Pretraga

Grad Zagreb objavio stotine stranica dokumenata kako bi dokazao da je žičara sigurna

A- A+

Nakon brojnih prozivki i upozorenja kako dugo očekivana žičara nije spremna i sigurna za puštanje u pogon, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba objavio je priopćenje kao i dokumentaciju koja, kako tvrde, dokazuje da je žičara ipak sigurna te da nema nikakve prepreke za puštanje iste u pogon.

Foto: Grad Zagreb

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba na svojim je stranicama objavio priopćenje zajedno sa nizom dokumenata za koje tvrde da su dokaza da je sporna žičara sigurna i spremna za puštanje u pogon.

U nastavku prenosimo cijelo priopćenje kao sve dokumente koje možete pronaći OVDJE.

– Nastavno na kontinuirane tvrdnje neupućenih osoba da žičara nije sigurna za korištenje, a koje su izrečene bez ikakve argumentacije i ničime nisu potkrijepljene, dostavljamo Zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu člana povjerenstva za pregled konstrukcije od 27. 4. 2021., Završno izvješće nadzornog inženjera nad izvođenjem ojačanja čelične i armirano betonske konstrukcije od 21. 4. 2021., Očitovanje revidenta nosive konstrukcije od 20. 4. 2021. i Završno izvješće nadzornog inženjera nad radovima čelične konstrukcije i fasaderskih radova od 21. 4. 2021. godine.

Iz navedenih dokumenata jasno proizlazi da je žičara u potpunosti sigurna i spremna za korištenje. Ti dokumenti jasno dokazuju ispravnost i sigurnost žičare, dok paušalne tvrdnje osoba koje nikada nisu čak niti uputile ikakav upit kako bi se upoznali sa stanjem žičare nije potrebno dodatno komentirati.

Izdvojeni članak

Renato Petek upozorio kako žičara Sljeme nije sigurna za korištenje

Jedino se čeka pozitivno mišljenje Sanitarne inspekcije

Inače, možemo istaknuti da je radovima koji su izvođeni tijekom ove godine statička otpornost na potrese žičare podignuta s do 8 stupnjeva na Mercallijevoj ljestvici na do 9 stupnjeva po Mercallijevoj ljestvici.

Jedino što se čeka jest pozitivno mišljenje Sanitarne inspekcije Državnog inspektorata RH koje očigledno postupa iz nekih drugih interesa, a ne sukladno vlastitim obvezama. To znači da su, s obzirom na to da je žičara izgrađena sukladno projektnoj dokumentaciji koju su sami potvrdili, u tom slučaju na tehničkom pregledu dužni dati pozitivno mišljenje.

Nadalje, s obzirom na neistinite i nepotkrijepljene tvrdnje sudionika kampanje posljednjih nekoliko dana, vezano uz navodnih 750 milijuna kuna koliko se tvrdi da iznose troškovi gradnje žičare, obavještavamo Vas o sljedećem: Troškovi gradnje žičare obuhvaćaju troškove građevinskih radova izgradnje građevinskih objekata žičare, troškove sanitarnog opremanja tih građevina, troškove opreme koja uključuje samu žičaru kao prijevozno sredstvo te troškove nadzora nad gradnjom.

1. Ugovor za izgradnju nove žičare Sljeme sklopljen je 16. 1. 2019. godine s ponuditeljem GIP PIONIR ZAGREB d.o.o., Zagreb, Zagrebačka cesta 145 b, u iznosu od 299.790.853,96 kn bez PDV-a.

Izdvojeni članak

Propao plan otvaranja žičare na Sljemenu: Buka uzrokovala probleme i nove potencijalne troškove

Sklopljeni ugovori

Radi nabave dodatnih i više izvedenih radova, a kao posljedica loše i nepotpune projektne dokumentacije, sklopljena su četiri aneksa, i to:

1) u iznosu od 11.335.839,03 kn bez PDV-a,
2) u iznosu od 21.684.960,21 kn bez PDV-a,
3)  u iznosu od 43.353.468,89 kn bez PDV-a,
4) u iznosu od 13.507.688,48 kn bez PDV-a.
 
Dakle, ukupni će troškovi građevinskih radova iznositi maksimalno 389.672.810,57 kn bez PDV-a, što je porast troškova gradnje od 30 %.
 
2. Ugovor za opremanje objekata (sanitarna oprema) nove žičare Sljeme sklopljen je s ponuditeljem GIP PIONIR ZAGREB d.o.o., Zagreb, Zagrebačka cesta 145 b, u iznosu od 695.516,06 kn bez PDV-a.
 
3. Ugovor za opremu nove žičare Sljeme (kabine/gondole) sklopljen je 8. 12. 2017. godine s ponuditeljem DOPPELMAYR SEILBAHNEN GmbH, Austrija, Wolfurt, Rickenbacherstrasse 8-10, u iznosu od 111.153.698.60 kn bez PDV-a.
 
Radi nabave dodatne opreme sklopljena su tri aneksa ugovoru, i to:

1) u iznosu od 391.744,00 kn bez PDV-a,
2) u iznosu od 5.540.700,00 kn bez PDV-a,
3) u iznosu od 6.237.513,51 kn bez PDV-a.
 
Ukupni troškovi opreme žičare iznose 123.323.656,11 kn bez PDV-a, što je porast troškova u iznosu od 8%.
 
4. Ugovor za stručni nadzor nad radovima sklopljen je sa zajednicom ponuditelja 18. prosinca 2018. i to: ZEM NADZOR d.o.o., Zagreb, Palinovečka 19d; KREŠO GEO d.o.o., Zagreb, Jablanska ulica 54; PROJEKTIRANJE SUDIĆ d.o.o., Samobor, Ćirilometodska 19c; MLASING d.o.o., Zagreb, Aleja grada Bologne 70; ZIV-TICA d.o.o., Zagreb, Jaruščica 11; BESTPROJEKT d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 7/7; GEO-INFORMATIČKI STUDIO d.o.o., Zagreb, Bani 110, na iznos od 1.120.000,00 kn bez PDV-a.
Radi nabave dodatnih usluga, a zbog potrebe ispravaka manjkave projektne dokumentacije, sklopljena su dva aneksa za dodatne radove, i to:
1) u iznosu od 98.000,00 HRK (bez PDV-a),
2) u iznosu od 237.776,00 kn (bez PDV-a).
 
Dakle, ukupni troškovi nadzora iznose 1.455.776,00 kn bez PDV-a.
 
Iz navedenoga proizlazi da ukupni troškovi gradnje žičare bez PDV-a iznose 515.148.758,74 kune, a kredit u iznosu od 537,000,000 kn je podignut da se tom razlikom podmire troškovi projektiranja te troškovi priključenja objekta na opskrbnu mrežu električnom energijom. 
 
Troškovi PDV-a se u cijelosti priznaju ZET-u u pretporez, tako da je efekt PDV-a nula.

Izdvojeni članak

Otvorenje žičare blokirano zbog buke, u Gradu Zagrebu tvrde kako se namjerno odugovlači

‘Povećanja troškova gradnje unutar zakonom propisanih granica’

Sva povećanja troškova gradnje u potpunosti su unutar zakonom propisanih granica, odnosno sukladna odredbama članaka Zakona o javnoj nabavi koji reguliraju izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja (čl. 312–321.), a najvećim su dijelom posljedica loših i nepotpunih projekata, zbog kojih je tijekom radova došlo do potrebe za dodatnim radovima radi ispravljanja nedostataka u dokumentaciji te loše pripreme troškovnika od strane projektanata, zbog čega pojedini radovi nisu bili predviđeni u troškovniku, no bili su predviđeni u projektnoj dokumentaciji.

Napominjemo i to da je 23. listopada 2020. godine na službenim stranicama Grada Zagreba objavljeno priopćenje u kojem su objavljeni troškovi žičare Sljeme te su detaljno obrazloženi svi aneksi ugovora, a priložena je i sva pripadajuća dokumentacija koja jasno potvrđuje sve što je u priopćenju navedeno. Link na navedeno priopćenje s dokumentacijom: https://www.zagreb.hr/projekt-zicara-sljeme/163061.
Iako je od objave prošlo i više od šest mjeseci, osobe koje iznose netočne informacije nisu se potrudile niti pogledati navedeno priopćenje te dokumentaciju, već neosnovano iznose tvrdnje o tome da je žičara trebala koštati 300 milijuna kuna, a da košta 750 milijuna kuna, što su netočne i lažne informacije.

Objavljujemo i Ugovor o izradi glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme s pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima te financijski aneks tog ugovora.

Također, 3. prosinca 2020. godine održana je sjednica Odbora za kontrolu, a također se 10. prosinca 2020. na sjednici Gradske skupštine raspravljalo o izvješću za žičaru, pri čemu je Gradskoj skupštini i Odboru dostavljena još detaljnija dokumentacija koja je uz sve navedeno sadržavala i detaljna obrazloženja, komunikaciju, akte iz kojih je bilo jasno vidljivo da je stvarni porast cijena žičare nastao izmjenom projektne dokumentacije gdje su bitno povećani gabariti Donje postaje u odnosu na ranije planirane te da je u samoj realizaciji do  porasta došlo zbog neadekvatne i nepotpune projektne dokumentacije. Isto je i potkrijepljeno nizom zapisnika sa gradilišta iz kojih se jasno vidi da je projektant od početka gradnje konstantno upozoravan na nedostatnu i manjkavu dokumentaciju, a što isti u nijednom trenutku nije osporio. Navedena dodatna dokumentacija također je javno dostupna na web stranicama Gradske skupštine.

Izdvojeni članak

[VIDEO] Predstavljen 3D projekt nove žičare na Platku

Pitanje buke

Osim toga, objavljujemo i vještačenja koja su završena tijekom travnja 2021. godine od strane stalnih sudskih vještaka, iz kojih je vidljivo da nije bilo nikakvih neopravdanih, proizvoljnih ili nezakonitih povećanja troškova, već da su svi troškovi za kojima se pojavila potreba rezultat nedostataka u fazi projektiranja, odnosno nepotpunih i loših projekata, uslijed čega je postojala potreba za korekcijama projekta te ugovaranjem radova koji nisu predviđeni natječajem, a bili su nužni za realizaciju projekta, odnosno završetak izgradnje.

Uz navedeno, objavljujemo i osam ishođenih uporabnih dozvola. Objavljujemo mišljenja Građevinskog fakulteta i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te Ministarstva zdravstva, koja potvrđuju da je žičara prometna infrastruktura. Zatim, objavljujemo zapisnik poslan Gradu od strane Sanitarne inspekcije Državnog inspektorata kojim se tvrdi da se po pitanju buke imaju primijeniti mjerila koja se ne primjenjuju na prometnu infrastrukturu, mišljenjima fakulteta te Ministarstva zdravstva te usprkos činjenici da je sam Državni inspektorat upoznat sa njima pri čemu je sam zatražio mišljenje Ministarstva zdravstva. Prilažemo i dopis Grada poslan 7. svibnja 2021. prema Državnom inspektoratu od kojeg se čeka pozitivno mišljenje koje će potvrditi da je žičara i po pitanju buke izgrađena sukladno propisima Republike Hrvatske.

Zaključno, ističemo da je nadležni Gradski ured o svemu navedenom izvijestio Gradsku skupštinu Grada Zagreba u okviru sjednica i odbora na kojima se raspravljalo o pitanjima vezanima za žičaru. Također, o svemu navedenom javnost je redovito obavještavana putem objava svih informacija na službenim stranicama Grada Zagreba, kao i slanjem priopćenja i svih materijala medijima koji su o istome obavještavali javnost, stoji u priopćenju.

 

Copy link
Powered by Social Snap