Pretraga

Graf: Zaustavljen rast cijena građevnog materijala, na domaćem tržištu zabilježen minimalni pad

A- A+

Prema aktualnim podacima Državnog zavoda za statistiku, rast cijena građevnog materijala je zaustavljen. U listopadu je zabilježen minimalni pad u odnosu na prethodni mjesec od 0,1%. Tržište željno očekuje dugoročnu stabilizaciju, a hoće li će do nje uskoro doći i dalje je upitno.

DZS stastika | foto: screen shot DZS

DZS stastika | foto: screen shot DZS

Prema aktualnim podatcima Državnog zavoda za statistiku, proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. niže su za 0,1%, a u odnosu na listopad 2022. više su za 6,3%. Ako usporedimo proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u listopadu 2023. s prosjekom 2015., tada su više za 26,7%.

Općim uzorkom istraživanja cijena obuhvaćeno je 1.839 cijena artikala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2021. u 1.107 poduzeća (pravnih osoba i obrtnika), a za proizvođačke cijene građevnog materijala u 2023. izabran je podskup koji čini 288 reprezentativnih cijena artikala unutar 22 odabrana razreda djelatnosti NKD-a 2007. koji proizvode građevni materijal.

Izdvojeni članak

Analiza tržišta nekretnina: Pad kupoprodaje za 20%, najteže onima koji prodaju starije nekretnine

Indeksom proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu mjere se promjene u razini proizvođačkih cijena građevnog materijala koji je proizveden i prodan na domaćemu (hrvatskom) tržištu. DZS ističe kako indeks cijena građevnog materijala nije indeks cijena ukupnih građevinskih radova jer njime nisu obuhvaćene cijene opreme, mehanizacije i rada te drugi elementi iz strukture cijena građevinskih radova.

Napominje se kako je indeks proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu važan kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa koji pokazuje mjesečnu dinamiku promjena proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu. Prema konceptu EU-a taj pokazatelj može nagovijestiti inflatorna kretanja prije nego što dođu do potrošača.

Iz DZS-a objašnjavaju i kako se indeks proizvođačkih cijena građevnih materijala na domaćem tržištu obračunava na temelju posebne liste proizvoda i jasno definiranih artikala – reprezentanata za građevni materijal u sklopu odabranih industrijskih proizvoda i artikala za prikupljanje proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu.

Pogledajte ovdje kako su se kretale cijene građevnog materijala u rujnu 2023. godine.

Copy link
Powered by Social Snap