Pretraga

Preminuo međunarodno cijenjeni zagrebački arhitekt: Jedan je od osnivača Europana

A- A+

Na posljednje počivalište ispraćen je preminuli Branimir Rac, još jedna jedinstvena ličnost koja je napustila hrvatsku arhitektonsku scenu. Jedan je od osnivača strukovne organizacije Europan i međunarodno cijenjen arhitekt koji je svojim znanjem mnogo doprinosio na nacionalnoj razini.

Branimir Rac

Branimir Rac | foto: Društvo arhitekata Zagreb

U Društvu arhitekata Zagreb za Branimira Raca navode kako je po mnogočemu bio jedinstvena ličnost. Porijeklo i odgoj u uglednoj zagrebačkoj obitelji intelektualaca odredili su ga kao sustavno i vrhunski obrazovanog čovjeka, izuzetnog općeg znanja i kulturnog ophođenja.

Po završetku Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, od sredine 80-ih do sredine 90-ih, Rac je radio u resornom Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva. Postao je tada i viši savjetnik u Zavodu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Bio je jedan od prvaka u samim početcima prodora digitalnih tehnologija i alata u profesionalnu praksu arhitekata i prostornih planera, kao i u službi državne uprave.

Izdvojeni članak

Preminuo poznati dubrovački arhitekt čiji radovi i danas oplemenjuju grad

Rac je bio stručnjak i poliglot koji se samostalno kretao na međunarodnoj sceni i zastupao strukovne interese mlade novoosnovane države. Posebni obol Rac daje uključivanju mladih hrvatskih arhitekata na scenu i tržište Europe, kao jedan od osnivača strukovne organizacije Europan na nacionalnoj razini 1990. godine. Njen je prvi tajnik s velikim ugledom na međunarodnoj i na tadašnjoj međurepubličkoj razini.

Njegova sistematičnost, predanost, mar, upornost, revnost, maniri svjetskog čovjeka i znanje nekoliko svjetskih jezika, bili su garancija opstanka organizacije Europan i nakon skorog raskida s Jugoslavijom. Po završetku rada na funkciji tajnika Europana, u neprekinutom trajanju od 7 godina, postao je član Upravnog odbora Europana Hrvatska do 2001. godine. Također, bio je član strukovnih udruga i Hrvatske komore arhitekata.

Copy link
Powered by Social Snap