Pretraga

Novi natječaj za energetsku obnovu: Dostupno 94,2 milijuna eura

A- A+

Na konferenciji ‘7. Otvoreni dijalog partnera – Vrijeme za zelenu obnovu’ najavljeno je da će se objaviti Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada. U okviru novog natječaja za obnovu zgrada bit će dostupno 94,2 milijuna eura, a Poziv bi trebao biti objavljen do kraja ožujka. S dodatnih 25,7 milijuna financirat će se i oni projekti koji su već bili prijavljeni, no nisu dobili sufinanciranje. Osim novih poziva za energetsku obnovu, na konferenciji se govorilo i o dosadašnjem stanju obnove, o zelenim politikama te su se sagledali ciljevi za dekarbonizaciju do 2050.

Obiteljska kuća energetska obnova

Obiteljska kuća energetska obnova | foto: Fond za zaštitu okoliša

Na konferenciji ‘7. Otvoreni dijalog partnera – Vrijeme je za zelenu obnovu’ Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine najavilo je da će do kraja ožujka 2024. godine objaviti novi Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Poziv je vrijedan 94,2 milijuna eura, a sa dodatna 25,7 milijuna eura sufinancirat će se i projekti koji su se prijavili i zadovoljavaju uvjete javnoga poziva iz 2022. godine, a tada nisu dobili sufinanciranje. Ukupno će se financirati 91 projekt.

Energetska obnova bit će usmjerena ka dekarbonizaciji

Cilj konferencije bio je u obnovi okupiti stručnjake i dionike te predstaviti nove pozive za energetsku obnovu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada, iznijeti stanje o obnovi, zelene politike te se osvrnuti na buduće izazove u sektoru zgradarstva. Konferenciji je prisustvovalo više od 150 sudionika iz stručne i akademske zajednice, predstavnici državne i lokalne uprave, a sudjelovali su i potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen te Katarina Sikavica, direktorica Sektora za graditeljstvo HGK.

– Zelena tranzicija sve više zauzima prioritet u našim aktivnostima, a natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada upravo je na tragu dekarbonizacije i smanjenja emisije stakleničkih plinova, manje potrošnje energenata koji dolaze iz potrošnje ugljikovodika čime doprinosimo prije svega energetskoj neovisnosti Hrvatske, a što je još važnije osiguravamo bolji život i standard našim građanima. I u obnovi zgrada oštećenih potresom prepoznali smo priliku da takve zgrade osim konstrukcijski, odmah obnavljamo i energetski te smo za tu namjenu osigurali značajna europska i nacionalna sredstva, o obnovi je rekao ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan na panelu je istaknuo ‘kako je strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske jasno definiran cilj od 2500 novih MW za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, što ćemo uspjeti dostići do 2028. godine zahvaljujući dobrim dijelom Nacionalnom planu za oporavak i otpornost te drugim investicijama u prijenosnu elektroenergetsku mrežu’.

Izdvojeni članak

Raspisuje se veliki natječaj za energetsku obnovu stambenih zgrada, evo i kada

Novim pozivom za energetsku obnovu višestambenih zgrada koji će se sufinancirati u sklopu Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine, cilj je dostići europsku razinu kvalitete višestambenih zgrada te ostvariti značajne godišnje uštede toplinske energije i smanjiti emisije CO2. Smanjenje emisija CO2 i uštede toplinske energije doprinijet će dekarbonizaciji zgrada.

U okvirima inicijative Europske unije, podsjetimo, do 2050. godine sektor zgrada Europske unije trebao bi pomacima u poboljšanju energetskih svojstava zgrada postati energetski neutralan. Sukladno s odredbama Direktive o energetskim svojstvima zgrada, stakleničke plinove planira se značajno smanjiti do 2030. godine, da bi sektor do 2050. godine postao u potpunosti klimatski neutralan. O odredbama Direktive više možete pročitati ovdje.

Za budžet od 120 milijuna eura više od 12.000 prijava

Provodit će se tri kategorije obnove – integralna, dubinska i sveobuhvatna obnova, a Poziv će biti otvoren barem 60 dana te će biti dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U obnovi se traži usmjerenost na zelene politike, koje obuhvaćaju i projektne energetske učinkovitosti, a sve s ciljem ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Rekordnim budžetom od 120 milijuna eura, energetskom obnovom će biti počašćeno više od 10 tisuća obiteljskih kuća, a za obnovu je primljeno više od 12.000 prijava.

– Izuzetno me veseli činjenica što je na naš javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća zaprimljeno više od 12.000 prijava. S obzirom na rekordan budžet od 120 milijuna eura kroz ovaj program planiramo, kako i sam slogan naše kampanje “Kuća časti” kaže energetskom obnovom ‘počastiti’ oko 10 tisuća obiteljskih kuća. Više od 40 tisuća građana će tako dobiti priliku da snizi režijske troškove i poboljša kvalitetu života, a tako veliki interes nam je ujedno indikator da i dalje nastavimo poticati građane na putu prema energetskoj učinkovitosti, ali i energetskoj neovisnosti, na obnovu se osvrnuo Balen.

U sklopu 7. otvorenog dijaloga partnera održana su i tri stručna panela, a na svima su sudjelovale ličnosti  uključene u proces obnove. U sklopu ovog događaja potpisivanjem Povelje o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine pridružilo se pet novih partnera. Potpisali su Predstavništvo Europske komisije u Zagrebu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ovlaštena projektantica u Zagrebu, ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ovlaštena projektantica Martina Brala, Grad Petrinja te tvrtka Holcim Hrvatska. na povelji su navedene stavke koje traže postizanje energetskih i klimatskih ciljeva na nacionalnoj i EU razini kroz dekarbonizaciju fonda zgrada, obnovom zgrada i građenjem zgrada gotovo nulte energije.

O potrebnoj dokumentaciji za podizanje kuće i eventualnoj potrebi za prikupljanjem energetskih certifikata više pročitajte ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap