Pretraga

HKOIG poziva sve zainteresirane: Formira se novi Godišnji program stručnog usavršavanja

A- A+

HKOIG poziva zainteresirane strukovne organizacije, visoka učilišta i druge ovlaštene pravne osobe da dostave prijave za uključivanje svojih aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. godine.

Ilustracija, foto: Unsplash; Kelly Sikkema

Prijava aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja dostavlja se Odboru za stručno usavršavanje HKOIG-a najkasnije do 15. listopada 2022. godine, u skladu s Pravilnikom o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove i Uputama o načinu provođenja Programa stručnog usavršavanja. Temeljni i provedbeni akti stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove objavljeni ovdje.

Zahtjev za prijavu organizator aktivnosti dostavlja putem Obrasca za prijavu aktivnosti s obaveznim prilozima kojima treba dokazati da ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i da će aktivnosti provoditi u skladu s Uputama. Obrasce vezane za stručno usavršavanje možete pronaći ovdje.

Stručno usavršavanje i izobrazba koja se provodi moraju biti stručno osnovani i pokrivati područja geodetskih poslova koji se obavljaju za službene, tehničke i druge potrebe. O uključivanju aktivnosti u Program, te načinu provedbe aktivnosti odlučuje Odbor. Na temelju podnesene prijave Odbor će donijeti odluku o vrednovanju aktivnosti.

Izdvojeni članak

HKOIG organizira webinar za inženjere geodezije: Kako koristiti eGrađevinski dnevnik?

Pozivaju se organizatori aktivnosti da se drže navedenog roka za podnošenje prijava. Prijava aktivnosti dostavlja se poštom na adresu: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, 10 000 Zagreb, ili na e-mail adresu [email protected]. Na poštanskoj pošiljci ili naslovu e-maila treba pisati ‘Godišnji program SU 2023. – prijava’.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap