Pretraga

Stigli podaci o cijenama u proizvodnji, neki sektori porasli u godinu dana za oko 500 posto

A- A+

U rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno više su za 2,2%, a u odnosu na rujan 2020. za 12,1%. Najveći porast bilježi sektor rudarstva i vađenja koji u usporedbi s kolovozom, ima povećanje cijena za 40 posto.

energija bez ugljena

Proizvodnja energije bez ugljena, ilustracija | foto: Unsplash

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o proizvođačkim cijenama industrije domaćeg i nedomaćeg tržišta u rujnu 2021. godine. Kako bi tekst bio jasniji, navest ćemo definicije DZS-a za navedene pojmove. Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu mjeri promjene u razini proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koji su proizvedeni i prodani na domaćemu (hrvatskom) tržištu. Indeks proizvođačkih cijena industrije na nedomaćem tržištu mjeri promjene u razini proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koje su prodali proizvođači na nedomaćemu (nehrvatskom) tržištu.

Statistike cijena u prizvođačkoj industriji kolovoz 2021. – rujan 2021.| DZS

Na domaćem tržištu su cijene od 2017. godine nekako stagnirale uz povremene manje padove i rastove, no od 2020. godine, nakon otvaranja poslije prvog lockdowna zbog pandemije, kreću strmoglavo rasti te rastu cijeli ostatak 2020. i cijelu 2021. godinu sve do rujna. Na domaćem tržištu u rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 9,4%, u Kapitalnim proizvodima za 0,5%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,4%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%. U rujnu 2021. u usporedbi s rujnom 2020. proizvođačke cijene porasle  su u Energiji za 42,2%, u Intermedijarnim proizvodima za 6,2%, Kapitalnim proizvodima i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 2,5% te u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,2%.

Statistike cijena u prizvođačkoj industriji, rujan 2020. – rujan 2021. | DZS

Što se tiče nedomaćeg tržišta u rujnu u usporedbi s kolovozom, proizvođačke cijene su najviše porasle također u Energiji, za 3 posto, dok je u ostalim sektorima rast minimalan. Vrijedi spomenuti skok u Kapitalnim proizvodima za 1,7 posto. U isto vrijeme prošle godine cijene su bile znatno manje. Ogroman skok bilježi Energija kojoj je cijena porasla za 79,4 posto, Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 8,8 posto, u Intermedijarnim proizvodima za 6,4 posto, u Kapitalnim proizvodima za 3,5 posto, a pale su jedino u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1 posto.

Izdvojeni članak

Hrvatska izvozi 59 tisuća tona više naftnih derivata nego što ih uvozi

U Rudarstvu i vađenju najveći skok bilježi cijena vađenja sirove nafte i prirodnog plina na domaćem tržištu, u odnosu na rujan prošle godine, cijena je porasla više od 490 posto. Ostalo rudarstvo i vađenje je poraslo za oko jedan posto, a pomoćne uslužne djelatnosti u tom sektoru zadržale su istu cijenu. Nas zanima i sektor Opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, cijena na domaćem tržištu je u godinu dana porasla za 2,5 posto, a na nedomaćem tržištu za preko 45 posto. U sektoru opskrbljivanja vodom, uklanjanja otpadnih voda, gospodarenja otpadnim vodama i sanacijama okoliša, cijene na domaćem tržištu su ostale nepromijenjene.

Izdvojeni članak

20 najuspješnijih firmi u proizvodnji građevinskog materijala, agregata i staklarstva: Dominacija ruralne Hrvatske nad urbanom

U ovoj godini cijene Energije na domaćem tržištu su postepeno rasle, a najveći skok bilježe upravo između rujna i kolovoza, oko 11 posto. U rudarstvu i vađenju su skokovi puno veći pa u odnosu na ožujak, cijene su porasle za preko 150 posto. Najveća razlike su i dalje u podsektoru rudarstva i vađenja, a to je podsektor vađenja sirove nafte i prirodnog plina, skok cijena između kolovoza i rujna ove godine je 208,6 posto. Naravno to utječe na ekonomije cijeloga svijeta jer su fosilna goriva i dalje industrija o kojoj ovise sve ostale industrije, te transport dobara ostalih industrija.

Copy link
Powered by Social Snap