Pretraga

Modernizacija sustava zemljišne administracije: Evo što to znači za tržište nekretnina

A- A+

Državna geodetska uprava kreirala je Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Cilj je novog programa, čiji je nacrt prošloga tjedna usvojila Vlada, dodatno unapređenje usluga sustava zemljišne administracije, odnosno njihova transparentnost, učinkovitost i trošak.

katastar

Katastarski izmjeri građevinskih područja, ilustracija | foto: Freepik

Na prošlotjednoj sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. godine.

Prijedlog Državne geodetske uprave o novom Višegodišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja kreiran je s osnovnim ciljem dodatnog unapređenja usluga sustava zemljišne administracije sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška, a s obzirom na kontinuirane potrebe modernizacije katastra i zemljišne knjige.

Stoga Državna geodetska uprava provodi katastarske izmjere koje su temelj za obnovu, odnosno osnivanje zemljišnih knjiga.

Suvremena i učinkovita administracija

Prema navodima usvojenog Nacrta prijedloga Državne geodetske uprave suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije doprinijet će povećanju pravne sigurnosti u postupanju s nekretninama, poticat će i ubrzavati procese ulaganja te poboljšati funkcioniranje tržišta nekretnina.

– Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj, navode u Nacrtu te dodaju da će za njegovo uspješno izvršenje biti potrebno ostvariti visok stupanj suradnje i koordinacije svih sudionika.

Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 hektara zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima, područjima oko građevinskih područja te drugim područjima u Republici Hrvatskoj koja su značajna za razvoj gradova i općina, županija i države.

Na manje od 10 posto zemljišta više od 80 posto gospodarskih aktivnosti

Provođenjem aktivnosti iz Programa država može očekivati povrat uloženih sredstava kroz niz pozitivnih učinaka s obzirom na to da će se provođenjem aktivnosti iz Programa utjecati na:

  • jačanje konkurentnosti gospodarstva,
  • unapređenje poslovnog okruženja,
  • rast investicija,
  • poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom,
  • unapređenje javne uprave i
  • poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.

Prema podacima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, površina građevinskih područja u Republici Hrvatskoj iznosi oko 550.000 hektara što je 9,7 posto od ukupne površine Republike Hrvatske, a na kojem se prema procjeni odvija više od 80 posto svih gospodarskih aktivnosti.

Program Državne geodetske uprave građevinski područjem smatra područja određena prostornim planom prema posebnom zakonu koji uređuje upravno područje prostornog uređenja.

Osnovni razlozi za predlaganje građevinskih područja za područja koja će biti obuhvaćena ovim Programom su:

  • financijska vrijednost zemljišta i nekretnina,
  • intenzitet prometa nekretninama,
  • gustoća naseljenosti i
  • dijelovi Republike Hrvatske koji imaju najveći razvojni i gospodarski potencijal.

– Ažurni i pouzdani katastarski i zemljišnoknjižni podaci doprinose vladavini prava i osnovna su pretpostavka za kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina te pokretanje investicija i provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata čime se stvaraju preduvjeti za efikasan gospodarski razvoj, dodaju u Nacrtu.

Copy link
Powered by Social Snap