Pretraga

Analiza pokazala: Zagrebački poduzetnici najbolje posluju

A- A+

Analiza poslovanja poduzetnika od 2015. do 2019., koju je izradila FINA, pokazuje da gospodarstvo u Zagrebu iz godine u godinu raste, ostvaruju se sve bolji rezultati, a najbolji su iskazani 2019. godine kada je kod poduzetnika bilo najviše zaposlenih, i to 372.776, i kada su ostvareni najveći prihodi od 399,9 milijardi kuna.

Radnik, ilustracija | foto: Unsplash

U promatranom petogodišnjem razdoblju (od 2015. do 2019. godine) u gradu Zagrebu broj poduzetnika povećan je za 30%, zaposlenih za 12,9%, ukupni prihodi veći su za 21,9%, prosječna mjesečna neto plaća za 13,6%, a dobit razdoblja za 48,6%, dok je gubitak razdoblja manji za 8,2%. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u promatranom je razdoblju porasla za samo 798 kuna, a kretala se između najniže koja je obračunana 2015. godine (5.863 kune) i najviše koja je obračunana 2019. godine (6.661 kunu).

Poduzetnici grada Zagreba ostvarili su u 2019. godini ukupne prihode u iznosu od 399,9 milijardi kuna (11,9% više u odnosu na 2018. g.), ukupne rashode od 376,8 milijardi kuna (12,5% više), dobit razdoblja u iznosu od 26,3 milijarde kuna (8,6% više), gubitak razdoblja od 7,7 milijardi kuna (32,1% više) te neto dobit od 18,5 milijardi kuna (1% više).

Izdvojeni članak

Poduzetnik će jednom u radnom vijeku imati pravo na oprost duga

Gdje se nalazi građevinarstvo?

Analiza poslovanja poduzetnika grada Zagreba u 2019. godini prema područjima djelatnosti, pokazala je da su prema ostvarenim ukupnim prihodima vodeća područja sljedećih djelatnosti: Trgovina na veliko i malo; Prerađivačka industrija; Informacije i komunikacije; Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija te Građevinarstvo.

Njihov udio u ukupnom broju poduzetnika grada Zagreba je 49%, broju zaposlenih 58,7%, ukupnim prihodima 79,1% te neto dobiti 70,1%.

Izdvojeni članak

Do 30 tisuća kuna za mikropoduzetnike: Prijave za potpore sanacije štete od potresa

Grad Zagreb je vodeći

Grad Zagreb, u odnosu na druge županije, na 1. je mjestu prema iskazanim ukupnim prihodima, ostvarenoj neto dobiti, broju poduzetnika, broju zaposlenih kod poduzetnika, pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom ukupnih prihoda i prema pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom neto dobiti i broja zaposlenih, dok je po ekonomičnosti poslovanja na trećem mjestu među svim županijama.

Prema ostvarenim ukupnim prihodima u gradu Zagrebu, kako u 2015. godini tako i u 2019. godini, najuspješniji je veliki poduzetnik u mješovitom vlasništvu s preko 50% privatnog kapitala – INA d.d. s ostvarenim ukupnim prihodima u iznosu od 19,9 milijardi kuna u 2019. godini (8,1% manje nego 2015. godine).

Analiza pokazala: Zagrebački poduzetnici najbolje posluju
Share via
Copy link
Powered by Social Snap