Pretraga

Građevinski projekti vrijedni preko 600 milijuna eura: Donosimo pregled aglomeracija u Hrvatskoj

A- A+

Diljem Hrvatske se trenutno odvijaju ogromni građevinski projekti vrijedni stotine milijuna eura – donosimo pregled aglomeracija u Hrvatskoj. U pitanju su projekti koji će uvelike promijeniti živote građana. Najveći projekt se odvija u Rijeci, koji je vrijedan 1,76 milijardi kuna (233.592.142,81 eura) bez PDV-a. Ukupna vrijednost svih radova premašuje 600 milijuna eura.

vodovod cijev

Ilustracija | foto: Unsplash; Luis Tosta

U Hrvatskoj se trenutno intenzivno radi na unapređivanju aglomeracija. U pitanju su ozbiljni projekti koji traju godinama, a koji zahtijevaju pozamašna financijska sredstva i velik broj građevinskih radnika. Većina projekata se djelomično financira iz europskih fondova. Izdvojili smo sedam najvećih projekata.

Aglomeracija Jelsa

Aglomeracija Jelsa nalazi se na otoku Hvaru na području Splitsko-dalmatinske županije. U obuhvat aglomeracije uključena su naselja Jelsa, Vrboska i Basina. Naselja Jelsa i Vrboska se nalaze na području Općine Jelsa, dok je dio naselja Basina na području Općine Jelsa, a dio na području Grada Starog Grada. Prije dvije godine je najavljeno da će radovi vrijedni 437 milijuna kuna (58 milijuna eura) biti ostvaren do kraja 2023. godine. Više o tome pročitajte ovdje.

Plan mreže

Aglomeracija Đurđevac

Projekt aglomeracije je vrijedan oko 430 milijuna kuna (57,07 milijuna eura), a provedbom projekta izgraditi će se 29,5 kilometara vodoopskrbne mreže, 3.349 kućnih priključaka na mrežu, crpna stanica, vodosprema u Čepelovcu i kanalizacijska mreža u dužini od 59,3 kilometara u Delovima, Novigradu Podravskom, Šemovcima, Hampovici, Đurđevcu, Čepelovcu, Budrovcu, Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom, Budančevici, Kozarevcu i Prugovcu. Više o tome pročitajte ovdje.

 

Aglomeracija Našice

Projekt ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice‘ vrijedan je 207.823.212 kuna (27.582.880,35 eura). Najvećim dijelom sufinanciran je sredstvima Europske Unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu od 116.461.394 kuna (15.457.083,28 eura). Projekt bi trebao biti gotov do kraja 2023. godine.

Izdvojeni članak

Grad Našice uložio više od 7.5 milijuna kuna u industrijsku zonu u kojoj je zaposleno oko 400 ljudi

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, odnosno odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Našica te Općine Donja Motičina s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe. Projekt se sastoji od izgradnje i sanacije sustava odvodnje, rekonstrukcije i dogradnje sustava vodoopskrbe te tehnološkim zahvatima na UPOV-u Našice. Više o tome pročitajte ovdje.

Karta aglomeracija Našice

Karta aglomeracija Našice | foto: Našički vodovod

Aglomeracija Metković

U sklopu projekta ‘Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković‘, provode se dvije skupine radova. Prva je rekonstrukcija, sanacija i dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Metković, koji uključuje 43.919 m gravitacijskih fekalnih kolektora, 682 m incidentnih preljeva CS, 1.402 m tlačnih vodova, 16 crpnih stanica, 2.326 prespajanja postojećih kućnih priključaka, 1.745 novih priprema za kućne priključke, 90 m’ CIPP sanacije cjevovoda, sanaciju 100 revizijskih okana, sanaciju 150 spojeva kućnih priključaka na kolektore i 15.107 m2 SDNU.

Drugi dio projekta je rekonstrukcija sustava vodoopskrbe unutar grada Metkovića, što uključuje 16.905 m vodoopskrbnih cjevovoda, prespajanje 1.340 kućnih priključaka, nabavu i ugradnju 5.500 vodomjera za daljinsko očitanje potrošnje s pripadnim terminalima i repetitorima i izgradnju 11 lokalnih stanica za podizanje tlaka. Također će se ići u projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Metković kapaciteta 18.400 ES, III stupnja pročišćavanja i postrojenja za solarno sušenje mulja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 448.662.361,25 kn (59.547.728,62 eura), od čega prihvatljivi troškovi iznose 358.929.889 kn (47.638.182,89 eura). Radovi bi trebali biti gotovi unutar predviđenog roka od 36 mjeseci, koji istječe 3. svibnja 2024. godine. Više o projektu pročitajte ovdje.

Aglomeracija Metković

Aglomeracija Metković | foto: Aglomeracija Metković

Aglomeracija Dubrovnik

Projekt je započeo u 2020. godini, a predviđen rok za dovršavanje radova je iznosio četiri godine. Trenutno su u tijeku radovi na tri različite lokacije: u povijesnoj jezgri, u hidrotehničkom tunelu ispod Srđa i u Ulici kardinala Stepinca. Projekt vrijedan 881,208,682,93 kuna (116.956.491,2 eura) financira se većinski iz EU sredstava – 70,64%, odnosno 457.644.948,87 kuna (60.739.922,87 eura) su bespovratna EU sredstva, dok ostatak iznosa će osigurati Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode i Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Izdvojeni članak

Grad Dubrovnik dobio bespovratnih 10 milijuna kuna za projekt Aglomeracije

Projektom aglomeracije Dubrovnik obuhvaćena su, uz izgradnju pročistača na Petki, ulaganja u sustav javne vodoopskrbe u naseljima Dubrovnik, Zaton – Orašac i Moševići – Visočani te sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Bosanka, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubrovnik, Gorenje Obuljeno, Knežica, Komolac, Lozica, Mokošica, Nova Mokošica, Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Sustjepan i Šumet. Više saznajte ovdje.

Aglomeracija Dubrovnik

Aglomeracija Dubrovnik | foto: Hrvatske vode

Aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj

Aglomeraciju Cres, Martinščica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj čine naselja Grad Cres, Martinšćica, Miholašćica, Nerezine, Sveti Jakov, Osor, Mali Lošinj, Artatore, Ćunski i Veli Lošinj. U sklopu projekta će se po pitanju sustava  javne vodoopskrbe obaviti rekonstrukcija 26.917 m vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukcija 707 kućnih priključaka vodoopskrbe, rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Ćunski-Poljana duljine 4.422 m te izgradnja 1 nove vodospreme s izgradnjom novih 1.348 vodoopskrbnih cjevovoda na sustavu vodoopskrbe.

Ulaganja u sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda uključuje i izgradnju 25.108 m gravitacijskih kolektora, izgradnju 18.225 m tlačnih vodova, sanaciju 8.438 m postojećih kolektora, izgradnju 23 nove crpne stanice, rekonstrukciju 1 postojeće crpne stanice i 709 priprema za nove kućne priključke odvodnje na sustavu odvodnje.

Također će se obaviti nadogradnja UPOV-a Kimen (Cres) na 2. stupanj pročišćavanja kapaciteta 12.700 ES i nadogradnja UPOV-a Kijac (Mali Lošinj) na 2. stupanj pročišćavanja kapaciteta 31.500 ES, rekonstrukcija UPOV-a Martinšćica mehaničkog pročišćavanja kapaciteta 4.300 ES i rekonstrukcija UPOV-a Nerezine mehaničkog pročišćavanja kapaciteta 7.400 ES. U sklopu projekta će se nabaviti i oprema za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje te opreme za zbrinjavanje mulja.

Izdvojeni članak

Na otoku kreće projekt vrijedan 129 milijuna kuna: ‘Ovim će se osigurati sigurna vodoopskrba’

Projekt se provodi kroz 10 ugovora i započeo je u 2019. godini, a trebao bi biti gotov do kraja ove godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 486.593.045 kn (64.581.995,49 eura), od čega EU sredstva čine 263.355.489,05 kn (34.953.280,12 eura). Trenutno se izvode radovi na sanaciji postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Veli Lošinj. Više detalja pronađite ovdje.

Aglomeracija Rijeka

Projekt ‘Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka‘ predstavlja jedno od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj. Nositelj projekta jer tvrtka KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ukupna vrijednost mu je 1,76 milijardi kuna bez PDV-a (233.592.142,81 eura), a sufinancira ga Europska unija u visini do 1,25 milijardi kuna bez PDV-a (165.903.510,52 eura), što čini 71,33% troškova.

U sklopu projekta predviđena je izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada – Rijeci i Kastvu te tri općine – Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka. Dio transportnog kanalizacijskog kolektora bit će izveden u dužini od oko 800 metara na dijelu općine Matulji. Više o tome saznajte ovdje.

Prikaz svih radova na projektu aglomeracije Rijeka

Prikaz svih radova na projektu aglomeracije Rijeka | foto: Aglomeracija Rijeka

Copy link
Powered by Social Snap