Pretraga

Hrvatska komora arhitekata održava besplatni webinar: Posebne uzance o građenju uredit će poslovanje

A- A+

Objavom Posebnih uzanci o građenju dobiven je kvalitetan okvir za ugovaranje građenja i praćenje procesa građenja kroz cijelo vrijeme ispunjavanja ugovora. Drugim riječima, ugovaranje izvođenja radova je značajno olakšano poslovnim subjektima, jer uzance uređuju velik dio najvažnijih elemenata koje je trebalo regulirati ugovorom, a što će se detaljnije izložiti na seminaru HKA planiranom za 02.03.2022. godine.

gradilište | izvor: Unsplash

Temeljem javne ovlasti povjerene Zakonom o gradnji, HGK i HUP, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva I državne imovine, obavili su u Narodnim novinama br. 137/2021 Posebne uzance o građenju, sukladno poslovnim običajima i praksom u obveznim odnosima iz područja građenja, a u suradnji sa strukovnim udruženjima iz područja graditeljstva (komorama i drugim stručnim udrugama, drugim zainteresiranim subjektima i javnošću). Primjenom uzanci na ugovore o građenju će se osigurati bolje uređenje odnosa naručitelja i izvođača radova u poslovima građenja, pišu na stranicama HKA.

Izdvojeni članak

Donesene su nove ‘Posebne uzance o građenju’, pročitajte što je novo u dokumentu koji se nije mijenjao od 1977.

U procesu utvrđivanja uzanci koji je trajao gotovo 7 godina, sudjelovali su brojni subjekti. Posebne uzance o građenju koje smo do sada primjenjivali, donesene su 1977. godine i nakon toga nisu mijenjane ili dopunjavane, pa su time sve manje odgovarale na aktualna pitanja graditeljske prakse.

Izdvojeni članak

Imamo listu Top 50 majstora i poduzeća za dom i posao u Hrvatskoj: Jeste li i vi na popisu?

Aktualne Posebne uzance o građenju donose brojne novine; uvedene su definicije nepredviđenih radova, podizvođača, vrsta jamstava, građevinske knjige, uređen je slučaj proturječja između projekta i troškovnika, propisana obveza naručitelja na izradu izvedenog projekta, predviđena obveza plaćanja VTR-a, izvedenih po nalogu naručitelja bez pisanog dodatka ugovora, podrobnije su definirane vrste ugovaranja cijena radova i promjene tih cijena, prag rizika klauzule „fiksna cijena“ spušten je na 3 %, definirano je značenje klauzule „ključ u ruke“, predviđene su okolnosti koje mogu biti razlogom za produženje roka građenja, precizirani su uvjeti uvođenja u posao izvođača, regulirani su odnosi izvođača i podizvođača, propisan je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ugovornu kaznu, preciznije je uređeno ispostavljanje situacija, podrobnije je uređen jamstveni rok i naplata bankovnih garancija za obveze iz jamstvenog roka, uređeno je pitanje jamstva za opremu koja se ugrađuje u građevinu, precizirana su pitanja završetka radova i primopredaje radova, uređeno je izdavanje okončane situacije i okončanog obračuna, uređeno pitanje raskida ugovora i nadležnosti arbitraže za rješavanje sporova.

Hrvatska komora arhitekata održava besplatni webinar: Posebne uzance o građenju uredit će poslovanje
Share via
Copy link
Powered by Social Snap