Pretraga

Građevinski boom u centralnoj Istri, šire se građevinske zone

A- A+

Posljednjih godina u srcu Istre gradi se kao nikada do sada. Tako se Grad Pazin našao u situaciji da mora ozakoniti stotine zgrada, ali i proširiti građevinske zone na čitavom gradskom području. Sada se ide u izmjene i dopune Prostornog plana koji bi trebao otvoriti nove opcije za razvoj grada.

Pazin stari GUP

Pazin stari GUP | foto: ape.hr

 

Grad Pazin usvojio je Odluku o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pazina koji obuhvaća cijelo gradsko područje, odnosno 137,37 kilometara kvadratnih, a čije su posljednje izmjene i dopune bile 2020. godine. U izmjene se ide zbog velikog proširenja granica građevinskog područja.

Gradonačelnica Pazina, Suzana Jašić, ističe kako se izradi izmjena i dopuna pristupa najviše zbog velikog broja pristiglih zahtjeva vlasnika zemljišta na području obuhvata Plana. Zahtjevi su potaknuli neophodno proširenje granica građevinskog područja i prenamjenu zemljišta.

Također, ističe se, izmjene i dopune plana donose se radi usklađenja sa stvarnim stanjem na terenu. Namjera je kroz izmjene cjelovito preispitati urbanizirana zemljišta, odnosno neizgrađeni dio građevinskih područja naselja i mogućnosti proširenja tih područja te odrediti uređene i neuređene dijelove građevinskog područja i utvrditi detaljnosti izrade urbanističkih planova uređenja.

Izdvojeni članak

Započela 2,1 milijuna eura vrijedna nadogradnja pazinskog arhiva, izvođač radova tvrtka DE CONTE

– Činjenica je da je u području obuhvata Plana velik broj građevinskih čestica koje su urbanizirane, a na kojima zbog konfiguracije zemljišta nije moguća gradnja. Izmjenom Plana takve će se čestice utvrditi terenskim obilaskom i izuzeti iz građevinskog područja, rekla je gradonačelnica.

Istaknula je i kako će širenju građevinskog područja pridonijeti i 900 ozakonjenih zgrada koje će dati realnu sliku o postotku izgrađenosti cijelog područja Grada Pazina, a koja mora biti veća od 50% u pojedinom naselju da bi se širila zona gradnje.

Spomenuto je i kako je u prethodne tri godine zaprimljen velik broj zahtjeva za izdavanje akata za građenje koji su pozitivno riješeni što je rezultiralo izgradnjom većeg broja stambenih i drugih zgrada. Te će se građevine izmjenama Plana  zavesti u prostorno planskoj dokumentaciji. Na taj bi se način trebao također trebala otvoriti mogućnost proširenja građevinskog područja u pojedinim naseljima.

Istra dobiva željeznicu, jedna dionica je i tunel kroz Učku, doznajte ovdje sve o projektu.

Copy link
Powered by Social Snap