Pretraga

U Rijeci se održava šesti ADRIATECH: Izložba inovacija u građevinarstvu

A- A+

Šesti ADRIATECH – Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu u organizaciji Saveza udruga inovatora Rijeke (SUIR) održat će se od 24. do 28. listopada 2022. u auli Građevinskog fakulteta u Rijeci.

Šesti ADRIATECH upoznaje struku sa inovacijama u građevinarstvu | SUIR

ADRIATECH se održava uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije. Suorganizatori izložbe su Hrvatska zajednica inovatora (HZI) , Udruga građevinskih fakulteta Hrvatske, Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Građevinski fakultet u Rijeci, uz podršku Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka. Na izložbi će biti predstavljene 34 inovacije inovatora i inovativnih tvrtki, zagrebačkog, osječkog i riječkog građevinskog fakulteta te inovacije iz Irana i Srbije.

Osnovni cilj izložbe je približiti inovacije akademskoj zajednici, uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće, kojim uz ministra gospodarstva supredsjedava ministar znanosti. U svim europskim dokumentima, povezuju se istraživanja i inovacije te razrađuje trokut znanja između obrazovanja, istraživanja i inovacija što čini temelj za postizanje sinergijskih učinaka ulaganja u znanost i inovacije iz nacionalnih, regionalnih i međunarodnih fondova.

Izdvojeni članak

[VIDEO] U Belgiji grade kuće po principu Lego kocki, postupak je brži i jednostavniji

Ulaganja u znanost i inovacije, pa onda i u transfer tehnologije će omogućiti da javna hrvatska sveučilišta postanu međunarodno kompetitivna, odnosno, sveučilišta koja stvaraju novu znanstvenu, društvenu, kulturnu i gospodarsku vrijednost. Interakcijski mehanizam kojim se ovo može ostvariti su zajednički istraživački projekti u kojem surađuju javna sveučilišta i gospodarstvo. Time se osnažuju mehanizmi transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva s javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizacija rezultata istraživanja. U sklopu izložbe organizirat će se i forum ‘Inovacije u građevinarstvu’, koji organiziraju Hrvatska zajednica inovatora i Građevinski fakultet u Rijeci.

Copy link
Powered by Social Snap