Pretraga

Stigli rezultati: Pogledajte kako će izgledati novi Spomen dom braniteljima

A- A+

Prije par dana objavljeni su rezultati likovnog i arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja Spomen dom sa spomen obilježjem Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Virovitici. Grad Virovitica je raspisivač i investitor natječaja u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja, provoditelj je Društvo arhitekata Varaždin (DSV), a ukupna vrijednost ove značajne investicije iznosi 8,5 milijuna kuna bez PDV-a. Naime, natječajni zadatak propisivao je suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost, a krajnji cilj bio je usmjeren na pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, sukladno svim kriterijima ocjenjivanja koji su propisani uvjetima natječaja. Donosimo vam detaljan opis natječaja i prve tri nagrade.

prva nagrada

Rezultati natječaja – prva nagrada | foto: UHA

Opis natječaja bio je javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju likovni i arhitektonsko-urbanistički natječaj za izradu idejnog rješenja Spomen dom sa spomen obilježjem Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Virovitici.

Raspisivač i investitor natječaja je Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica, OIB: 89075064271, kojeg zastupa gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin.

Provoditelj natječaja je Društvo arhitekata Varaždina (DAV), Optujska 99, 42000 Varaždin, OIB: 97116871661, koje zastupa Valentina Fištrek, dipl.ing.arh.

Autorice natječajnog elaborata za Društvo arhitekata Varaždin su Maja Kireta, ovlaštena arhitektica; Valentina Fištrek, ovlaštena arhitektica; Dina Horvat, ovlaštena arhitektica.

Predmet i svrha natječaja

Predmet i svrha natječaja uključivali su realizaciju na zadanoj lokaciji rješenja visoke estetske, funkcionalne i oblikovne kvalitete unutar optimalnog financijskog okvira stoga je provedba natječaja bila usmjerena na odabir najkvalitetnijeg rješenja između više ponuđenih autorskih radova. Idejno rješenje odnosilo se na spomen dom hrvatskim braniteljima površine BRP oko 1.000 četvornih metara i spomen obilježje hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, sve u sklopu jedne parcele, što je riješeno integralno u skladu sa zadanim lokacijskim uvjetima.

U svrhu osiguravanja kvalitetnog rješenje bili su pozvani svi stručnjaci da promisle o obuhvatu koji je predmet natječaja i daju mu reprezentativnu vrijednost, a sve u skladu s dostupnim financijskim sredstvima za realizaciju u ukupnoj vrijednosti od 8.500.00,00 kuna bez PDV-a. Ovaj natječajni zadatak propisivao je suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja bio je usmjeren na pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, a sve u skladu s kriterijima ocjenjivanja koji su propisani uvjetima natječaja.

Također, raspisivač natječaja mora sklopiti ugovor o projektiranju na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predložio Natjecatelj, odnosno autor prvonagrađenog rada.

Izdvojeni članak

Pogledajte rezultate natječaja nove tvrtke Mate Rimca: Hoće li odavde izlaziti robotaxiji?

Planirana sveukupna okvirna vrijednost investicije

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije te troškova radnih tijela, a iznosi ukupno 625.000,00 kuna bez PDV-a te se raščlanjuje na nagradni fond u iznosu od 160.000,00 kuna, procijenjenu vrijednost izrade projektno-tehničke dokumentacije u iznosu od 400.000,00 kuna te naknadu radnim tijelima u iznosu od 65.000,00 kuna.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta, odnosno glavni i izvedbeni projekt svih struka sukladno Zakonu o gradnji, uključujući sve elaborate i troškovnike potrebne za nabavu radova i izgradnju. Također, u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora s prvonagrađenim Ponuditeljem, realizacija se dogovara redom sa sljedećim rangiranim do postizanja dogovora.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 8.500.000,00 kuna bez PDV-a, a taj iznos uključuje sve elemente idejnog rješenja prema Programu natječaja – spomen dom, spomen obilježje, uređenje partera (opločenje, biljni materijal itd.), javnu i ambijentalnu rasvjetu, opremu zgrade koja nije uvjetovana temeljnim zahtjevima za građevinu, ali ne uključuje urbanu opremu osim ako je sastavni dio idejnog rješenja, odnosno autorskog izričaja.

Od ukupne investicije procjenjuje se da dio financijskih sredstava za okoliš spomen doma sa spomen obilježjem iznosi 750.000,00 kuna bez PDV-a, a za opremu zgrade koja nije uvjetovana temeljnim zahtjevima za građevinu 1.000.000,00 kuna bez PDV-a. Međutim, u cijenu nije uključeno rušenje i eventualno izmicanje postojećeg kabla struje koji prolazi parcelom.

Izdvojeni članak

Evo kako bi mogla izgledati nova islamska gimnazija s učeničkim domom

Rezultati natječaja

Predsjednica ocjenjivačkog suda bila je Iskra Filipović, mag.ing.arh., ovlaštena arhitektica. Ostali članovi ocjenjivačkog suda bili su Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice; Mirko Poljanac, predsjednik HVIDRA Virovitica; Marin Mikelić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt; Davor Bušnja, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt.

Zamjenica člana ocjenjivačkog suda bila je Vedrana Pocrnić Golub, dipl.ing.arh.; u tehničkoj komisiji djelovala je Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica; tajnica natječaja bila je Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica.

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), „Zakona o javnoj nabavi“ (NN 120/16) i „Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave“ (NN 65/17, 75/20), a kojih su se svi sudionici bili obvezni pridržavati.

Natječaj je trajao od 28. travnja 2021. godine do roka za predaju natječajnih radova 28. lipnja 2021. godine, a zaprimljeno je ukupno petnaest radova.

Ocjenjivački sud je na V. Sjednici održanoj 7. srpnja 2021. godine jednoglasno donio odluku o rangiranju natječajnih radova, a na VI. Sjednici održanoj 23. srpnja 2021. godine konačnu odluku o dodijeli nagrada. U nastavku vam donosimo prve tri nagrade.

Prva nagrada 

Prva nagrada u neto iznosu 80.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom 4.
Autori: AG PLANUM d.o.o.; MARKO CVJETKO, dia; MIRON HRŽINA, dia; IVICA KERŠIĆ, mag.ing.arch; DUNJA SLOKOVIĆ, mag.ing.arch; ELENA TIKVIĆ, mag.ing.arch.

Druga nagrada 

Druga nagrada u neto iznosu 48.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom 8.
Autori: MIRELA BOŠNJAK; MIRKO BUVINIĆ; MAJA FURLAN ZIMMERMANN; X.3.M. d.o.o.
Suradnici: Ivan Dolovčak, Eugen Gajšak, Marija Šarac/Statički projektni ured GiF (statika); Tajana Levojević (kolaži); Ivan Pavin/Conspecta (vizualizacije)

druga nagrada

Rezultati natječaja – druga nagrada | foto: UHA

Treća nagrada

Treća nagrada u neto iznosu 32.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom 1.
Autori: IAN KRUEZI; IVAN MIMICA

treća nagrada

Rezultati natječaja – treća nagrada | foto: UHA

Copy link
Powered by Social Snap