Pretraga

Zašto nova žičara u Zagrebu i dalje nije u funkciji?

A- A+

Iako je izgradnja žičare počela prije otprilike dvije i pol godine, i dalje nije realizirana te dostupna javnosti. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet odgovorio je na pitanja gradskog zastupnika Renata Petaka vezana za izgradnju i puštanje u promet žičare. Ta pitanja se ne pita samo zastupnik, već i građani Zagreba koji željno iščekuju otvorenje nove žičare.

Sljemenska žičara

Sljemenska žičara Foto: Grad Zagreb

Gradski ured za prostorno uređenje odgovorio je na pet pitanja zastupnika Renata Petaka(SDP) o žičari, koje dozvole nedostaju, iznos isplaćen za ugovore s tvrtkom ZEM Nadzor, rješavanje problema buke, ojačavanje građevine te o tužbi grada Zagreba protiv glavnog projektanta projekta.

Nedostaje jedna dozvola

Gradu Zagrebu je potrebna samo još jedna dozvola kako bi se žičara mogla pustiti u promet. Iako Zagreb ima već izdanih osam dozvola, nedostaje još jedna od Državnog inspektorata, točnije Sanitarne inspekcije. Dozvola bi trebala dati mišljenje propisano Zakonom o zaštiti od buke. Za izdavanje te dozvole potrebno je samo mišljenje Sanitarne inspekcije, a kriterij za izdavanje tog preostalog pozitivnog mišljenja o buci ovisi o tome da li buka koju proizvodi žičara spada unutar zakonskih okvira ili izvan njih. Grad Zagreb je 21. lipnja pokrenuo tužbu protiv rješenja Državnog inspektorata te zahtjeva poništenje predmetnog postupka i vraćanje istog na ponovni postupak.

Iznos isplaćen tvrtki ZEM nadzor d.o.o.

Grad nalaže kako su svi ugovori i aneksi na mrežnoj stranici Zagreba te dostupni svima. Zastupniku će biti i omogućen uvid u sve isplatne liste vezane za plaćanja navedenom društvu. S Tvrtkom ZEM nadzor sklopljen je ugovor o nadzoru nad radovima još u prosincu 2018. godine. Iznos je 1.120.000,00 kuna bez PDV-a, no radi isteka ugovora s vodećim projektantom Elektroprojektom, sa ZEM nadzorom sklopljen je novi ugovor o izradi izmjena i dopuna tehničke dokumentacije za žičaru Sljeme. Novi ugovor je sklopljen na 195.000,00 kuna bez PDV-a.

Foto: Grad Zagreb

Bučna žičara

Već neko vrijeme se razmatraju moguća rješenja kojima bi se uspjela smanjiti buka na neku pristojnu glasnoću. Život građanima u blizini žičare i susjedstvu je to nužno potrebno kako bi imalo veću kvalitetu svakodnevnog života.

– No tu treba naglasiti da, s obzirom da glavnim projektom na kojeg je potvrdu dala Sanitarna inspekcija nisu predviđene nikakve mjere zaštite od buke, a sukladno projektu je izdana građevinska dozvola, da su mogućnosti primjene takvih mjera bitno ograničene na isključivo one za koje nije potreban akt građenja. Naime bilo kakvi zahvati koji nisu predviđeni projektom sukladno kojem su izvedeni objekti, a za koje zahvate je potreban akt građenja, bi za posljedicu mogao imati neizdavanje uporabne dozvole iz razloga što objekt ne bi bio izgrađen sukladno građevinskoj dozvoli, odgovor je Gradskog ureda za prostorno uređenje.

Neočekivani potres i ojačavanje stupova

Takozvani ‘Zagrebački’ potres koji je uzdrmao glavni grad 22. ožujka 2020. godine, imao je epicentar ispod Sljemena, iznenadio je projektante žičare. Pošto nitko nije očekivao tako razorni potres, počela su se buditi pitanja o konstrukciji žičare i da li je u nacrtima unaprijed kalkulirana mogućnost tako jakog potresa.

Izdvojeni članak

Renato Petek upozorio kako žičara Sljeme nije sigurna za korištenje

– Računskim dokazom za pojedine elemente konstrukcije već izvedene sukladno projektima koje je izradio Elektroprojekt d.d. utvrđeno je da ne zadovoljavaju mehaničku otpornost i stabilnost, te je za iste napravljeno rješenje njihovog ojačanja. Naime, projektna dokumentacija za Donju postaju koju je izradio Elektroprojekt d.d. odnosno podizvođač Arhitektura u bijelom d.o.o., arhitektica Ana Lovinčić, nije osiguravala potrebnu stabilnost građevine na ekstremna horizontalna djelovanja (potrese). Osnovnom tehničkom dokumentacijom otpornost na potrese nije bila kvalitetno i u dovoljnoj mjeri riješena, te je po obavljenoj kontroli ovlaštenog revidenta u tom smislu trebalo provesti tražena ojačanja, odgovorio je Gradski ured za prostorno uređenje.

Iz toga zaključujemo da su se provele sve potrebne mjere protiv budućih potresa. Pojavilo se i pitanje oko stupa DP1 (DP – donja postaja) vezano za kvalitetu konstrukcije stupa i količina armature u istom. Postojala je bojazan oko armiranobetonske konstrukcije stupa tvrtke Elektroprojekt. Naime, stup je konstruiran da se sužava od vrha prema dnu te da je potres možda imao utjecaja na stabilnost istog. Iz tog razloga naručeno je i napravljeno dodatno istraživanje koje nije pokazalo nikakve deformacije prilikom opterećenja u najnepovoljnijim položajima. Zaključeno je da se stup ne treba ojačavati jer horizontalnu silu od vožnje žičare ne preuzima konstrukcija stupa, već hidraulični sistemi tehnologije proizvođača tvrtke Doppelmayr. Tvrtka Doppelmayr posluje u preko 96 zemalja i postavila je preko 15.000 instalacija. Sva potrebna dokumentacija i fotografije testiranja su dostupni na uvid.

Izdvojeni članak

Grad Zagreb objavio stotine stranica dokumenata kako bi dokazao da je žičara sigurna

Tužba grada Zagreba protiv glavnog projektanta

Zagreb je podnio tužbu trgovačkom sudu te čeka odgovor na istu. Tužba je usmjerena prema tvrtki Elektroprojekt d.d.

– Elektroprojekt d.d. je prestao obavljati poslove glavnog projektanta uslijed činjenice da je istekao ugovor odnosno rokovi u kojima je trebalo izraditi i dostaviti projektnu dokumentaciju, a prije isteka tog roka to društvo niti je izradilo i dostavilo svu ugovorenu dokumentaciju, niti je tražilo produženje roka za izradu i dostavu predmetne dokumentacije, već je isključivo tražilo isplatu dodatnih sredstava u iznosu 2,3 milijuna kuna za dovršetak dokumentacije. Sva dokumentacija koja se odnosi na navedeno također će Vam biti dana na uvid prilikom uvida u traženu dokumentaciju, tvrdi Gradski ured za prostorno uređenje grada Zagreba.

Grad Zagreb je naručio vještačenja sudskih vještaka kako bi se neovisno i stručno provjerile sve činjenice o navodnim nepravilnostima prilikom izgradnje žičare koje su javnosti bile prezentirane iz nepoznatih i nepouzdanih izvora. Vještačenjem je potvrđeno da se radi o neistinitim tvrdnjama. Čak je i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu potvrdio, svojom revizijom vještačenja, da su vještačenja izrađena u skladu s pravilima struke.

Detaljnije o odgovorima grada na pitanja gradskog zastupnika Renata Petaka možete pročitati ispod teksta.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Zašto nova žičara u Zagrebu i dalje nije u funkciji?
Share via
Copy link
Powered by Social Snap