Pretraga

Objavljeni javni pozivi za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH

A- A+

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je dva javna poziva za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Ponuđene nekretnine su ugostiteljsko turistička zona ‘Mačjak-Šumljak’ na otoku Ugljanu i Dječje selo Promajna u Baškoj Vodi.

Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Predmet javnog poziva broj 4/21 kupoprodaja je nekretnine upisane u z.k.ul. 2709. u k.o. Lukoran Općinskog suda u Zadru, u vlasništvu Republike Hrvatske označene kao z.k.č.br. 1234/30, pašnjak površine   94.473 m² i z.k.č.br. 1889/11, pašnjak površine 212.843 m², u naravi zemljište unutar granica građevinskog područja izvan naselja. Ukupna površina zemljišta je 307.316 m².

Izdvojeni članak

Subvencioniranje stambenih kredita: ‘Za neke su bolje veće investicijske odgode’

Nekretnina se prema Prostornom planu uređenja Općine Preko, Urbanističkom planu uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Mačjak-Šumljak i Detaljnom planu uređenja ugostiteljsko-turističke zone “Mačjak-Šumljak” nalaze unutar područja  za razvoj i uređenje prostora izvan naselja, ugostiteljsko-turističke namjene, najvećim dijelom unutar zone hotela-T1 i zone turističko naselje – T2, a manjim dijelom unutar zone zaštitnih zelenih površina – Z, zone sporta i rekreacije – R2, zone lungomare – obalne šetnice, zone turističkog naselja bez smještajnih kapaciteta, zone infrastrukturnih sustava – IS i zone privez/kopneni dio -LI.

Rok za podnošenje ponuda je 15. rujna 2021. godine do 10 sati, a početna cijena iznosi 79.820.000,00 kuna.

Predmet javnog poziva broj 5/21 je kupoprodaja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Bast – Baška Voda, označene kao z.k.č.br. 2988/77, šuma površine 68.273 m², upisane u z.k.ul. 3598, na kojoj u naravi postoje devastirani smještajni objekti bivšeg dječjeg lječilišta za respiratorne bolesti “Dječje selo”.

Izdvojeni članak

Milijunski iznosi za dom na otoku: Krenulo prikupljanje ponuda za nekretnine u državnom vlasništvu

Nekretnina se nalazi najvećim dijelom unutar granica izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Promajna, planiranog za urbanu preobrazbu, gospodarske namjene, ugostiteljsko turističke (T1 – hoteli), a manjim dijelom unutar koridora kolne prometnice i unutar planirane zone športsko-rekreacijske namjene, oznake R6 – uređena plaža, u području za koje je obvezna izrada Urbanističkog plana uređenja.

Rok za podnošenje ponuda je 20. rujan 2021. godine do 10 sati, a početna cijena iznosi 108.420.000,00 kuna.

Sve informacije o javnim pozivima mogu se dobiti putem e-pošte: natjecaj@midim.hr.

Za razgledanje nekretnina potrebno je iskazati interes putem e-pošte: natjecaj@midim.hr;  o terminu razgledanja zainteresirani će biti obaviješteni putem e-pošte, a razgledanje će se  organizirati u  skladu s važećim epidemiološkim mjerama.

Objavljeni javni pozivi za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH
Share via
Copy link
Powered by Social Snap