Pretraga

U Građevinarstvu treće najmanje plaće od svih sektora, prosječna plaća je…

A- A+

Prema najnovijim statistikama Državnog zavoda za statistiku o prosječnim neto i bruto mjesečnim plaćama u veljači, u građevinarstvu su treće najmanje plaće od svih sektora. Niže plaće su samo u sektorima ‘Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane‘ i ‘Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti‘.

Darwinova-Heinzelova, VMD

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2022. iznosila je 7 452 kune, što je nominalno više za 1,0%, a realno za 0,1% u odnosu na siječanj 2022. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 6,8%, a realno za 0,5%.

Izdvojeni članak

[INFOGRAFIKA] Cijene građevinskog materijala u veljači ruše rekorde, najviše u posljednjih 7 godina

Što se građevinarskog sektora tiče, u njemu su plaće treće najniže. Prosječna neto plaća u građevinarstvu za veljaču 2022. godine iznosi 5.963 kuna, a bruto iznosi 7.917 kuna. Niže plaće su samo u sektorima ‘Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane‘ i ‘Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti‘. Također u građevinarstvu je treći najniže plaćeni radni sat iznosa 36,9 kuna neto.

Izdvojeni članak

Nastavlja se trend: Na gradilištima više posla nego prije godinu dana

U građevinarskom sektoru zaposleno je 105.244 ljudi.  Time je šesti po redu od svih sektora po broju zaposlenih. 10,13 Od ukupnog broja zaposlenih, zaposleno je 10.657 žena (10,13 posto). Zaposleno je 1,3 posto više ljudi nego prethodni mjesec siječanj. U odnosu na prošli ožujak 2021., u ožujku 2022. zaposleno je 1,2 posto više ljudi ukupno, a 4,1 posto žena više.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap