Pretraga

Veliki projekti na Krku: U planu izgradnja nove dvorane, građani pozvani da se uključe u izradu Plana razvoja

A- A+

Na sastanku lokalne vlasti u gradu Krku, najavljene su izgradnja multi-sportske dvorane, uređenje odbojkaškog igrališta i izgradnja prometnice u zoni Lunta. Građani su pozvani da s vlastitim prijedlozima sudjeluju u izradi Plana razvoja Grada Krka za razdoblje od 2022. – 2027. godine.

Foto: krk.hr

Održan je 41. sastanak Kolegija u Malenoj gradskoj vijećnici na Krku, na kojoj su sudjelovali gradonačelnik Dario Vasilić, privremeni gradonačelnikov zamjenik Franjo Volarić i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka. Uz njih su na sastanku sudjelovali i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Natalija Rakić, viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo.

Pozvali su i građane da se uključe u izradu Plana razvoja Grada Krka za razdoblje od 2022. – 2027., kako bi, zajedničkim nastojanjima, ostali najbolji ili postali još bolji. Prioritetna područja su sport i turizam, okoliš i infrastruktura, gospodarstvo i društvo – društvene djelatnosti/aktivnosti. Anketnom upitniku možete pristupiti ovdje.

Obrađujući teme Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, a kojom su Gradu Krku dodijeljena sredstva u iznosu od 75.000,00 kn za izradu idejnog rješenja te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta multi-sportske dvorane u sklopu kompleksa Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku.

Izdvojeni članak

Otvorene prijave za Energetsku konferenciju otoka Krka: Budućnost Hrvatske leži u zelenoj ekonomiji

U nastavku, razmotreni su i na znanje primljeni posebni uvjeti za uređenje i prenamjenu prostora na adresi Ribarska 5 u gradu Krku Konzervatorskog odjela u Rijeci. Naime, s vlasnicima predmetnog prostora Grad Krk potpisao je Ugovor o zakupu kako bi omogućio da nalazište s antičkim mozaičkim podom koje se ondje nalazi bude dostupno javnosti. U tom je smislu izrađeno i idejno rješenje uređenja tog prostora kojeg potpisuje Studio ML iz Krka. Međutim, ako se posebni uvjeti ne budu dali realizirati u kraćem vremenskom periodu ili nakon što se prostor adaptira tj. dovede planiranoj svrsi, isti se namjerava vratiti vlasnicima.

Uređenje odbojkaškog igrališta

S ciljem uređenja odbojkaškog igrališta na predjelu Portapisana u gradu Krku, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge, ugostiteljstvo i trgovinu Phoenix iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 19.000,00 kn, za dovoz i razastiranje pijeska. Također, usvojena je i ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Antona Grškovića iz Dobrinja, ukupno vrijedna 20.000,00 kn, za izradu geodetskih elaborata vezanih uz izgradnju buduće multisportske dvorane u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi.

Naposljetku, prihvaćena je ponuda Obrta u usluge u poljoprivredi M iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 106.250,00 kn, za izradu kataloga čestica na području polja Kimpi i Kaštel, i to s ciljem pripreme projekta okrupnjavanja zemljišta.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, vrijedna 16.400,00 kn bez PDV-a, za izradu izvedbenog projekta s troškovnikom za građevinske radove na formiranju trase prometnice u zoni Lunta u gradu Krku. Programom građenja komunalne infrastrukture u ovoj godini, ukupna planirana vrijednost za izgradnju ove prometnice iznosi 461.250,00 kn, s time da je trenutno u tijeku izdavanje građevinske dozvole.

Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ugovora o izravnom povjeravanju vodne/komunalne djelatnosti održavanja građevina urbane javne oborinske odvodnje na području Grada Krka za 2022. godinu kojim se navedeni poslovi dodjeljuju komunalnom poduzeću Ponikve voda d.o.o. No, kako predmetnim Ugovorom nije obuhvaćeno održavanje upojnih bunara, s obzirom na to da specijalna vozila za čišćenje kanalizacije nisu namijenjena i čišćenju bunara, adekvatno rješenje za njihovo održavanje planira se pronaći na (privatnom) tržištu.

Veliki projekti na Krku: U planu izgradnja nove dvorane, građani pozvani da se uključe u izradu Plana razvoja
Share via
Copy link
Powered by Social Snap