Pretraga

Za prostorno uređenje na području 7 romskih naselja osigurano 82 milijuna eura

A- A+

Ključni korak u ostvarivanju dugoročnih ciljeva Vlade za unaprjeđenje životnih uvjeta Roma u Hrvatskoj napravljen je potpisivanjem Ugovora o dodjeli financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenih Romima. Ugovori su potpisani s predstavnicima sedam gradova i općina, nakon što su njihovi projekti odabrani putem Javnog poziva. U realizaciji Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, za ove projekte isplatit će se 82.555,82 eura.

Romska naselja Javni poziv

potpisivanjem Ugovora o dodjeli financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenih Romima | Foto: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potpisao je Ugovore o dodjeli financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva za dodjelu financijske potpore bile su jedinice lokalne samouprave. Radi se o sedam gradova i općina.

Aktivnosti koje će se financirati budžetom od 82.555,82 eura su izrada prostornih planova (urbanistički planovi uređenja – UPU)  i izrada projektno-tehničke dokumentacije (idejni projekt,  glavni  projekt, parcelacijski elaborat i druga tehnička dokumentacija) za potrebe ishođenja akata za gradnju.

Izdvojeni članak

Ministarstvo raspisalo Javni poziv za gradnju na područjima naseljenima Romima

Projekt koji je odabran putem Javnog poziva je Izrada Geodetskog elaborata u svrhu formiranja gradilišta u k.o. Pribislavec s iznosom od 4.000,00 eura. Zatim Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC 1000015, ul. Stalovica u Grubišnom Polju u iznosu 7.033,75 eura. Financijsku će potporu dobiti i grad Đurđevac za Projektnu dokumentaciju kružnog toka u naselju Stiska od 8.062,91 eura.

Za Izradu idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste TR598 od državne ceste DC208 do naselja Parag u duljini od oko 600 metara 11.596,66 eura ide u Općinu Nedelišće. Općina Mala Subotica će za Izradu projektne dokumentacije za Društveni dom u Piškorovcu dobiti 23.625,00 eura. Za Dodatnu dokumentaciju za realizaciju Glavnog projekta uređenja prometnica u naselju Kuršanski Lug-Kuršanec u Čakovcu izdvojit će se 8.912,50 eura. Za Izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja za nerazvrstane ceste u k.o. Vratno, u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Općina Petrijanec dobit će 19.325,00 eura.

Svi su iznosi prikazani s uračunatim PDV-om. Ministarstvo je Javni poziv objavilo 18. srpnja i bio je otvoren do 1. rujna 2023. godine.

Cijeli tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama možete pogledati ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap