Pretraga

U Splitu kreće infrastrukturalni projekt vrijedan 500 milijuna kuna

A- A+

Otvoreno je javno savjetovanje za projektiranje i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe u vrijednosti od 506,25 milijuna kuna, od čega 488,75 milijuna kuna dolazi iz europskih fondova. Očekivano trajanje radova je 39 mjeseci.

Uređaj za pročišćavanje voda Stupe

Otvoreno je javno savjetovanje za projektiranje i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe | foto: VIK Split

Pokrenuto je javno savjetovanje za najveći natječaj u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin. Naime, riječ je o projektiranju i dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe u vrijednosti od 506,25 milijuna kuna od čega 488,75 milijuna kuna dolazi iz europskih fondova.

Ugovor o projektiranju i dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe

Ugovor za ovaj projekt sastoji se od projektiranja, odnosno idejnog rješenja izvođača koji predstavlja podlogu za izradu glavnog projekta, potom od glavnih projekata, izvedbenih projekata, izvedbenih projekata, projekata izvedbenog stanja, uključujući ishođenje dozvola i odobrenja za dogradnju UPOV-a.

Potom, u ugovoru se navodi demontaža i zamjena strojarske i elektrotehničke opreme i instalacija na postojećem dijelu UPOV-a te adaptacije dijela postojećeg objekta mehaničkog pred tretmana, što podrazumijeva proširenje laboratorija i adaptaciju dijela objekta za pogonsko osoblje. Osim toga, projektom se planira rekonstrukcija i dogradnja stanice za prihvat otpada iz septičkih jama, kao i izgradnja nove upravne zgrade.

Štoviše, planirana je dogradnja UPOV-a na II. stupnju pročišćavanja – biološko pročišćavanje te uključuje obradu mulja nastalog na UPOV-ima Stupe, Divulje i Čiovo pomoću anaerobne stabilizacije i dehidracije. Također, gradit će se postrojenje za prisilno sušenje obrađenog mulja do 90 posto suhe tvari korištenjem bioplina kao energenta upravo iz procesa anaerobne stabilizacije. Osim toga, gradit će se kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz bioplina i prirodnog plina.

Ugovor o projektiranju i dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe podrazumijeva i provedbu Testova po Dovršetku izgradnje (dio) prije puštanja uređaja u Pokusni rad, kao i provedbe Testova po Dovršetku za dokazivanje zahtijevanih parametara uključujući provjeru jamčenih operativnih troškova.

U sve to je uključena i obuka osoblja Naručitelja. U ugovoru se navodi uplana i evidentiranje izgrađenih objekata i cjevovoda u katastarske evidencije, potom tehnički pregled i ishođenje izvršne uporabne dozvole te dobivanje Potvrde o preuzimanju, jednako kao i uklanjanja skrivenih nedostataka u Jamstvenom roku.

Izdvojeni članak

Otvoreno javno savjetovanje o načinu provedbe stručnog nadzora građenja

Očekivano trajanje radova 39 mjeseci

Ukupno trajanje navedenih radova je 39 mjeseci. Od toga 6 mjeseci je predviđeno za projektiranje i ishođenje dozvola za građenje, 18 mjeseci za izgradnju svih elemenata projekta, 12 mjeseci za pokusni rad, uključujući i obuku osoba Naručitelja, a 91 dan otpada na završno razdoblje koje obuhvaća provedbu zakonom propisanog Tehničkog pregleda građevine, ishođenje izvršne Uporabne dozvole i preuzimanje od strane Naručitelja.

U Splitu kreće infrastrukturalni projekt vrijedan 500 milijuna kuna
Share via
Copy link
Powered by Social Snap