Pretraga

Potpisan ugovor vrijedan više od 200 milijuna kuna: Kreću radovi na sustavu odvodnje u Rijeci

A- A+

Potpisan je ugovor vrijedan više od 200 milijuna kuna, a koji obuhvaća grupe radova na izgradnji transportnih kolektora i optimizaciji postojećeg sustava odvodnje Rijeka Istok u sklopu EU projekta ‘Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka’.

Potpisan ugovor za grupu radova ‘Rijeka Istok’, foto: Grad Rijeka

Ugovor su potpisali direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini u ime nositelja projekta te Ahmet Ulaj, predsjednik tvrtke Gener 2 iz Albanije koja je izvođač radova. Vrijedan je 205.728.710,42 kn (bez PDV-a), a odnosi se na grupu radova ‘Komponenta B – Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka Istok’, a obuhvaća radove na području istočnog dijela Rijeke u sklopu kojih će biti izgrađeno 12,2 km kanalizacijskih cjevovoda, 5,1 km vodoopskrbnih cjevovoda, 9 crpnih stanica, 5 retencijskih bazena, 10 kišnih preljeva te jedan separator masti i ulja. Rok za dovršetak radova je 36 mjeseci, odnosno 1080 dana.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović, veleposlanik Albanije u Hrvatskoj Riza Poda, počasni konzul Albanije u Rijeci Bashkim Enesi, predsjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeke Ana Trošelj te pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Maja Malnar.

Izdvojeni članak

Grad Rijeka raspisao javni poziv: Sufinancirat će se sanacija grobnih mjesta na Kozali i Trsatu

Gradonačelnik Filipović naglasio je kako je danas potpisanom ugovoru prethodila izazovna priprema, a samo izvođenje radova iz ove grupe bit će vrlo zahtjevno, budući da se radovi većinom odvijaju u središtu grada.

– Ovaj EU projekt je izuzetno važna i bitna investicija za Rijeku i sve njezine građane, jer čuva čistu vodu te poboljšava vodoopskrbu i odvodnju. Projekt uključuje gradnju niza građevina, što će zahtijevati i veliko strpljenje građana kad se ti radovi budu izvodili, posebice onih koji će se odvijati na prometnicama. Siguran sam da će se odabrani izvođač radova držati ugovorenog roka, cijene i kvalitete radova i ne sumnjam da će tvrtka iz Albanije, s kojom prvi puta stupamo u poslovni odnos, radove izvesti na najbolji mogući način, kazao je gradonačelnik Filipović.

Velika ulaganja na području Rijeke

Direktor KD ViK-a Marochini naglasio je kako današnjim potpisom ugovora potpisani svi ugovori u sklopu EU projekta koji se odnose na Rijeku – na području Rijeke u tako će se uložiti ukupno 1 milijardu i 263 milijuna kuna. Uz današnji, do sada su potpisani ugovori za četiri grupe radova na području Rijeke, Viškova i Kastva, od čega posljednja dva u kolovozu uz prisutnost premijera RH Andreja Plenkovića, te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a još preostaje raspisivanje natječaja za izvođače dvije grupe radova vezanih uz Čavle i Jelenje.

– Što se tiče grupe radova za koje se danas potpisuje ugovor, u kontekstu lokacija na kojima će se izvoditi radovi, organizacije prometa, zahtjevnosti i raznolikost infrastrukture koja će se izvoditi, riječ je o najsloženijoj grupi radova od svih sedam grupa radova, ali ulaganje je to u visokovrijednu infrastrukturu koja će žiteljima Rijeke služiti desetljećima i kapital je to koji će baštiniti naši nasljednici i budući stanovnici Rijeke. Takva situacija zahtijeva maksimalnu suradnju između izvođača i svih drugih sudionika kako bi sve završili u predviđenim rokovima, poručio je direktor ViK-a Marochini, istaknuvši kako je ovo jedina grupa radova koja pored iskopa, podrazumijeva i bušenje.

Predsjednik tvrtke Gener 2 Ulaj izrazio je zadovoljstvo što će njegova tvrtka dobila priliku izvoditi ove radove. Naglasio je kako tvrtka Gener 2 ima reputaciju te izrazio obećanje da će svojim iskustvom te uz pomoć svih dionika u Rijeci radove izvesti u rokovima i na kvalitetan način.

Izdvojeni članak

Rijeka dobiva novo lice? Na urbanističko-arhitektonskom natječaju izabrana vizija razvoja Rujevice

U ime Hrvatskih voda, zamjenik generalnog direktora Dujmović istaknuo je kako priprema projekta nije bila jednostavna, ali je KD Vodovod i kanalizacija u taj posao uložio veliki trud, imajući stalnu podršku bivšeg i sadašnjeg gradonačelnika. Rekao je kako očekuje od izvođača da odmah započne s radovima i posao odradi na brz i kvalitetan način.

Državni tajnik Šiljeg čestitao je KD Vik-u i gradonačelniku na ubrzavanju aktivnosti na provedbi EU projekta. Podsjetio je kako je u proteklom financijskom razdoblju odobreno 60 projekata u vodno-komunalnu infrastrukturu na području Hrvatske, vrijednih oko 26 milijardi kuna, od čega većinu predstavljaju upravo EU sredstava. Rekao je i kako će provedbom projekta oko 94% stanovnika biti priključeno na moderni sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, što Rijeku svrstava na drugo mjesto, odmah iza Istre, što je izuzetno dobar rezultat.

Obuhvat radova

Grupa radova za koji je danas potpisan ugovor s izvođačem radova uključuje izgradnji transportnih kolektora i optimizaciji postojećeg sustava odvodnje Obuhvatom radova na izgradnji transportnih kolektora predviđena je izgradnja 2,4 km transportnih kolektora, 3 podzemne kanalizacijske crpne stanice s pripadajućih 0,8 km tlačnih cjevovoda kojima će se sanitarne otpadne vode s istočnih dijelova aglomeracije odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti. Uz izgradnju sustava odvodnje izvršit će se i rekonstrukcija 2,1 km javnog vodovoda koji će prolaziti sljedećim ulicama u Rijeci:

Transportni kolektor ‘Kantrida’: Zvonimirova ulica do spoja na izvedeni kolektor u Krešimirovoj ulici. U nogostupu uz Mrtvi kanal u Ribarskoj ulici izvest će se podzemna crpna stanica „Mrtvi kanal“ s tlačnim vodom koji će prolaziti kroz Grobničku rivu do lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Rijeka na Delti. Rekonstrukcija vodovoda izvršit će se duž cijele trase transportnog kolektora, te u dijelu ulice Rikarda Benčića.

Transportni kolektori ‘Brašćine’: Ulica Kozala od nadvožnjaka iznad riječke zaobilaznice – sjeverni dio ulice Ante Kovačića – prijelaz preko strmine prema Vodovodnoj ulici – sjeverni dio Vodovodne ulica. U Vodovodnoj ulici, preko puta Plodina, izvest će se podzemna crpna stanica „Vodovodna“ s tlačnim vodom koji će prelaziti preko Rječine te voditi Ružićevom ulicom do križanja s ulicama Franje Račkog i Titov trg.

Produžetak fekalnog kolektora ‘Grobnik’: Od spoja na postojeći kolektor ‘Grobnik’ na Titovom trgu preko šetališta Andrije Kačića Miošića do mosta prema UPOV-u na Brajdici.

Izdvojeni članak

Pogledajte kako su Rijeka i okolica izgledali 1968. godine kad neki kvartovi i naselja nisu ni postojali

Razni radovi

Rekonstrukcija vodovoda uz trase odvodnje izvršit će se u Vodovodnoj ulici, ulici Franje Račkog, te u dijelu ulice A. K. Miošića. Na platou kraj križanja ulice A.K. Miošića i državne ceste D404 predviđena je izgradnja podzemne crpne stanice ‘Brajdica’.

Obuhvatom radova na optimizaciji postojećeg mješovitog sustava odvodnje predviđena je izgradnja/rekonstrukcija 10 kišnih preljeva i 5 retencijskih bazena s pripadajućim crpnim stanicama i tlačnim vodovima te jedan separator masti i ulja. Retencijski bazeni i kišni preljevi omogućit će prihvat i zadržavanje vodenog vala kod većih kiša te time rasteretiti postojeći sustav.

Na području dijela Pećina i Trsata predviđena je izgradnja fekalnih i rasteretnih kolektora duljine 7 km u svrhu uspostavljanja razdjelnog sustava odvodnje na predmetnom području te rekonstrukcija javnog vodovoda duljine 2,9 km na pojedinim dionicama izgradnje.

Također, na području riječke tržnice predviđena je izgradnja nove fekalne kanalizacije kojom će se objekti iz kojih se otpadne vode trenutno ispuštaju u obalno more povezati na centralni sustav odvodnje. Uz navedeno planirana je izgradnja novih fekalnih kolektora kao zamjena za stare zidane vodopropusne kanale, potom rekonstrukcija javnog vodovoda na dijelu dionica izgradnje te rehabilitacija sekundarnih kanala u zoni tržnice.

Izdvojeni članak

Zanimljiva situacija u Rijeci: Tko upravlja autobusnim kolodvorom? Odbili su nam odgovoriti

Lokacije radova

Rekonstrukcija postojećih kišnih preljeva u centru grada: U Krešimirovoj ulici, na autobusnoj stanici preko puta restorana Index, predviđena je rekonstrukcija postojećeg kišnog preljeva ‘Beli Kamik’ i rasteretnog kanala. Također će se izvršiti radovi na postojećim kišnim preljevima ‘Kloaka’ na Korzu, ‘Mrtvi kanal’ uz park Kont i ‘Titov trg’ na Titovom trgu.

Podsustav Kružna ulica: U Kružnoj ulici predviđena je izgradnja kišnog preljeva s pripadajućim cjevovodima.

Podsustav Školjić: Na lokaciji parkirališta Školjić predviđena je izgradnja retencijskog bazena s crpnom stanicom i kišnog preljeva s pripadajućim cjevovodima.

Podsustav Brajdica: Na platou kraj križanja ulice A.K. Miošića i državne ceste D404 predviđena je izgradnja retencijskog bazena i kišnog preljeva kao jedinstvenog podzemnog objekta s crpnom stanicom ‘Brajdica’.

Podsustav Žabica-Tržnica: U dijelu nogostupa ulice Riva te Trgu 111. Brigade HV predviđena je izgradnja fekalnih kolektora i podzemne crpne stanice ‘Riva’ te rekonstrukcija javnog vodovoda. Također je predviđena izgradnja fekalnih kolektora i rekonstrukcija vodovoda u dijelu ulice Ivana Zajca, u Jedrarskoj, Bačvarskoj, Veslarskoj, Verdievoj, Demetrovoj i Wenzelovoj ulici te izgradnja rasteretnog kanala od južnog dijela ulice Riva Boduli do obale na Senjskom pristaništu. U zoni tržnice, od ulice Ivana Zajca do Demetrove ulice na jugu predviđena je sanacija vodopropusnih okana na postojećim fekalnim kolektorima te sanacija sekundarne kanalizacijske mreže, tj. ogranaka od glavnih kolektora do kućnih priključaka koji se uglavnom nalaze u dvorištima višestambenih zgrada.

Područje Trsata i Pećina: Na platou uz istočni izlaz kontejnerskog terminala na Brajdici predviđena je izgradnja retencijskog bazena, crpne stanice i separatora s ispustom u more. Na površini ispod Filozofskog fakulteta uz prometnicu Slavka Krautzeka predviđena je izgradnja retencijskog bazena te kišni preljev u samoj prometnici. Također je predviđena izgradnja kišnog preljeva pri dnu ulice Kačjak. Izgradnja kolektora predviđena je u sljedećim ulicama: Sveta Ana, Zdravka Kučića, Tome Strižića, Vjekoslava Dukića, Radmile Matejčić, Slavka Krauzetka, Mihanovićeva, Drage Šćitara, Marohnićeva, Kumičićeva, Krimeja, Braće Horvatić, J. P. Kamova, Šetalište XIII divizije, Brajdica.

Područje Martinšćice: U dijelu naselja Martinšćica planirana je izgradnja fekalnog kolektora i podzemne crpne stanice s tlačnim vodom koji će prolaziti cestom prema Rijeci, odnosno do platoa ispod istočnog kraja tunela Pećine, gdje je predviđena izgradnja retencijskog bazna s crpnom stanicom i kišnog preljeva.

Izdvojeni članak

Najveću buku u Rijeci stvaraju autocesta i brodogradilište: Pogledajte koje su još ulice bučne

EU sredstvima do povećanja kvalitete odvodnje i vodoopskrbe

Projekt ‘Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka’ obuhvaća izgradnju i optimizaciju sustava javne odvodnje uz izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Provodi se s ciljem povećanja priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacije i poboljšanja funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje te povećanja kvalitete vodoopskrbe na području izvođenja radova.

Projekt predstavlja jedno od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj, a nositelj projekta je tvrtka KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ukupna vrijednost projekta je 1,76 milijardi kuna (bez PDV-a), a sufinancira ga Europska unija u visini do 1,25 milijardi kuna (bez PDV-a), što čini 71,33% troškova. Sredstva Europske unije osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020.

Projektom je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica. Uz to, izvodit će se radovi na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u gradovima Rijeci i Kastvu te u općinama Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka.

Po dovršetku projekta ‘Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka’ osigurat će se povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje, ali i povećanje kvalitete vodoopskrbe. Priključenost kućanstava na javnu kanalizaciju na području obuhvaćenim projektom povećat će se do kraja projekta na oko 92%.

Izdvojeni članak

Razgovarali smo s Markom Sokolovićem o BIM mogućnostima: Radio je i na modernizaciji naših rafinerija

Osim proširenja i dogradnje, predviđena je i optimizacija postojećeg mješovitog sustava javne odvodnje (sustav koji prihvaća oborinsku i sanitarnu otpadnu vodu) izgradnjom retencijskih bazena i kišnih preljeva koji će spriječiti negativni utjecaj na more te rasteretiti postojeći sustav odvodnje.

Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje, zamijenit će se dijelovi sustava javne vodoopskrbe na područjima gdje je nemoguće izvesti radove na javnoj kanalizaciji bez oštećenja vodoopskrbnih cjevovoda. Tim zamjenama će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu za oko 8% te povećati efikasnost vodoopskrbnog sustava.

Copy link
Powered by Social Snap