Pretraga

Na javnoj dražbi prodaje se vila u Tuđmanovom susjedstvu, početna cijena milijun eura

A- A+

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine već neko vrijeme pokušava prodati vilu na adresi Ulica Vladimira Nazora 72, koja se nalazi preko puta kuće u kojoj je živio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Početna cijena na javnoj dražbi je milijun eura.

Vilu u Nazorovoj 72 država prodaje na javnoj dražbi | MPGI

Nekretnina koja je zapuštena, ali na atraktivnoj lokaciji, prodat će se na javnoj dražbi. Početna cijena je 7.480.000 kuna, a da bi se mogli nadmetati na dražbi potrebno je uplatiti jamčevinu od 768 tisuća kuna. Dražbeni korak je javnim pozivom određen na 20.000 kuna.

Ponude za kupnju vile zaprimaju se do 11. studenoga, a dražba je 10 dana poslije. Nekretnina se sastoji od kuće površine 182 i dvorišta površine 1.069 četvornih metara. Kuća ima stan u podrumu, prizemlju i na prvom katu, ali se ne prodaju odvojeno već samo kao zajednička cjelina. Kako se kuća nalazi u obuhvatu Povijesne urbane cjeline grad Zagreb nadležni konzervatorski odjel sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara utvrđuje posebne uvjete za zahvate u prostoru, što znači da je rekonstrukcija moguća, ali ne bez odobrenja konzervatora.

Kuća je površine 182 četvorna metra | MPGI

Prijave se podnose u urudžbenu pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 11.11.2022. do 23,59 sati.  Javna dražba održat će se u Ministarstvu 21. 11. 2022. u 12 sati, a nekretnina se prodaje u zatečenom stanju po principu ‘viđeno-kupljeno’.

U postupku usmene javne dražbe mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim RH ima ugovor o reciprocitetu u stjecanja nekretnina. U postupku javne dražbe mogu sudjelovati i sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor. Pravnu osobu na javnoj dražbi može predstavljati zakonski zastupnik ili osoba kojoj je zakonski zastupnik izdao punomoć za zastupanje pravne osobe na javnoj dražbi.

Iako u lošem stanju, nekretnina je na atraktivnoj lokaciji | MPGI

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je nakon trećeg usmenog javnog poziva na davanje ponude ponudio viši iznos od početne prodajne cijene, odnosno najvišu zadnju ponuđenu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog nadmetanja putem usmene javne dražbe. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati ponudu ponuditelja koji je nakon trećeg usmenog javnog poziva na davanje ponuda ponudio viši iznos od početne prodajne cijene, odnosno najvišu zadnju ponuđenu cijenu.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja Ministarstvo prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine vratit će ostalim ponuditeljima jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili se u ostavljenom roku ne odazove pozivu za sklapanje ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Uz nekretninu dolazi i dvorište površine 1.069 četvornih metara | MPGI

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora kupoprodaji. Postupak javnog nadmetanja putem usmene javne dražbe snimat će se putem uređaja za tonsko snimanje, navodi se u pozivu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Copy link
Powered by Social Snap