Pretraga

Projekt izgradnje marine s 200 vezova ide dalje, zauzet će 36.400 kvadrata akvatorija

A- A+

Grad Crikvenica priprema novu odluku o izmjenama prostornog plana. Iako se puno spekuliralo da će to značiti odbacivanje projekta izgradnje marine, to se ipak neće dogoditi. Planovi za izgradnju se nastavljaju, a obuhvaćaju 36.400 četvornih metara akvatorija i 200 vezova. No, bit će modificirani.

Crkivenica

Crkivenica | foto: Grad Crikvenica

Iz Grada Crikvenice najavljuju izmjenu prostornog plana i to na način da ranije najavljena lokacija luke nautičkog turizma, odnosno marine, ostaje u planu. No, kažu, projekt će ipak biti modificiran kada su u pitanju dimenzije. Riješen je i problem stare benzinske crpke koja je bila kamen spoticanja.

Prema originalnim planovima marina bi trebala imati maksimalno 200 vezova kategorije 5 sidara planirana uglavnom za plovila dužine 10 do 15 metara. Iako će postojati i određeni broj za brodice dužine do 20 metara. Dok joj obuhvat iznosi 36.400 kvadrata akvatorija.

Izdvojeni članak

Završena velika jadranska luka, ugrađeno 915.000 kilograma armature i 6.000 kubika betona

U sklopu marine planirana su i dva lukobrana, te servisno područje. Također tu bi se trebali nalaziti i poslovni prostori poput recepcije, café i snack bara, trgovina i sanitarnih čvorova na ukupno 585 kvadrata bruto razvijene površine.

– Od marine se nije odustalo, mijenja se i korigira samo njezina granica u jednom manjem dijelu (obuhvat), i to na način da se ne remeti izrada dokumentacije i funkcioniranje planirane marine. Dijelovi benzinske crpke koji su sada planski u obuhvatu marine, bit će izuzeti iz istoga, a radi se o površini od oko 80 četvornih metara. Kroz izmjene prostornog plana granica će biti pomaknuta da se omogući raspis koncesije za benzinsku crpku, kažu za novilist.hr iz Grada.

Izdvojeni članak

Na hrvatskom otoku obnavlja se kultni hotel, sve će biti kao nekada

Podsjetimo, Vlada RH je u lipnju 2018. godine raspisala natječaj za davanje koncesije za izgradnju marine, koja je planirana prostornim planom Grada Crikvenice i urbanističkim planom uređenja Crikvenica-centar kao luka kapaciteta 200 vezova. Za brodove dužine prosječno 12 metara.

Grad Crikvenica izradio je za potrebe ovoga projekata Studiju utjecaja na okoliš i investicijsku studiju te ishodio građevinsku dozvolu i specifikaciju čestica na pomorskom dobru. Određene su granice pomorskog dobra, kao i granice luke posebne namjene, a elaborat utvrđenog lučkog područja predan je u katastar na provedbu.

Međutim, Vlada je u veljači 2019. godine poništila Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Crikvenica. I to zato što nije zaprimljena niti jedna ponuda za dodjelu koncesije na predmetnom području pomorskog dobra.

Pogledajte ovdje kako izgleda obnovljena luka Glavotok.

Copy link
Powered by Social Snap