Pretraga

Dogradnja SUVAG-a u Karlovcu: Investicija vrijedna 4.7 milijuna kuna

A- A+

Radovi na projektu dogradnje SUVAG-a u Karlovcu su započeli u rujnu 2021. godine, a završetak radova bi, prema Okvirnom sporazumu, trebao biti u rujnu 2023. godine. Vrijednost ove investicije je 4.7 milijuna kuna, a obzirom na dinamiku radova, projekt mogao biti završen i prije zadanog roka.

Projekt dogradnje SUVAG-a u Karlovcu | foto: Karlovačka županija

Radove izvodi tvrtka Pilja d.o.o. iz Karlovca prema projektu Projektnog biroa Vinski d.o.o.. Investicija vrijedna 4.7 milijuna kuna je financirana sredstvima Karlovačke županije te vlastitim sredstvima SUVAG-a i Grada Karlovca. Samim projektom je predviđeno u postojećoj zgradi osigurati dodatni prostor za dva logopedska kabineta te kabinet za audiometrijsko ispitivanje. U prostoru potkrovlja će još biti uređene dvorana za senzornu integraciju, kabinet za logopedsku terapiju, neurofeedback terapiju i elektroencefalografije, prostor za upravu ustanove, čajna kuhinja sa prostorom za zaposlenike, sanitarni prostori i garderoba. Također je u planu izgradnja dizala za pristup osobama s invaliditetom.

Projekt dogradnje SUVAG-a u Karlovcu | foto: Karlovačka županija

Kako je izjavila ravnateljica SUVAG-a Vesna Pavlačić, ustanova će ovim projektom znatno podići standard rada i pruženih usluga za sve veći broj pacijenata koji trebaju njihove usluge, a zamjenica županice je izrazila  zadovoljstvo dinamikom radova na projektu, posebno mogućnošću da svi radovi budu završeni i prije ugovorenih rokova.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap