Pretraga

Za energetsku stambenih zgrada 27 milijuna eura – Evo kako se prijaviti

A- A+

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima. Za tu su namjenu osigurana bespovratna sredstva u iznosu od 27 milijuna eura a prijave su moguće do 22. kolovoza 2023. godine.

obnova stambenih zgrada nakon potresa

obnova stambenih zgrada nakon potresa | foto: Ministarstvo porostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Pozivom se sufinancira izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka, te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Ističe se kako su za sufinanciranje prihvatljive postojeće višestambene koje nose oznake kategorije uporabljivosti: U2, PN1, PN2, N1, N2, a koje su već provele ili će provesti hitne sanacije odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu zajedno s energetskom obnovom. Na sufinanciranje sveobuhvatne obnove imaju pravo samo višestambene zgrade kategorije uporabljivosti U2.

Izdvojeni članak

EU želi sve zgrade s nultim emisijama: Kreće masovna energetska obnova novih i starih zgrada?

Financijska sredstava osigurana su kroz mehanizam za oporavak i otpornost u okviru instrumenta ‘EU sljedeće generacije’. Ovlašteni prijavitelji na javni poziv u ime suvlasnika višestambene zgrade su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, a podnošenje projektnih prijedloga moguće je najkasnije do 22. kolovoza 2023. godine.

Prihvatljivi projekti u iznosu do 4,5 milijuna eura

Kako objašnjavaju iz Ministarstva, poziv se zatvara istekom roka predviđenog za podnošenje projektnih prijedloga nakon čega započinje evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga. Evaluacija će se provoditi kroz kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

Obnova na Gornjem gradu1

Obnova na Gornjem gradu | foto: Ministarstvo graditeljstva

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova za integralnu energetsku obnovu, dubinsku i sveobuhvatnu obnovu je do 80%, a za izradu projektne dokumentacije, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administraciju te promidžbu i vidljivost je do 100%. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 40 tisuća eura, a najviši 4,5 milijuna eura.

Uštede na grijanju do 50%

Cilj  provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima je ostvariti uštedu godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga.

Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline trebaju pak ostvariti uštede primarne energije na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade.

Izdvojeni članak

Započela rekonstrukcija privatnih zgrada u središtu Zaprešića, slijedi energetska obnova

Provedbom energetske obnove ostvarit će se uštede energije i smanjiti emisije CO2 te time doprinijeti dekarbonizaciji zgrada. Sve u skladu s EU zelenom politikom za poticanje zelene gradnje.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za provedbu ovog javnog poziva potencijalnim prijaviteljima osigurao je stručnu podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost. Prijave za korištenje stručne podrške zaprimaju se do 31. svibnja 2023. godine, a za potencijalne prijavitelje biti će organizirane i informativne radionice putem platforme Microsoft Teams.

Doznajte kako su utrošena sredstava za obnovu nakon potresa iz Fonda za solidarnost ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap