Pretraga

[FOTO] Predstavljena studija o utjecaju nove luke u Rijeci na okoliš: U potpunosti pozitivna promjena

A- A+

Provedena je Studija o utjecaju na okoliš luke nautičkog turizma Porto Baroš u Rijeci, a sada su predstavljeni i rezultati na javnom izlaganju. Zaključak studije je da realizacija ovog zahvata u potpunosti pozitivno mijenja cjelokupno stanje.

Idejno rješenje luke nautičkog turizma Porto Baroš

Idejno rješenje luke nautičkog turizma Porto Baroš, foto: ZONA 100

Podsjećamo, u Rijeci, gdje se nalazi najveća hrvatska luka, previđena je izgradnja nove luke, nautičkog turizma – Porto Baroš. Predviđena je rekonstrukcija, prenamjena, dogradnja i nadogradnja postojećih građevina, kao i  izgradnja novih građevina. Planirani kapacitet luke iznosi 260 vezova. Više o tome možete pročitati ovdje.

Idejni projekt izradila je tvrtka ZONA 100, a sukladno zakonskim odredbama izrađena je studija utjecaja na okoliš. U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održano je i javno izlaganje o studiji, koju je prezentirao je voditelj studije Mladen Grbac iz tvrtke Rijeka projekta. U izradi studije je sudjelovalo tridesetak stručnjaka.

Kako je istaknuo Grbac, nakon izvršene analize utjecaja dat je prijedlog mjera zaštite okoliša tijekom pripreme, gradnje i korištenja, njih više od sto, te prijedlog praćenja stanja okoliša. Zaključio je kako je, uz primjenu navedenih mjera te propisanih zakonskih uvjeta tijekom izvođenja i korištenja, zahvat prihvatljiv za okoliš.

Uz izrađivače, prezentaciji su nazočili Anđelko Petrinić, direktor tvrtke ACI GITONE, Koraljka Vahtar-Jurković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a, tijela zaduženog za koordinaciju javne rasprave, Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke, kao i zainteresirani građani.

Izdvojeni članak

Uskoro slijedi izgradnja nove luke u Rijeci: Porto Baroš će biti najluksuznija marina u Hrvatskoj

Pozitivna promjena

U prijedlogu ocjene prihvatljivosti zahvata za okoliš stoji kako je postojeće stanje luke Baroš definirano zapuštenim lučkim površinama, lučkom mehanizacijom (dizalice), objektima i nefunkcionalnim prostorom za značajnije lučke prekrcaje. Zbog zapuštenosti se nameće potreba hitne obnove i prenamjene ovog značajnog prostora. U građevinskom smislu, jedini veći zahvati će biti izgradnja mosta preko Mrtvog kanala, manja obalna konstrukcija i produžetak postojećeg lukobrana.

– Što se tiče nadgradnje, kompleks derutnih objekata se rekonstruira, dijelom gradi novi i sve skupa dovodi u funkcionalnu svrhu. Prenamjena lučkog prostora iz jedne neadekvatne teretne luke u luku nautičkog turizma prepoznata je kroz razvojnu koncepciju i sadržano u svim važećim prostornim planovima, stoji u zaključku studije.

Izdvojeni članak

Koncesija za marinu u Porto Barošu: Interesa ne nedostaje kada je u pitanju najveća turistička investicija u području nautičkog turizma

Studija tvrdi i da je realizacija ovog zahtjeva ujedno i realizacija zahtjeva prostornih planova. Izgradnja luke nautičkog turizma bi trebala donijeti i veliki pozitivan utjecaj u uži i širi prostor zahvata, a biti i okosnica u realizaciji ostalih planskih ciljeva koji se odnose na razvoj obalnog pojasa, putničke obale, područja Delta i ostalih prostora.

–  Priobalno područje Grada Rijeke i područje Kvarnera ovim zahvatom dobiva jednu modernu i funkcionalnu luku nautičkog turizma koja slijedi najviše svjetske standarde i omogućuje daljnji razvoj nautičkog turizma uz visoki nivo uslužnosti. Postojeće stanje luke Porto Baroš je neodrživo i realizacija ovog zahvata u potpunosti pozitivno mijenja cjelokupno stanje, piše u studiji.

Javna rasprava

Javno izlaganje o Studiji o utjecaju na okoliš luke nautičkog turizma Porto Baroš dio je procesa javne rasprave, koja traje do 5. siječnja 2023. godine. Tijekom javne rasprave, javni uvid u Studiju može se obaviti u prizemlju upravne zgrade Grada Rijeke, Titov trg 3, Rijeka, radnim danom od 9 do 15 sati. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti dostavljaju se, zaključno s danom završetka javne rasprave, na sljedeće načine:

  • upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu javnog uvida,
  • davanjem u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostavom u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva 10, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš luke nautičkog turizma Porto Baroš, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija.
  • Osim toga, primjedbe i prijedlozi na Studiju mogu se dostaviti i na e-mail adresu: [email protected].

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji se dostavljaju pisanim putem moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Studiju možete pročitati ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap