Pretraga

Za 3,7 milijuna eura gradi se velebna glazbena škola s koncertnom dvoranom

A- A+

Grad Virovitica otvorio je javnu nabavu za izgradnju glazbene škole Jan Vlašimsky, odnosno za realizaciju projekta procijenjene vrijednosti približno 3,7 milijuna eura.  Moderna zgrada sastojat će se iz tri dijela, imat će veliku koncertnu dvoranu i fotonaponsku elektranu na krovu.

instrumenti | foto: Freepik

instrumenti | foto: Freepik

Nakon izmjene građevinske dozvole, ponovno postaje aktualan projekt izgradnje glazbene škole Jan Vlašimsky. Upravo je raspisan natječaj za odabir izvođača radova, a prema dokumentaciji dostupnoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave, građevina će izgledati uistinu impresivno.

Izdvojeni članak

Na istoku Hrvatske uzdiže se velika koncertna dvorana od 1,7 milijuna eura

Tri kubusa

Ukupna površina novoformirane čestice na kojoj će zgrada škole graditi iznosi 3.752 kvadrata, dok će građevinska bruto površina građevine iznositi  iznosi 1911,37 kvadrata. Osim učionica te prostorija za nastavnike i stručne suradnike, nova zgrada imat će brojne druge sadržaje. Između ostalog koncertnu dvoranu, vježbaonice, dvodijelnu višenamjensku dvoranu za potrebe učenika, tonski studio, glazbenu igraonicu za djecu manjeg uzrasta.

Zgrada će se protezati uz istočnu i južnu među parcele, te će biti samostojeća. Bit će sastavljena od tri kubusa: sjevernog kubusa pravokutnog tlocrta u kojem se nalaze prostorije glazbene škole, južnog kubusa pravokutnog tlocrta u kojem je dvorana za koncerte učenika škole te srednjeg kubusa koji ih povezuje.

Povezanost

U podrumu sjevernog kubusa nalazit će se pomoćne prostorije i elektrosoba, u prizemlju će biti smještene administrativne prostorije te višenamjenska učionica. Na prvom katu bit će pak učionice i višenamjenska dvorana, a na drugom katu učionice, igraonica, kabineti nastavnika i stručnih suradnika te strojarnica.

U drugom kubusu s južne strane parcele nalazit će se koncertna dvorana za održavanje glazbenih priredbi kapaciteta 123 gledatelja. Bit će povezana s osnovnim kubusom interpolacijom za komunikaciju u prizemlju te prostorijama za produkciju na katu.

Energetska učinkovitost

Nova zgrada virovitičke glazben škole bit će i energetski učinkovita. Na krovu građevine predviđeno je postavljanje fotonaponske elektrane vršne snage 50 kW. Proizvedena energija trošit će se pretežno za vlastitu potrošnju objekta, a višak proizvedene električne energije predviđen je za predaju u niskonaponsku mrežu.

Za potrebe grijanja prostora ugradit će se tri dizalice topline zrak/voda u monoblok izvedbi, snage min 25 kW svaka. Prostor će se grijati pomoću podnog grijanja. Dizalice topline bit će  smještene također na krovu zgrade.

Država gradi šest zgrada sa 114 stanova, doznajte ovdje lokaciju.

Copy link
Powered by Social Snap