova razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, predlaganje zajedničkih smjerova razvoja, zajedničkih pravac djelovanja te olakšavanje provedbe zajedničkih projekata urbanog područja.

Copy link
Powered by Social Snap