Pretraga

Pripremite dokumentaciju: Financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu

A- A+

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje financiranja najamnine. Donosimo tko se i kako može prijaviti.

centar_potres23

Radovi na jednoj od oštećenijih zgrada u Ilici; David Mandić | baustela.hr

Poziv se temelji na odlukama Vlade Republike Hrvatske i Uputi Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije odnosi se na sve vlasnike obiteljskih kuća, stanova i zaštićene najmoprimce, kao i srodnike tih osoba u pravoj liniji koji su na dan 22. ožujka i 28. i 29. prosinca 2020. godine stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na područjima zahvaćenima potresima.

Nekretnine osoba koje se prijavljuju na Javni poziv u preliminarnom pregledu zgrada morale su biti označene kao N1, neuporabljivo zbog vanjskog utjecaja, i N2 neuporabljivo zbog oštećenja te stoga nisu podobne za stanovanje.

Izdvojeni članak

Ovo su 24 odgovora na najčešća pitanja o obnovi nakon potresa

Isprave potrebne za podnošenje zahtjeva

Osobe koje planiraju podnositi zahtjev za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje uz zahtjev moraju priložiti i iduće dokumente:

  • izvadak iz zemljišne knjige ili druga isprava koja dokazuje da je podnositelj zahtjeva vlasnik oštećene kuće/stana,
  • ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom za zaštićenog najmoprimca u stanu u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne samouprave ili treće osobe,
  • izjavu vlasnika obiteljske kuće ili stana, odnosno zaštićenog najmoprimca, odnosno srodnika tih osoba u pravoj liniji, ovjerenu kod javnog bilježnika, da oni odnosno njihov bračni/izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s njima, na području od 20 kilometara od adrese oštećene kuće ili stana nemaju drugu useljivu kuću ili stan,
  • izjavu vlasnika obiteljske kuće ili stana, odnosno zaštićenog najmoprimca, odnosno srodnika tih osoba u pravoj liniji, ovjerenu kod javnog bilježnika, da oni odnosno njihov bračni/izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s njima na dan 22. ožujka odnosno 28. ili 29. prosinca 2020. godine stanovali u oštećenoj obiteljskoj kući li stanu,
Izdvojeni članak

Oslobađanje najamnine za nekretnine stradale u potresu

  • uvjerenje policijske uprave o prebivalištu ili boravištu za podnositelje zahtjeva i za sve članove kućanstva iz kojeg će biti vidljivo da su navedene osobe imale prebivalište ili boravište u oštećenoj kući ili stanu na dan 22. ožujka, odnosno 28. ili 89. prosinca 2020. godine,
  • dokaz da je podnositelj zahtjeva srodnik u pravoj liniji vlasnika obiteljske kuće, vlasnika stana i zaštićenog najmoprimca u čijoj nekretnini stanuje i ima prijavljeno prebivalište ili boravište,
  • izjavu podnositelja zahtjeva ovjerenu kod javnog bilježnika da je suglasan da Ministarstvo može objaviti na mrežnoj stranici Ministarstva informacije o iznosu sredstava isplaćenih za financiranje najamnine za zamjenski stan, kao i druge bitne podatke za provedbu Odluke Vlade RH.

Ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti podatak je li kuća/stan podnositelja zahtjeva preliminarnim pregledom označena kao N1 ili N2. Također, Ministarstvo zadržava pravo zatražiti i dodatne isprave ako je to potrebno za utvrđivanje činjenica nužnih za dodjelu sredstava.

Poziv vlasnicima stanova

Ministarstvo poziva vlasnike stanova na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije koji žele stanove u svom vlasništvu dati u najam osobama kojima je utvrđen status osobe kojoj će se financirati najamnina za zamjenski stan da im se obrate te time iskažu interes za davanje svojih stanova u najam. Obrazac, kojim se može iskazati interes, nalazi se na službenim stranicama Ministarstva.

Uz ispunjeni obrazac za iskazivanje interesa za davanje stana u najam, koji sadržava informacije o osobama koje su iskazale interes za davanje stana u najam, adresu, površinu stana i iznos najamnine za koju bi vlasnik stana dao stan u najam, prilažu se i iduće isprave:

  • izdavak iz zemljišne knjige i/ili druga isprava kojom se dokazuje da je podnositelj obrasca vlasnik stana,
  • potvrda nadležne porezne uprave da podnositelj obrasca nema dospjelog poreznog duga, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja obrasca,
  • izjava podnositelja obrasca da je suglasan da Ministarstvo u slučaju najma njegovog stana osobi kojoj će se financirati najamnina za zamjenski stan može javno objaviti na mrežnoj stranici Ministarstva informacije o iznosu sredstava isplaćenih za financiranje najamnine.
Izdvojeni članak

[Fotogalerija] Pogledajte kako izgleda centar Zagreba dok se čeka obnova

Ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti podatak ima li osoba koja je iskazala interes za davanje stana u najam dospjelog duga prema Ministarstvu ili prema trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o. Zagreb. Također, Ministarstvo će izraditi bazu podataka stanova za koje su vlasnici iskazali interes za davanje u najam, a podatke iz baze davat će isključivo osobama kojima će rješenjem biti utvrđeno ispunjavanje uvjeta stjecanja statusa osobe kojoj će se financirati najamnina za stambeno zbrinjavanje.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za odobravanje financiranja najamnine za stambeno zbrinjavanje sa svim ispravama navedenim u Javnom pozivu i obrazac za iskazivanje interesa za davanje stana u najam sa svim ispravama navedenim u pozivu te sklopljeni ugovor o najmu i pripadajuće isprave dostavljaju se neposredno u Ministarstvo ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20

10 000 Zagreb,

a najkasnije 60 dana od objave Javnog poziva.

Copy link
Powered by Social Snap