Pretraga

Važan nadvožnjak u zapadnom dijelu Zagreba kreće u proces izvanredne sanacije

A- A+

Nadvožnjaci i podvožnjaci važni su za prometna rješenja u velikim gradovima. Omogućuju istovremeno prometovanje željezničke pruge i cestovnog prometa, ali i ‘presijecanje’ cestovnog prometa u opterećenim prometnim središtima u gradu. Na zapadnom dijelu Zagreba u izvanrednu obnovu kreće nadvožnjak Ljubljanska-Jankomir, a Grad je raspisao natječaj za izvođača radova procijenjene vrijednosti 550 tisuća eura.

avenija | Freepik

Na osi istok-zapad, Zagreb je prilično ‘promrežen’ nadvožnjacima i podvožnjacima koji su odabrani kao prometno rješenje, kako bi se ‘dopustilo’ istovremeno odvijanje različitih ili istih vrsta prometa. Drugim riječima, velik broj zagrebačkih nadvožnjaka smješta prugu iznad cesta, a nadvožnjaci i podvožnjaci mogu i omogućiti ‘presijecanje’ cesta.

Važan zagrebački nadvožnjak Ljubljanska-Jankomir, kreće u proces izvanredne sanacije, koji će, prema Elektroničkom oglasniku javne nabave, koštati 550.000 eura. Grad Zagreb za projekt je raspisao natječaj za izvođača radova, a prijave za zainteresirane potrajat će do 27. lipnja ove godine.

Izdvojeni članak

Razvlače se radovi na uređenju kolnika u zapadnom dijelu Zagreba

Kako stoji u Opisu predmeta nabave, u pitanju je nabava za nadvožnjak duljine 59,50 metara i širine 13,50 metara. Za nadvožnjak je predviđena zamjena postojećeg kolničkog zastora i hidroizolacije, saniranje revizijske i pješačke staze sa zamjenom rubnjaka, slivnika te brtvljenje reški rubnjaka, a trajanje ugovora od dana uvođenja u posao je šest mjeseci.

Geodetska snimanja

Prema tehničkim specifikacijama, radovi će uključivati zamjenu ležajeva, a prvo će se izvoditi geodetska snimanja postojećeg stanja nadvožnjaka. Geodetskim snimanjima kasnije će se pratiti i tijek radova sanacije. Ipak, prvo će se snimiti postojeće površine kolnika mosta, u poprečnim profilima na po 5 metara. Nakon geodetskih snimanja krenut će se s demontažom betonskih vijenaca mase od oko 1,5 tone po komadu.

Vijenci će se u postupku, bude li to moguće, demontirati odspajanjem od sidara, a ne bude li ovaj korak moguć, sidra će biti nužno prerezati. Prilikom sanacije hodnika, prerezana sidra morat će se ukloniti. Biti će važno da vijenci budu demontirani na oprezan način, kako bi se skladištili za sanaciju i ponovnu u gradnju. Mehanički će se uklanjati i položeni rubnjaci uz hodnike koji će se, nakon uklanjanja, odvoziti.

Sanacija hodnika

Što se tiče same sanacije pješačkog i revizijskog hodnika, beton iz hodnika bit će uklonjen prema predviđenim parametrima. Potom će se mehaničkim postupkom čupati i vaditi iz betona sidara vijenaca koja su odrezana, oštećena tokom demontaže vijenaca, ili je pak pregledom utvrđeno da su oštećeni pa ih je potrebno zamijeniti novima. Budući da su sidra postavljena u parovima, odnosno da su za svaki vijenac dvije pozicije sidara, u slučaju oštećenja jednog sidra nužno je zamijeniti cijelu poziciju.

U otkrivenim dijelovima hodnika, injektirat će se pukotine što će se izvesti epoksidnom smolom gravitacijskim injektiranjem, to jest zalijevanjem pukotina s prethodnim proširenjem traga pukotine u betonu debljine 25-34 centimetara. Zatim će se površinu hodnika prati prije nanošenja slojeva sanacijskog sustava,  a postojeća armatura i sidra za vijence premazat će se, nanošenjem antikoroznog zaštitnog premaza. Materijal za sanaciju potom će se ugrađivati nakon što premaz očvrsne.

Zagreb je premrežen sustavom nadvožnjaka i podvožnjaka, a trenutno jedan od većih projekata u gradu, onaj na Sarajevskoj cesti, podsjećamo, također će uključivati povezivanje cestovne strukture s takvim tipom konstrukcije. O tome pročitajte ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap