Pretraga

I ove se godine dodjeljuje najznačajnija nagrada u građevinarstvu

A- A+

Nagrada Kolos dodjeljuje se za osobiti doprinos Komori i njezinoj promidžbi u zemlji i inozemstvu, za doprinos graditeljskoj struci, te za razvoj građevinske djelatnosti. Nagrada se dodjeljuje jednom kandidatu ili timu od najviše tri člana.

Foto: Unsplash

Kolos, godišnja nagrade Hrvatske komore inženjera građevinarstva, dodjeljivat će se i ove godine. Sama nagrada Kolos dodjeljuje se za osobiti doprinos Komori i njezinoj promidžbi u zemlji i inozemstvu, za doprinos graditeljskoj struci, te za razvoj građevinske djelatnosti. Nagrada se dodjeljuje jednom kandidatu ili timu od najviše tri člana.

U nastavku donosimo kategorije nagrada kao i informacije kako podnijeti prijedloge.

 1. Hrvatska komora inženjera građevinarstva za 2021. godinu dodjeljuje slijedeće kategorije nagrada:– Nagrada za životno djelo;
  – Nagrada za izuzetna dostignuća u struci ovlaštenih inženjera građevinarstva i to za područja:

  • geotehnika
  • konstrukcije
  • prometnice
  • organizaciju građenja
  • hidrotehnika
  • i druge specijalnosti građevinske struke

  – Nagrada za izuzetna dostignuća u struci inženjera gradilišta i voditelja radova i to za područja:

  • građevine visokogradnje
  • građevine niskogradnje (geotehničke, hidrotehničke, podzemne i sl.)
  • infrastrukturne, industrijske i energetske građevine
  • ostale građevine specifične za građevinsku struku

  – Nagrada vanjskim pravnim i/ili fizičkim osobama.

  • Nagrada Kolos može se dodijeliti drugim fizičkim osobama, ustanovama, udrugama građana ili pravnim osobama, koji nisu članovi Komore.
 2. Kriteriji za dodjelu nagradaNagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutom pojedincu članu Hrvatske komore inženjera građevinarstva, za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju struke, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju struke, javna prepoznatljivost i priznatost, te razvoju tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu.Osnova za dodjelu nagrade Kolos za životno djelo, uz prethodno navedeno je dugotrajnije djelovanje člana u struci tijekom profesionalne karijere te javna prepoznatljivost i priznatost njegovih doprinosa struci.Nagrada za izuzetna dostignuća u struci

  U kategoriji ovlaštenih inženjera građevinarstva nagrada se dodjeljuje za:

  • cjelokupni projekt/objekt izgrađen ili izgrađene faze projekta/objekta
  • koncepcijsko rješenje
  • studije (utjecaja i zaštite prirode, hidrologija, geotehnika, potresno inženjerstvo, promet i dr.)
  • investicijske studije, uključivo i elaborate za prijavu Pred pristupnim i kohezijskim fondovima EU (za važne a odobrene projekte)
  • uspješne i opsežne istražne radove
  • dovršenu fazu složenih projekata ili konstrukcija, te
  • dovršene pojedine značajne faze izgradnje velikih projekata: fundiranje, konstrukcija, posebni zahvati, veći tuneli i slični dijelovi kompleksnih objekata, organizacija (izvedbe ili nadzora) i slično
  • vođenja projekta gradnje.

  U kategoriji inženjera gradilišta nagrada se dodjeljuje za:

  • vođenje građenja odnosno izvođenje građevinskih radova kojima se gradi nova građevina, ili radi rekonstrukcija postojeće građevine.

  U kategoriji voditelja radova građevinske struke nagrada se dodjeljuje za:

  • vođenje građevinskih radova (pripremnih, geotehničkih, konstrukterskih, montažerskih, instalaterskih, završnih i ostalih).

  Nagrada vanjskim pravnim i/ili fizičkim osobama
  Nagrada se dodjeljuje osobama koje su dale poseban doprinos razvoju struke, poticanju investicija i doprinos razvoju i unapređenju graditeljske djelatnosti, a nisu članovi Komore.

  Osoba koja je već dobila Kolosa ne može biti kandidirana ni u jednoj kategoriji nagrade u sljedeće tri (3) godine.

 3. Prijedloge za dodjelu nagrada KOLOS mogu podnijeti svi članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva, tijela komore, visokoškolske ustanove, tijela državne vlasti, ustanove, udruge građena, druge strukovne komore i pravne osobe.
 4. Prijedlog za dodjelu pojedine nagrade Hrvatske komore inženjera građevinarstva mora sadržavati:
  – ime, prezime i adresu kandidata, članski broj za kandidate članove HKIG-a, a za pravnu osobu naziv, sjedište tvrtke i odgovornu osobu;
  – kategoriju nagrade za koju se predlaže kandidat;
  – opis i obrazloženje prijedloga (ne više od jedne kartice teksta) s raspoloživom dokumentacijom.
 5. Rok za podnošenje prijedloga je do 26. travnja 2021. godine.
 6. Svi prijedlozi dostavljeni u prethodnim godinama koji nisu bili nagrađeni mogu ponovo biti kandidirani za dodjelu nagrade u 2021. godini.
 7. Prijedlozi se podnose na obrascu koji sadrži upute o prilozima koje je potrebno dostaviti uz prijedlog. Obrazac se može preuzeti na internetskoj stranici Komore www.hkig.hr ili osobno u Komori.
 8. Prijedlozi sa svim prilozima podnose se Povjerenstvu za nagrade Hrvatske komore inženjera građevinarstva preko adrese elektroničke pošte: [email protected]
Copy link
Powered by Social Snap