Pretraga

Top projekti Split: Plato uz more veličine 31. nogometog igrališta i top zdravstveni centar

A- A+

Nakon što se tijekom financijske perspektive 2014. – 2020. održivi urbani razvoj u Hrvatskoj provodio kroz ITU mehanizam u 8 najvećih gradova, u novoj perspektivi 2021. – 2027. čak 22 grada i njihova urbana područja dobit će sredstva za provedbu svojih urbanih strategija. Istražujemo na što će novac biti potrošen u najvećim hrvatskim gradovima, odnosno koji točno mega projekti idu u realizaciju. Danas smo Splitu koji ITU novcem financira jedan od najvećih aktualnih građevinskih projekata u Hrvatskoj, a među najznačajnima je i velika obnova starog zdravstvenog centra u škvru za potrebe osoba s invaliditetom.

Grad Split

Grad Split | foto: Pixabay

Grad Split je nositelj Urbane aglomeracije Split u čiji obuhvat ulazi 13 gradova i općina: Grad Split, Grad Kaštela, Grad Omiš, Grad Sinj, Grad Solin, Grad Trogir, Općina Dicmo, Općina Dugi Rat, Općina Dugopolje, Općina Klis, Općina Lećevica, Općina Muć i Općina Podstrana. Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. prosinca 2023. godine za ovo je području obuhvata usvojena Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine.

Izdvojeni članak

Top projekti Rijeka: Transformacija stare tvornice i velika obnova omiljene sportske zone

Strategija je jedan od preduvjeta za korištenje  dodijeljenih 55 milijuna eura bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma za integrirane i razvojne projekte Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine. U Strategiji i Akcijskom planu Strategije definirana su 54 projekta od strateškog značaja za Urbanu aglomeraciju Split, od kojih je 13 integriranih predloženo za financiranje kroz ITU mehanizam i to putem 8 izravnih dodjela i 2 ograničena poziva, od kojih je jedan već objavljen. Izdvajamo top 5.

5. Sportsko srce

U cilju poticanja razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanja javnih potreba u sportu Općina Dugopolje, Općina Podstrana, Općina Muć, Grad Solin i  Grad Kaštela, planiraju niz zahvata na izgradnji i opremanju novih i rekonstrukciji postojećih sportskih građevina na području Urbane aglomeracije Split u okviru projekta Sportsko srce. Tako će se ovim projektom dovršiti gradnja i uređenje sportskog centra u Dugopolju, izgraditi će se nova multifunkcionalna školska dvorana u Podstrani, rekreacijski centri u Kaštel Gomilici i Muću, te će se rekonstruirati i dograditi nogometni stadion u Mravincima u Solinu, uz prateću zelenu infrastrukturu.

Uslijed nedostatka sportske infrastrukture na području Urbane aglomeracije Split, ovim projektom povećat će se broj funkcionalnih sportskih građevina te će se omogućiti veća dostupnost sportskih sadržaja cjelokupnom stanovništvu, potaknuti veći broj djece i mladih na bavljenje sportom, prevenirati zdravstveni status i poboljšati kvaliteta življenja na području cijele Urbane aglomeracije Split.

Sport -stadion HNK Sloga Mravinci, Solin

Sport -stadion HNK Sloga Mravinci, Solin | foto: Grad Split

4. Kulturno društveni tokovi Urbane aglomeracije Split

Projekt Kulturno društveni tokovi Urbane aglomeracije Split zajednički je projekt Grada Solina, Grada Kaštela, Grada Trogira, Općine Dicmo i Općine Klis kojim će se na više različitih lokacija izgraditi, rekonstruirati i opremiti kulturno – društvenih objekti. Sve s ciljem prezentiranja i očuvanja kulture baštine te stavljanja u funkciju prostora i objekata koji će biti dostupni stanovnicima Urbane aglomeracije Split i njihovim gostima.

Tako su planirani zahvati na uređenju društvenog-kulturnog centra u Sv. Kaju u Solinu, revitalizacija dijela Tvrđave Klis, povijesno-hortikulturno-arhitektonska obnova Parka Garagnin-Fanfogna u Trogiru, rekonstrukcija i uređenje Kule Cambi i uljare Cambi u Kaštel Kambelovcu, zaštita, prezentacija i valorizacija pronađenih arheoloških ostataka iz doba antike kroz uređenje gradskog trga u Solinu, rekonstrukcija kina u Kaštel Sućurcu i izgradnja novog Kulturno- interpretacijskog centra u Dicmu.

Park Gargnin Trogir

Park Gargnin Trogir | foto: Grad Split

3. Rehabilitacijski centar za djecu i mlade

Projekt obuhvaća rekonstrukciju i opremanje napuštene i derutne zgrade bivše zdravstvene stanice u sklopu brodogradilišta Split. Projektom bi se osigurali novi, potpuno prilagođeni prostori za sveobuhvatnu skrb i rehabilitaciju djece najtežih tjelesnih invalida i djece s teškoćama u razvoju te odraslih osoba s invaliditetom, a koji trenutno koriste usluge na više različitih lokacija u gradu Splitu što onemogućava kvalitetnu i učinkovitu skrb.

Realizacijom projekta osigurat će se adekvatan prostor za pružanje dodatnih socijalnih usluga korisnicima koje trenutno ne primaju zbog nepostojanja adekvatne infrastrukture, usmjerenih razvoju znanja i vještina za samostalno življenje i zapošljavanje. Uz prostor za sportske sadržaje za osobe s invaliditetom planiran je i rehabilitacijski bazen za provođenje različitih terapija u vodi potpuno prilagođen korisnicima kao jedini takav na području Urbane aglomeracije Split.

Škverska ambulanta

Škverska ambulanta | foto: Grad Split

2. Rekonstrukcija i opremanje Doma mladih

Dom mladih nedovršeni je kulturni centar nastao početkom 80-tih godina prošlog stoljeća površine preko 10 tisuća kvadrata. Od tada do danas dijelovi prostora koriste se za kulturno-umjetničke programe, u više ili manje organiziranom obliku, u neadekvatnim, a nekad i opasnim uvjetima. ITU projektom zgrada Doma mladih će se u potpunosti rekonstruirati, adaptirati i opremiti.

Uspostavit će se Centar za kreativne industrije te poboljšati uvjeti za rad predstavnika kulturne industrije s ciljem poticanja kulturnog stvaralaštva, kreativnih industrija s naglaskom na audio-vizualnu industriju i nova produkcijska rješenja, tehnološki KIBS-u (produkt dizajn, arhitektura i inženjerstvo) i gaming industriju. Osposobljavanjem neiskorištenog kulturno-kreativnog potencijala, Dom mladih postat će novo mjesto na splitskoj kulturnoj sceni i mjesto kulturnog i kreativnog stvaralaštva za građane grada Splita i Urbane aglomeracije Split.

Dom mladih Split

Dom mladih Split | foto: Grad Split

1. Uređenje Žnjanskog platoa

Projekt uređenje Žnjanskog platoa predstavlja revitalizaciju desetljećima zapuštenog i neiskorištenog prostora na istočnom dijelu grada Splita, te će ovim projektom građani dobiti jednu od najvećih zelenih i sportsko-rekreacijskih zona u Urbanoj aglomeraciji Split, a realizacija istog će pridonijeti smanjenju turističkog pritiska na druge dijelove grada, posebice na gradsku jezgru koja je pod zaštitom UNESCO-a. U sklopu projekta Žnjan planirani su brojni javni sadržaji kao što su šetnice, biciklistička staza, plaže, dječja igrališta, teniski, odbojkaški, nogometni i košarkaški tereni, prostori za različite kulturne manifestacije i događanja, prostori za piknik, ugostiteljski objekti, vidikovac, a projekt uključuje i izgradnju podzemne garaže s 530 parkirnih mjesta.

Radovi na projektu Žnjan već su započeli te je planirano da kroz godinu dana Žnjanski plato zasja u novom ruhu s 40 tisuća kvadrata zelenila i brojnim javnim sadržajima čime će se trajno promijeniti vizura grada Splita. S obzirom da se radi o velikoj investiciji preko 45 milijuna eura, dio novca osiguran je iz ITU mehanizma, dok će preostali dio biti financiran kreditom Europske investicijske banke i vlastitim sredstvima iz Proračuna.

Žnjan

Žnjan | foto: Grad Split

Doznajte ovdje koji su trenutno top budući ITU projekti u Osijeku.

Copy link
Powered by Social Snap