Pretraga

Sisačko-moslavačka županija u potrazi za izvođačima: Obnova škole koštat će oko 5 milijuna eura

A- A+

Sisačko-moslavačka županija u potrazi je za izvođačem radova koji će obnoviti zgradu Srednje škole u Petrinji. Škola je poprilično stradala u potresu i nije u upotrebi. Vrijednost radova na obnovi procijenjena je na 4,7 milijuna eura.

Srednja škola Petrinja

Srednja škola Petrinja | foto: baustela.hr

U tijeku je Javna nabava za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Srednje škole Petrinja, koju je raspisala Sisačko-moslavačka županija. Zgrada Srednje škole Petrinja nalazi se unutar kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje, u ulici Ivana Gundulića br. 3. Zgrada je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro te se na nju primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Procijenjena vrijednost javne nabave je 4.760.079,72 eura bez PDV-a. Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave zaključno do 10. ožujka 2023. godine do 9,00 sati.

Gradi se i nova škola kraj Gavrilovića

Podsjetimo, osim obnove Srednje škole u Gundulićevoj, gradi se i nova škola. Naime, tvrtka Gavrilović donirala je 2021. godine na svojoj parceli postojeći građevinski objekt, koji će se, sredstvima iz zajma Svjetske banke, rekonstruirati za potrebe nove Srednje škole Petrinja. Nova škola tako bi bila u sjevernom dijelu grada, u krugu tvornice Gavrilović.

Radovi su kraj tvornice Gavrilović već počeli. Uz rekonstrukciju školske zgrade predviđena je i izgradnja pristupne ceste, izgradnja sportske dvorane i skladišnog prostora. Nova škola imat će ukupno 4.300 m2, od toga će 1.900 m2 imati nova dvorana, a 2.400 m2 školski objekt s 26 učionica/praktikuma.

Inače, u tijeku je i gradnja nove osnovne škole koja će se nalaziti u blizini škola koje su nastradale u potresu. Radi se o školi čija je izgradnja financirana donacijom Vlade Republike Mađarske. Više o tome pisali smo ovdje.

Rok za dovršetak radova je 9 mjeseci

Ugovor o javnoj nabavi za izvođenje radova na obnovi zgrade Srednje škole Petrinja će Sisačko-moslavačka županija sklopiti s odabranim ponuditeljem najkasnije u roku od 90 dana od dana odluke o odabiru. Ovaj ugovor o javnoj nabavi traje 10 mjeseci od sklapanja. U navedeni rok je uračunato i vrijeme potrebno za primopredaju radova, a rok za izvođenje radova je 9 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Zaprimljene ponude javno će se otvarati 10. ožujka 2023. godine u 9,00 sati nakon čega će biti i poznato tko će izvoditi radove na obnovi zgrade Srednje škole Petrinja. U nastavku donosimo Dokumentaciju o nabavi s kriterijima za odabir i ostalim podacima o predmetu nabave.

Srednja škola Petrinja
Share via
Copy link
Powered by Social Snap