Pretraga

Trošak gradnje mora biti optimalan, nekad se ne isplati štedjeti na materijalu

A- A+

Kako bi investicija bila isplativa, građevinari moraju smanjiti troškove i povećati vrijednost građevine. Ta dva cilja su u suprotnosti jedan s drugim, ali dobar graditelj zna da nekad mora uložiti više da bi na kraju dobio još više.

Ilustracija | Grad Velika Gorica

Kratkoročno, smanjenje početnih troškova materijala jest ušteda, ali dugoročno može dovesti do velikih troškova jednom kada se objekt počne koristiti. Kako bi se pravilno izračunao omjer uloženo/dobiveno, potrebno je uzeti u obzir ne samo cijenu materijala već i sve troškove vezane uz ugradnju, održavanje i amortizaciju sve do trenutka kada je životni vijek nekog materijala gotov.

Poznavanje procesa

Zato je potrebno analizirati materijala i njihov vijek trajanja, a to je proces u kojem projektant analizira troškove izgradnje neke građevine. No, osim početne cijene, treba uzeti u obzir i troškove održavanja i operativne troškove. Ovakvom analizom dolazi se do odgovora koja je opcija kratkoročno i dugoročno najisplativija.

Samo promatranjem šire slike i poznavanjem procesa, svojstava određenih materijala i njihovih cijena, dolazi se do odgovora koji je rješenje optimalno. Jer nije cilj samo smanjiti troškove građenja već dobiti maksimalnu vrijednost za uloženi novac. Tu se krije i odgovor na pitanje kako prepoznati ‘fušera’ od pravog i stručnog građevinca.

Početni trošak uključuje nabavu i ugradnju građevinskog materijala. No, sve ovisi od veličine početne investicije. Primjerice, u razgovoru arhitekta i investitora oko dileme da li krovni pokrov izvesti s pocinčanim limom ili bakrenim pločama, arhitekt je zagovarao bakar. Investitoru je naravno bio draži jeftiniji pocinčani lim. No, kada mu je arhitekt objasnio da u ukupnoj investiciji gradnje razlika u cijeni između lima i bakra ne čini niti jedan promil, a benefiti bakra su daleko bolji i sam investitor je zaključio da je to isplativija opcija.

Ne maksimalno, već optimalno

Treba biti pažljiv jer jeftinije opcije mogu dovesti do većih troškova a one skuplje do upitne isplativosti gradnje, zato je ključ problema u optimiziranju.
Izdaci koji nastaju nakon ugradnje materijala su operativni troškovi, oni uključuju između ostalog i troškove energije i goriva, a to su parametri koji su u zadnje vrijeme nepredvidivi. Mnogi su poduzetnici osjetili to na svojoj koži u posljednjoj godini.

Troškovi održavanja mogu biti niži ako imate osiguranog servisera opreme, brzu i redovitu opskrbu rezervnim dijelovima i povoljne okolnosti za jamstva.
Poduzetnici koji su prije nekoliko godina nabavljali primjerice rusku opremu, danas su u velikim problemima zbog embarga na uvoz dijelova iz Rusije. To govori o samoj kompleksnosti tog posla, nije potrebno samo biti stručan u svom sektoru već biti i informiran.

Reciklirajte

Na kraju treba razmišljati i o troškovima zamjene. Za mnoge materijale je vrlo teško predvidjeti koliko će trajati jer bi to značilo i predviđanje kojom brzinom će se habati i koliko često će se koristiti. No, neki materijali se mogu reciklirati, neki se mogu ponovo koristiti, tako da je uvijek pametna ideja služiti se materijalima koji su ekološki i lakše ih je ukloniti, reciklirati i koji su neškodljivi za okolinu.

Copy link
Powered by Social Snap