Pretraga

Zapamtite ove datume: Rokovi za ostvarivanje prava prema Zakonu u obnovi

A- A+

Zakon o obnovi, e-Obnova, Informativni centar ‘Obnova’… U procesu pripreme dokumentacije potrebne za predaju zahtjeva za obnovu, a koji je prema navodima Ministarstva aplikacijom e-Obnova maksimalno ubrzan i olakšan, može doći do zaboravljanja rokova koji su ključni kako bi vlasnici, suvlasnici ili predstavnici suvlasnika, to jest upravitelji, ostvarili prava koja imaju prema Zakonu u obnovi.

centar_potres20

Radovi na pročeljima u Bogovićevoj; David Mandić | baustela.hr

Stručnjaci uključeni u proces obnove nakon potresa, poput Damira Vanđelića iz Fonda za obnovu i Željka Uhlira iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, građanima svakodnevno pokušavaju olakšati proces predaje zahtjeva za obnovu.

Nakon što je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pred deset dana pokrenulo aplikaciju e-Obnova, a danas otvorilo Informativni centar ‘Obnova’, građani čiji su domovi oštećeni u potresima koji su prošle godine pogodili područje grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije trebali bi imati odgovore na sva pitanja vezana uz proces predaje zahtjeva za obnovu, kao i prava koja im Zakon o obnovi osigurava. Ipak, prema reakcijama građana jasno je vidljivo da to nije slučaj.

Kako se u procesu podnošenja zahtjeva za obnovu ne bi propustili važni datumi donosimo popis rokova, ali i onoga što oni Zakonom obuhvaćaju.

prezentacija obnova

Provođene obnove privatne zgrade | foto: Fond za obnovu

Hitne mjere nakon potresa

Provedba hitnih mjera nakon potresa obuhvaća zgrade koje zgrade koje su dobile zelenu, žutu i crvenu oznaku uporabljivosti. Zahtjev koji se predaje u postupku hitnih mjera je Zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu zgrade ili obiteljske kuće, a uz njega se predaje elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata, projekt popravka građevinske konstrukcije i opravdani trošak. Projekt popravka građevinske konstrukcije odnosi se na projekt popravka građevinske konstrukcije, na popravak stubišta te na popravak i izmjenu dimnjaka u vezi sa zamjenom atmosferskog uređaja za loženje s kondenzacijskim bojlerom.

Ovim zahtjevom podnositelji imaju pravo ostvariti povrat sredstava utrošenih za popravak oštećenih dijelova zgrade, ali pod uvjetom da su radovi iz zakonski propisanih kategorija, da su ih izvele ovlaštene osobe i da je ovlašteni inženjer dao završno izvješće.

Rok za predaju ovog zahtjeva je 31. prosinca 2021. godine.

Izdvojeni članak

Pripremite dokumentaciju: Financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu

Obnova koju provode Fond i Središnji ured za obnovu

Obnova koju provode Fond za obnovu i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obuhvaća zgrade koje su, od strane ovlaštenih inženjera građevine, dobile žutu i crvenu oznaku uporabljivosti. Ovaj tip obnove obuhvaća nekoliko faza koje traže određenu dokumentaciju.

Konstrukcijska obnova traži predaju zahtjeva za konstrukcijsku obnovu zgrade ili obiteljske kuće, a uz zahtjev je potrebno predati i dokaz da je zgrada/kuća privremeno neuporabljiva ili neuporabljiva. Podnositelji ovog zahtjeva mogu ostvariti pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove. Rok za predaju zahtjeva je 31. prosinca 2027. godine.

Izdvojeni članak

Ovo su 24 odgovora na najčešća pitanja o obnovi nakon potresa

Uklanjanje zgrade ili obiteljske kuće na područjima pogođenim potresom na kojima je proglašena katastrofa obnovu, odnosno uklanjanje i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Za uklanjanje zgrade ili obiteljske kuće potrebno je predati istoimeni zahtjev i dokaz da je zgrada/kuća uništena ili da njena obnova nije moguća, suglasnost suvlasnika, a za kulturna dobra i suglasnost od nadležnih tijela. Zakonom o obnovi podnositelji ovog zahtjeva ostvaruju pravo na uklanjanje obiteljske kuće ili zgrade. Rok za predaju zahtjeva za zgrade je 31. prosinca 2021. godine, dok je za obiteljske kuće 31. prosinca 2025. godine.

Izdvojeni članak

Glavnu ulogu u obnovi imaju upravitelji, no što kada oni zakažu?

Zamjenska obiteljska kuća iziskuje predaju dokaza da je obiteljska kuća uništena ili da njena obnova nije moguća, suglasnost vlasnika i suglasnost nadležnih tijela ako je riječ o kulturnom dobru. Također, predaje se i dokaz da je kuća bila izgrađena na klizištu, to jest geološki promjenjivom tlu. Predajom ovog zahtjeva može se ostvariti pravo na sufinanciranje gradnje zamjenske obiteljske kuće. Rok za predaju zahtjeva je 31. prosinca 2025. godine.

Cjelovita obnova zgrade zahtjeva predavanje dokaza da je zgrada/kuća neuporabljiva, a time se može ostvariti pravo na cjelovitu obnovu zgrade prema Zakonu o obnovi. Rok za predaju ovog zahtjeva je 31. prosinca 2030. godine.

Obnova koju provodi podnositelj zahtjeva

Podnositelji zahtjeva koji se odluče na samostalnu obnovu zgrade ili obiteljske kuće oštećene u potresima tijekom prošle godine mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć i to predajom moguća tri zahtjeva.

Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade ili obiteljske kuće podrazumijeva predaju iduće dokumentacije: odluku o obnovi, elaborat o ocjeni postojećeg stanja, projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu završno izvješće inženjera, izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanje građevine i opravdani trošak. Iznos opravdanog troška utvrđuje Fond za obnovu ili Središnji državni ured temeljem procjene ovlaštenog inženjera građevinarstva, a može uključivati refundaciju opravdanih troškova projekta, stručnog nadzora i izvedenih građevinskih radova konstrukcije. Rok za podnošenje zahtjeva je 31. prosinca 2027. godine.

Izdvojeni članak

Pregledi oštećenja i procjene uporabljivosti: Tko su ovlašteni revidenti?

Zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće uz dokaz da je obiteljska kuća uklonjena temeljem Zakona o obnovi, a dokaz je završno izvješće nadzornog inženjera, građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu i opravdane troškove. Podnošenjem ovog zahtjeva prema Zakonu u obnovi može se ostvariti novčana pomoć ovisno o broju članova kućanstva. Veličina zamjenske obiteljske kuće ovisi o broju osoba koje su stanovale i imale prijavljeno prebivalište ili boravište u uklonjenoj kući na dan potresa. Površina zamjenske kuće za jednu ili dvije osobe iznosi 55 kvadratnih metara, za tri ili četiri osobe 70 kvadratnih metara te za pet ili više osoba 85 kvadratnih metara. Rok za podnošenje ovog zahtjeva je 31. prosinca 2025. godine.

Zahtjev za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade ili obiteljske kuće predaje se uz odluku o obnovi, glavni projekt, početak izrade projekta trebao je biti prije donošenja Zakona o obnovi 10/21, završno izvješće nadzornog inženjera te opravdani trošak. Podnošenjem ovog zahtjeva može se ostvariti povrat opravdanih troškova izrade glavnog projekta. Rok za predaju je 30. lipnja 2021. godine.

Izdvojeni članak

Crvena oznaka: Na što sve imate pravo u obnovi

Copy link
Powered by Social Snap