Pretraga

Hitno rekonstruiranje odlagališta ‘Kaštijun’: Pula i Medulin više neće udisati smrad za cijelu županiju

A- A+

Centar za gospodarenje otpadom Istarske županije, ŽCGO Kaštijun, ponovno je došao u središte pozornosti nakon što su iz pulske gradske uprave javno istupili protiv prakse da svi županijski viškovi otpada završavaju upravo u ovoj lokaciji. Lokalno stanovništvo, posebno u ljetnim mjesecima, zbog smrada živi u nemogućim uvjetima. Traži se hitno rekonstruiranje Kaštijuna.

Otpad | Pixabay

Na sastanku održanoj u Gradu Puli razgovaralo se o problemima gospodarenja otpadom u Istri, a posebno o ogromnim količinama smeća koje stižu u Centar za gospodarenje otpadom Istarske županije Kaštijun, te izazivaju nesnosan smradu koji pak guši građane. Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun (ŽVCO) u većinskom je vlasništvu Grada Pule, a sastanak u gradskoj palači održan je na inicijativu pulskog gradonačelnika Filipa Zoričića koji je ovom prilikom predložio modele restrukturiranja Kaštijuna.

Reguliranje zbrinjavanja bio otpada

– Kaštijun više ne može ovako i više nećemo obećavati, a da se ne ispuni ono što smo obećali. Siguran sam da će Istarska županija preuzeti koordinaciju i da ćemo u idućim danima raspravljati o detaljima jer ovo nam je zajednička tema od iznimnog značaja, rekao je Zoričić podsjetivši kako je Grad Pula na Skupštinu Istarske županije još 2020. godine uputio dokument o funkcioniranju i optimizaciji rada ŽCGO Kaštijun u kojemu se upozorava na problematiku pojave neugodnih mirisa.

Izdvojeni članak

U pogonu sortirnica otpada Varaždin koja će godišnje obrađivati 7.000 tona otpada

U dokumentu su, kaže Zoričić, navedene aktivnosti optimizacije i između ostalog, koordinacija u suradnji s Istarskom županijom, kako bi se smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada, s naglaskom na biorazgradivi otpad iz restorana i ugostiteljskih objekata. Dodaje kako je 2021. godine Istarska županija izradila Elaborat o količinama i tokovima otpada, za poboljšanje i unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području županije. Kao i da je, temeljem Zakona o gospodarenju otpadom, Istarska županija obveznik izrade Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. čija je izrada u tijeku.

Nema više preuzimanja ‘viškova’

Pulski gradonačelnik predložio je konkretne aktivnosti kojima će se suzbiti neugodni mirisi. Prvi se prijedlog odnosi na uvođenje zakonske obveze prikupljanja biootpada od 1. siječnja 2024. koja će vrijediti za sve, bez iznimke, čime će se smanjiti količina biorazgradive komponente u miješanom komunalnom otpadu. Na taj bi se način trebala regulirati količina i udio vlage koji dolaze u ŽCGO Kaštijun. Drugi prijedlog odnosi se na osiguravanje prihvata ljetnih viškova otpada od strane komunalaca koji su vlasnici pretovarnih stanica. Prijedlog je da se višak direktno odvozi negdje drugdje, a ne na ŽCGO Kaštijun, i to o trošku komunalaca.

– Kaštijun neće preuzimati viškove i neće snositi trošak njihovog zbrinjavanja u ljetnim mjesecima. ŽCGO Kaštijun je dužan preuzeti sav otpad i poštivat će tu obavezu, ali na način da će preuzimati samo one količine koje su u skladu s kapacitetom Kaštijuna, a preostale količine preuzimat će u periodu godine kada to kapacitet bude dopuštao, poručio je Zoričić.

Za rješavanje problema ‘Kaštijun’ Grad Pula predlaže i promjenu modela definiranja viškova otpada, ali i nešto radikalniji potez, otkaz postojećih ugovora komunalcima te formiranje novih općih uvjeta za sve i donošenje novog cjenika.

Za sanaciju lukobrana i rekonstrukciju rive Pula ima 2 projekta ukupne vrijednosti 32 milijuna eura, pogledjate ovdje sve o projektu.

Copy link
Powered by Social Snap