Pretraga

Gradi se umjetno jezero, dva biološka bazena i 35 apartmana za 6,6 milijuna eura

A- A+

U sklopu planova za povećanje turističkog značaja Bjelovara i okolice, grad uz pomoć fondova sufinanciranja ulaže u nove projekte. Početkom godine, najavljena je gradnja bazenskog kompleksa, no i turističkog naselja ‘Garden House’. Naselje sa 35 apartmana prema procjeni će se izgraditi za 6,6 milijuna eura, a imat će umjetno jezero i dva biološka bazena. Odabran je najpovoljniji ponuditelj koji će raditi na tehničkoj dokumentaciji.

suvremeno turističko naselje u Bjelovaru | Foto: Grad Bjelovar

Bjelovar ima velike planove za širenje turističkog značaja grada i okolice. Ranije ove godine, iz grada je najavljena ne samo gradnja termi, već i suvremenog turističkog naselja. Početkom ove godine, objavljeno je da je grad dobio 17 milijuna eura za izgradnju bazenskog kompleksa u jednom naselju, a usporedno je radio i na projektu ‘Garden House’.

Izdvojeni članak

Ovaj grad u Zagorju dobiva prirodni bazen koji će čistiti vodene biljke i mikroogranizmi

Riječ je o turističkom naselju bioloških bazena i jezera koje bi trebalo bi biti smješteno u neposrednoj blizini termi. Naselje je zamišljeno sa ukupno 35 apartmana s ugostiteljskom ponudom, a apartmani će biti razmješteni oko bioloških bazena. Naselje će osim spomenutog jezera imati i ostale turističke znamenitosti poput senzornog vrta, dječjeg igrališta i teatra na otvorenom.

Financiranje putem ITU mehanizma

U sustavu javne nabave nedavno je završio i rok dostave dokumentacije za odabir tvrtke koja će izraditi tehničko-projektno rješenje. Kao tvrtka koja će izrađivati tehničko-projektnu dokumentaciju za skoro 115 tisuća eura odabrana je tvrtka sa sjevera Hrvatske.

suvremeno turističko naselje u Bjelovaru | Foto: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 6,6 milijuna eura. Putem ITU mehanizma za projekt će biti osigurano oko 5 milijuna eura, dok će ostatak osigurati Grad Bjelovar. Iz grada je navedeno da je ideja samog projekta bila ponuditi mjesto za druženje i rekreaciju u prirodi. Očekuje se da će se realizacija odvijati oko dvije godine, a cilj je da prati izgradnju termi.

Tradicija bjelovarskog kraja

Za izgradnju će se koristiti prirodni materijali, točnije drvo i opeka, a u sklopu kompleksa bit će smješteno i jezero, na starom rukavcu Bjelovacke, rekao je autor idejnog projekta Matija Novak iz tvrtke Flet d.o.o. Ideju za suvremeno naselje, rečeno je, inspirirali su istovremeno elementi tradicije bjelovarskog kraja, odnosno kuća, štagalj i kukuruzana. Apartmani tako će svojim oblicima podsjećati na nekadašnje oblike koji su se koristili u kraju.

Za projekt za koji se procjenjuje da vrijedi više od šest milijuna eura, nedavno je zatvoren postupak roka za dostavu projektiranja, točnije tehničko-projektne dokumentacije. Između dva ponuđača, VIX-EZ-a d.o.o. iz Nedelišća te zagrebačkog RC-PROINGA d.o.o., odabrana je ekonomski prihvatljivija ponuda prvog ponuditelja.

suvremeno turističko naselje u Bjelovaru | Foto: Grad Bjelovar

Projektno-tehnička dokumentacija

Za projektnu dokumentaciju, odabrani ponuditelj će sklopiti ugovor vrijedan 114.700,00 eura. Odabrani ponuditelj VIX-EZ d.o.o., stoji u sustavu javne nabave, dostavio je valjanu i ekonomski najpovoljniju ponudu. Iz tog razloga, odabran je za izradu projektno tehničke dokumentacije.

Prema projektnom zadatku koji je raspisao grad Bjelovar, Glavni projekt, Projekt opremanja i Troškovnik dopremaju se najkasnije do tri mjeseca od dana obostranog potpisa ugovora. Projekt ‘Garden House’ uključuje zgradu recepcije i restorana (veličine bruto površine 290 kvadrata), 15 apartmana, od kojih je za svaki propisana površina veličine 81 metar kvadratni, 20 studio apartmana veličine po 30 kvadrata.

Jedno umjetno i dva biološka jezera

Umjetno jezero će biti površine 4.200 četvornih metara, a dva biološka bazena površina od 200 i 100 četvornih metara. U sklopu projekta izvodit će se i parterno i krajobrazno uređenje obuhvata, kao i uređenje interpretacijskog centra. Točnije, digitalnih i pametnih rješenja koja će doprinijeti digitalnoj tranziciji i pametnom upravljanju prostorom i uslugama te ostalih elemenata koji pridonose zaštiti bioraznolikosti i povećanju zelene infrastrukture predmetnog područja.

Sve navedeno, planirano je u dogovoru s naručiteljem, kao i svi preostali sadržaji definirani idejnim projektom. Projektno rješenje, napominje se, mora obuhvatiti izvor punjenja jezera i dvaju bioloških bazena.

Bjelovar čeka izgradnju još jedne gradske obilaznice koja bi trebala rasteretiti gradski promet. Više o potrebi za obilaznicom pročitajte ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap